Chuyển đổi công nghệ vận hành (OT) trong lĩnh vực năng lượng và tiện ích

Mọi dịch vụ tiện ích đều quen thuộc với thách thức “3 D” -- phi tập trung hóa (decentralization), phi cacbon hóa (decarbonization) và số hóa (digitization). Mỗi thách thức đều có tác động đáng kể đến công nghệ vận hành (OT) của các dịch vụ tiện ích. Việc quản lý hệ thống phân phối với mức độ các nguồn năng lượng phân tán (DER) ngày càng tăng có thể rất khó khăn. AWS dành cho ngành năng lượng và tiện ích cung cấp các công cụ mạnh mẽ bạn cần để quản lý các hệ lụy phức tạp về kỹ thuật, vận hành và kinh tế từ sự hiện diện cao của các DER liên kết với nhau. Hồ sơ theo dõi của chúng tôi với một số nhà cung cấp nước và năng lượng hàng đầu thế giới minh họa cách các công cụ hệ thống này cung cấp nhận thức tình huống -- để theo dõi và giảm bớt tác động của DER đối với độ tin cậy của mạng lưới -- đồng thời nắm bắt được giá trị kinh tế của DER đối với việc phân phối, các hệ thống điện lớn và khách hàng bán lẻ.

AWS giúp EDF Energy mở rộng quy mô của nền tảng quản lý năng lượng (2:44)

Trường hợp sử dụng

Quản lý tài nguyên năng lượng phân tán (DERMS)

Với sự ra đời của pin giá rẻ, làn sóng gia tăng nhà tiêu dùng, thiết bị kết nối và các nguồn năng lượng không liên tục như năng lượng mặt trời, dịch vụ tiện ích của bạn cần bộ công cụ mới để tối ưu hóa các DER liên kết với nhau dựa trên dữ liệu thời gian thực. Khả năng phân tích dữ liệu lớn, máy học (ML) và IoT của AWS cho phép bạn trích xuất thông tin chi tiết từ hàng triệu tài sản của cư dân, doanh nghiệp và các tài sản khác. Tận dụng AWS để tối ưu hóa mạng lưới của bạn nhằm đem lại sự ổn định, bền vững, tiết kiệm chi phí và an toàn. Thêm vào đó, bạn có thể tối đa hóa vòng đời các tài nguyên phân tán được tích hợp của mình bằng cách kết nối và kiểm soát an toàn tất cả các trang thiết bị của bạn.

Truy cập Thư viện giải pháp AWS để tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng giải pháp Quản lý tài nguyên năng lượng phân tán và các giải pháp khác cho ngành công nghiệp năng lượng.


Bắt đầu

Các công ty hàng đầu trong ngành năng lượng và tiện ích hiện đã sử dụng AWS. Hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bắt đầu hành trình Đám mây AWS của riêng bạn ngay hôm nay.