Bậc miễn phí của AWS

Trải nghiệm miễn phí và trực tiếp với nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của AWS

Các loại ưu đãi

Khám phá trên 85 sản phẩm và bắt đầu xây dựng trên AWS bằng bậc miễn phí. Có ba loại ưu đãi miễn phí tùy theo sản phẩm mà khách hàng sử dụng. Hãy xem chi tiết cho từng sản phẩm bên dưới.

WEB_FreeTier_AlwaysFree_Icon_100x100

Luôn miễn phí

Các ưu đãi bậc miễn phí sau không hết hạn và được cung cấp cho tất cả khách hàng AWS

WEB_FreeTier_12-Months_Icon_100x100

12 tháng miễn phí

Hãy tận hưởng các ưu đãi sau trong 12 tháng tính từ ngày đầu tiên bạn đăng ký AWS

WEB_FreeTier_Trials_Icon_100x100

Bản dùng thử

Ưu đãi dùng thử miễn phí ngắn hạn bắt đầu từ ngày bạn kích hoạt một dịch vụ cụ thể

Chi tiết về Bậc miễn phí

Lọc theo:
Xóa mọi bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Sắp xếp thứ hạng
  • Sắp xếp thứ hạng
1
Rất tiếc, không tìm thấy kết quả

12 tháng miễn phí: Các ưu đãi bậc miễn phí này chỉ áp dụng cho khách hàng AWS mới và có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng, tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; hãy xem thời hạn ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Luôn miễn phí: Các ưu đãi bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng cả khách hàng hiện có và mới của AWS đều có thể sử dụng không giới hạn ưu đãi này.

Bản dùng thử: Các ưu đãi bậc miễn phí này là các ưu đãi bản dùng thử ngắn hạn bắt đầu từ thời điểm sử dụng lần đầu tiên. Sau khi hết khoảng thời gian dùng thử, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn, theo mức sử dụng (tham khảo từng trang của dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá).

Bậc miễn phí của Amazon AWS áp dụng cho các dịch vụ tham gia trên các khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn. Bậc miễn phí của AWS không được cung cấp ở các khu vực* AWS GovCloud (US) hoặc khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh) tại thời điểm này.

*Bậc miễn phí Lambda nay đã có sẵn tại Khu vực AWS GovCloud (US). Xem giá cả Lambda để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

WEB_FreeTier_SignUp_Icon_100x100

Đăng ký tài khoản AWS

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho phép bạn lập tức có quyền truy cập vào Bậc miễn phí của AWS

WEB_FreeTier_Tutorials_Icon_100x100

Hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn dễ thực hiện cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau

WEB_FreeTier_StartBuilding_Icon_100x100

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Xây dựng giải pháp sản xuất của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng sau khi bạn đã sẵn sàng