Amazon FSx for Lustre

Bộ nhớ nhanh, có khả năng mở rộng được xây dựng trên hệ thống tệp hiệu suất cao phổ biến nhất thế giới

Tăng tốc các khối lượng công việc điện toán nhờ kho lưu trữ dùng chung, qua đó mang đến độ trễ chưa đến một mili giây, tối đa hàng trăm GB/giây thông lượng và hàng triệu IOPS.

Liên kết các hệ thống tệp của bạn với vùng lưu trữ S3 để truy cập và xử lý dữ liệu trong Amazon S3 thông qua một hệ thống tệp có hiệu suất cao.

Tối ưu hóa mức giá và hiệu suất nhờ một loạt các lựa chọn triển khai, bao gồm cả loại lưu trữ, bậc hiệu suất và cấp độ sao chép.

Giảm bớt và kiểm soát chi phí lưu trữ nhờ định mức lưu trữ và nén dữ liệu tự động.

Cách hoạt động

Amazon FSx for Lustre cung cấp bộ lưu trữ dùng chung được quản lý toàn phần với khả năng mở rộng và hiệu suất của hệ thống tệp Luster phổ biến.

FSx for Lustre
Click to enlarge

Trường hợp sử dụng

Tăng tốc máy học (ML)

Giảm thời gian đào tạo với thông lượng tối đa cho tài nguyên điện toán và truy cập liền mạch vào dữ liệu đào tạo được lưu trữ trong Amazon S3.

Bật điện toán hiệu suất cao (HPC)

Cung cấp năng lượng cho khối lượng công việc HPC đòi hỏi khắt khe nhất với tính năng lưu trữ nhanh, có khả năng mở rộng linh hoạt, được tích hợp sẵn với các dịch vụ điều phối và điện toán AWS.

Mở khóa tính năng phân tích dữ liệu lớn

Hỗ trợ hàng nghìn phiên bản điện toán chạy khối lượng công việc phân tích phức tạp trên hàng petabyte dữ liệu.

Tăng tính linh hoạt cho khối lượng công việc đa phương tiện

Đáp ứng các khung thời gian kỹ xảo điện ảnh (VFX), kết xuất đồ họa và chuyển mã ngắn hơn bao giờ hết với bộ lưu trữ điều chỉnh quy mô theo điện toán.

Cách bắt đầu

Hội thảo FSx for Lustre

Khởi chạy một hệ thống tệp hiệu suất cao, được quản lý toàn phần trong ít phút.

Khám phá về giá của FSx for Lustre

Không chịu chi phí trả trước hay phí cấp phép.

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.


Khám phá thêm về AWS