Đối tác phân phối AWS Direct Connect

Thúc đẩy sự đổi mới và mở khóa giá trị kinh doanh lớn hơn với các Đối tác chuyên môn của AWS sở hữu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và khả năng giúp khách hàng thành công đã được kiểm chứng

Đối tác phân phối AWS Direct Connect có trong danh sách đã vượt qua quy trình xác thực bổ sung của Chương trình cung cấp dịch vụ AWS nhằm cho phép khách hàng truy cập AWS Direct Connect. Đối tác phân phối AWS Direct Connect đã thiết lập giám sát liên kết nối và được phép cung cấp dung lượng lớn hơn 500 Mbps.

Chương trình phân phối dịch vụ AWS cho phép khách hàng AWS xác định các Đối tác AWS có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các dịch vụ AWS cụ thể. Đối tác phân phối AWS Direct Connect đã hoàn thành đánh giá kỹ thuật và kinh doanh của AWS. Họ mang lại cho bạn khả năng linh hoạt và lựa chọn cách kết nối với AWS, trong đó có các Kết nối chuyên dụng, cũng như tăng cường giám sát liên kết mạng giữa Đối tác phân phối AWS Direct Connect và AWS.

AWS Partner Network Service Delivery

Kết nối với Đối tác phân phối AWS Direct Connect

Thúc đẩy sự đổi mới, đạt các mục tiêu kinh doanh và tận dụng tối đa các dịch vụ AWS của bạn bằng cách hợp tác với các Đối tác AWS sở hữu kỹ năng đã được kiểm chứng.

Logo Năng lực năng lượng của đối tác AWS

Cách Đối tác phân phối AWS Direct Connect hỗ trợ truy cập vào AWS Direct Connect

Đối tác phân phối AWS Direct Connect giúp bạn thiết lập kết nối mạng giữa các địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hay môi trường đặt máy chủ qua các mô hình sau: Kết nối chuyên dụng, Kết nối lưu trữ và Giao diện ảo lưu trữ.

Kết nối chuyên dụng

Kết nối chuyên dụng: các cổng Ethernet vật lý 1 Gbps, 10 Gbps hoặc 100 Gbps chuyên dụng cho một khách hàng duy nhất hỗ trợ 50 giao diện ảo (VIF) riêng tư hoặc công khai và 4 VIF chuyển tiếp. Để tăng công suất, có thể kết hợp các Kết nối chuyên dụng bằng Nhóm tổng hợp liên kết. Đối tác phân phối AWS Direct Connect có thể giúp bạn đặt hàng Kết nối chuyên dụng trực tiếp từ Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API.

Kết nối lưu trữ

Kết nối được lưu trữ có sẵn từ 50 Mbps lên đến 25 Gbps. Bạn có thể đặt hàng Kết nối lưu trữ từ một Đối tác phân phối AWS Direct Connect được phê duyệt để hỗ trợ mô hình này. Đối tác phân phối AWS Direct Connect sẽ cung cấp mỗi Kết nối lưu trữ qua một liên kết mạng giữa họ và AWS mà nhiều khách hàng dùng chung. Đối tác phân phối AWS Direct Connect và AWS đều sẽ giới hạn lưu lượng mạng trên mỗi Kết nối lưu trữ đến công suất của mỗi Kết nối lưu trữ. AWS đảm bảo tổng tất cả công suất của Kết nối lưu trữ trên một liên kết mạng giữa Đối tác phân phối AWS Direct Connect và AWS nhỏ hơn hoặc bằng công suất của liên kết mạng đó.

Chỉ những Đối tác AWS chọn lọc mới được AWS phê duyệt cung cấp mức dung lượng từ 1 Gbps đến 25 Gbps. Kết nối lưu trữ chỉ kích hoạt khi được bạn chấp nhận trong Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API.

Kết nối lưu trữ hỗ trợ một VIF riêng tư, chuyển tiếp hoặc công khai. Nếu cần nhiều VIF, khách hàng có thể sử dụng nhiều Kết nối lưu trữ hoặc một Kết nối chuyên dụng cung cấp 50 VIF riêng tư hoặc công khai và 1 VIF chuyển tiếp.

Giao diện ảo lưu trữ (VIF lưu trữ)

VIF được lưu trữ sẽ gán cho một tài khoản AWS khác không phải tài khoản AWS được gán cho Kết nối chuyên dụng, cũng như không có công suất do AWS gán. Một số Đối tác phân phối AWS Direct Connect hỗ trợ truy cập vào AWS Direct Connect bằng cách tạo ra các VIF lưu trữ được gán cho tài khoản AWS của bạn. VIF lưu trữ sẽ không hoạt động cho đến khi được bạn chấp nhận trong Bảng điều khiển AWS, CLI hoặc API. Đối tác phân phối AWS Direct Connect cung cấp mỗi VIF lưu trữ qua một liên kết mạng giữa họ và AWS mà nhiều khách hàng dùng chung. Mỗi VIF được lưu trữ đều có quyền truy cập vào tất cả các công suất khả dụng trên liên kết mạng theo hướng từ AWS đến Đối tác phân phối AWS Direct Connect.

AWS không giới hạn công suất lưu lượng mạng trên mỗi VIF được lưu trữ, vì vậy, có thể có quá nhiều người đăng ký một liên kết mạng được chia sẻ. Kết quả là AWS không còn cho phép tích hợp dịch vụ Đối tác phân phối AWS Direct Connect mới bằng VIF được lưu trữ. AWS khuyến nghị rằng bạn nên sử dụng Kết nối chuyên dụng hoặc Kết nối lưu trữ nếu có khối lượng công việc dễ gặp phải tình trạng nghẽn mạng.

Đối tác AWS Direct Connect theo địa điểm AWS Direct Connect

Trong các bảng bên dưới, các biểu tượng sau đây được sử dụng để cho biết mức công suất của Đối tác AWS Direct Connect tại một địa điểm AWS Direct Connect nhất định.

 Hỗ trợ Kết nối chuyên dụng
H  Được phê duyệt cho các Kết nối được lưu trữ có dung lượng từ 50 Mbps đến 500 Mbps
G  Được phê duyệt cho các Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50 Mbps đến 10 Gbps
F  Được phê duyệt cho các Kết nối lưu trữ có dung lượng từ 50 Mbps đến 25 Gbps

Bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Kết nối với các Đối tác chuyên môn của AWS với kiến thức chuyên môn toàn cầu về Công cụ tìm kiếm giải pháp đối tác.

Tham gia Mạng lưới đối tác AWS »

Tăng cường năng lực cho tổ chức của bạn bằng những hỗ trợ và tài nguyên về kinh doanh, kỹ thuật, tiếp thị, tài trợ để giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán hàng với AWS.