Bậc miễn phí của AWS

Trải nghiệm miễn phí và thực tế với sản phẩm và dịch vụ AWS

Tăng tốc độ đổi mới với AI tạo sinh trên AWS. Từ công ty khởi nghiệp đến doanh nghiệp, các tổ chức đã đặt lòng tin vào AWS trong việc đổi mới bằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh.  Tìm hiểu thêm về AI tạo sinh trên AWS »

Bậc miễn phí của AWS

Trải nghiệm miễn phí và thực tế với sản phẩm và dịch vụ AWS
NỔI BẬT

Tăng tốc độ đổi mới với AI tạo sinh trên AWS.

Từ công ty khởi nghiệp đến doanh nghiệp, các tổ chức đã đặt lòng tin vào AWS trong việc đổi mới bằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh.  Tìm hiểu thêm về AI tạo sinh trên AWS »

Ba loại ưu đãi

Hiện nay, Bậc miễn phí của AWS cung cấp hơn 100 sản phẩm AWS. Có ba loại ưu đãi miễn phí
tùy theo sản phẩm mà khách hàng sử dụng. Nhấp vào biểu tượng bên dưới để tìm hiểu về các ưu đãi của chúng tôi.

Dùng thử miễn phí

Dùng thử miễn phí
Các ưu đãi bậc miễn phí này là các ưu đãi bản dùng thử ngắn hạn, bắt đầu từ thời điểm sử dụng lần đầu tiên. Sau khi hết khoảng thời gian dùng thử, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo từng trang của dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá).

12 tháng miễn phí

12 tháng miễn phí
Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này chỉ khả dụng với khách hàng AWS mới và khả dụng trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng, tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; hãy xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Luôn miễn phí

Luôn miễn phí
Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng vẫn khả dụng không giới hạn với cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại của AWS.

Các loại ưu đãi

Hiện nay, Bậc miễn phí của AWS cung cấp hơn 100 sản phẩm AWS. Có ba loại ưu đãi miễn phí tùy theo sản phẩm mà khách hàng sử dụng.

Luôn miễn phí
12 tháng miễn phí
Dùng thử miễn phí

Chi tiết về Bậc miễn phí

  • Sắp xếp thứ hạng
1

12 tháng miễn phí: Các ưu đãi bậc miễn phí này chỉ áp dụng cho khách hàng AWS mới và có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng, tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; hãy xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Luôn miễn phí: Các ưu đãi bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng cả khách hàng hiện có và mới của AWS đều có thể sử dụng không giới hạn ưu đãi này.

Bản dùng thử: Các ưu đãi bậc miễn phí này là các ưu đãi bản dùng thử ngắn hạn bắt đầu từ thời điểm sử dụng lần đầu tiên. Sau khi hết khoảng thời gian dùng thử, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo từng trang của dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá).

Bậc miễn phí của AWS thuộc Amazon áp dụng cho các dịch vụ thành viên trên các khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn. Bậc miễn phí của AWS không được cung cấp tại các Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ)* ở thời điểm hiện tại.

*Bậc miễn phí Lambda nay đã có sẵn tại Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ). Xem định giá Lambda để biết thêm chi tiết.

Tìm hiểu thêm về Sản phẩm Bậc miễn phí AWS

Duyệt qua bộ sưu tập video của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí của AWS cũng như cách thiết lập và giám sát tài khoản của bạn.

Làm cách nào để tránh các khoản phí trên tài khoản khi sử dụng dịch vụ Bậc miễn phí của AWS? (6:20)
Tối ưu hóa chi phí: Kéo dài thời gian hoạt động của bạn để tiến xa hơn (57:46)
Làm thế nào để tôi có thể theo dõi chi tiêu và mức sử dụng của mình thông qua Ngân sách AWS? (5:16)
Giới thiệu về AWS (10:36)