Bạn sẽ học cách tạo phiên bản cơ sở dữ liệu RDS/MySQL và bảng RDS/MySQL.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 20 phút


Bước 2.2

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.2
Bước 2.3

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.3

Trước khi tiếp tục, hãy chuyển sang quy trình tạo cơ sở dữ liệu mới nếu tùy chọn này xuất hiện: 

Bước 2.3.1

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.3.1

Bước 2.4

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.3.1
Bước 2.5

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.5

Bước 2.6

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.6

Bước 2.7

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.7

Bước 2.8

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.8

Bạn có thể để giá trị mặc định. Lưu ý: Khi đã tạo xong, bạn không thể di chuyển cơ sở dữ liệu sang VPC khác. 

Bước 2.9

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.9
Bước 2.10

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.10
Bước 2.11

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.11

Tức là bạn sẽ phải kết nối với cơ sở dữ liệu từ phiên bản EC2 trong cùng VPC. 

Bước 2.12

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.12

Nếu thấy nhóm bảo mật cho phép các kết nối TCP đến trên cổng 3306 thì bạn có thể chọn nhóm đó.

Bước 2.13

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.13
Bước 2.14

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.14
Bước 2.15

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.15

Để giá trị mặc định cho “Cấu hình bổ sung”.

Biện pháp tốt nhất là kích hoạt Chống xóa. Nếu bạn muốn xóa cơ sở dữ liệu khi kết thúc hướng dẫn, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn này.


Bước 2.16

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.16

Sau khi xem nhanh một lượt tất cả các trường trong biểu mẫu, bạn có thể tiếp tục.


Trong thời gian chờ hệ thống tạo các phiên bản, bạn sẽ thấy một biểu ngữ giải thích cách lấy thông tin đăng nhập của bạn. Bạn có thể tận dụng lúc này để lưu thông tin đăng nhập, vì đây là cơ hội duy nhất bạn có thể xem mật khẩu này.

Bước 2.17

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.17
Bước 2.18

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.18
Bước 2.19

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 2.19