Thực hiện các bản dựng có thể tái tạo với mã nguồn mở Kubernetes, công cụ và tài liệu tương tự như của Amazon EKS.

Triển khai EKS Distro trên cơ sở hạ tầng phần cứng tự cung cấp của riêng bạn, bao gồm các máy chủ bare-metal, máy ảo VMware vSphere, các phiên bản Amazon EC2 và cơ sở hạ tầng trên các đám mây khác.

Cập nhật bản dựng của bạn với các bản vá lỗi bảo mật mới nhất, cùng sự hỗ trợ mở rộng phù hợp với Chính sách vòng đời phiên bản Amazon EKS.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon sử dụng Amazon EKS Distro, một bản phân phối Kubernetes do AWS xây dựng và duy trì. Amazon EKS Distro giúp tạo các cụm tin cậy và an toàn dễ dàng hơn.

Trường hợp sử dụng

Triển khai nhất quán tại chỗ cũng như trên đám mây

Chạy cùng các thành phần Kubernetes an toàn, đã được xác thực và đã kiểm thử hỗ trợ Amazon EKS trong cơ sở hạ tầng tự quản lý trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác.

Hiện đại hóa các ứng dụng tại chỗ

Loại bỏ nhu cầu cập nhật Kubernetes thượng nguồn và các bản vá bảo mật để bạn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Sử dụng phần cứng hiện có

Tiếp tục sử dụng phần cứng và trung tâm dữ liệu của riêng bạn để chạy các khối lượng công việc Kubernetes của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Tải xuống Amazon EKS Distro

Tìm mọi thông tin bạn cần để xây dựng các thành phần nguồn tạo nên EKS Distro.

Tải xuống ngay »

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu sử dụng EKS Distro trên GitHub.


Tìm hiểu thêm »

Giải đáp thắc mắc

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm về độ khả dụng của EKS Distro, tạo cụm và hỗ trợ phiên bản.

Tìm hiểu thêm về EKS Distro »

Khám phá thêm về AWS