Trong phòng thực hành này, bạn đã học được cách thiết lập trang web WordPress trên Amazon EC2. Trong quá trình đó, bạn đã sử dụng một cơ sở dữ liệu MySQL từ Amazon RDS. Amazon RDS cung cấp các tùy chọn cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ để bạn có thể tập trung vào những công việc có ý nghĩa quan trọng.

Giờ mới tới phần thú vị: xây dựng trang web mới của bạn. Hãy đặt cấu hình thiết kế, thêm trang và bài đăng, rồi bắt đầu thu hút người dùng truy cập trang web của bạn.

Có rất nhiều cách để cải thiện phần cài đặt WordPress của bạn, như:

Kết nối tên miền với trang web WordPress của bạn bằng Amazon Route53;

Sử dụng Elastic Load Balancer và Amazon CloudFront để thay đổi quy mô trang WordPress;

Để biết thêm thông tin, hãy xem báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về Các biện pháp thực hành tốt nhất đối với WordPress trên AWS.

Lưu ý: Nếu bạn dừng và khởi động phiên bản EC2 WordPress hay sử dụng Elastic Load Balancer trước phiên bản EC2 hoặc liên kết tên miền với trang web của bạn, thì bạn có thể cần cập nhật một số mục cài đặt cấu hình WordPress. Hãy xem thêm thông tin trong tài liệu tham khảo của WordPress về việc thay đổi URL trang web.

Trong các bước bên dưới, bạn sẽ dọn dẹp tài nguyên đã tạo trong phòng thực hành này để không bị tính phí.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 5 phút


 • Bước 1: Xóa phiên bản EC2 của bạn

  Đầu tiên, bạn có thể xóa phiên bản EC2 đang lưu trữ trang web WordPress của bạn.

  Chuyển đến trang Phiên bản EC2 và tìm phiên bản EC2 của bạn. Chọn phiên bản đó và nhấp vào nút Hành động. Chuyển đến Trạng thái phiên bản > Chấm dứt và nhấp vào đó.

  (Nhấp vào để phóng to)

  Nhấp vào , chấm dứt để chấm dứt phiên bản của bạn.

  (Nhấp vào để phóng to)

 • Bước 2: Xóa phiên bản RDS của bạn

  Để xóa phiên bản RDS của bạn, hãy chuyển đến trang Cơ sở dữ liệu RDS trong bảng điều khiển AWS. Tìm phiên bản RDS WordPress của bạn và chọn mục đó. Tiếp theo, nhấp vào Hành độngXóa.

  (Nhấp vào để phóng to)

  Nhập "xóa tôi" vào ô xác nhận, rồi nhấp vào nút Xóa để hoàn tất quá trình.

  (Nhấp vào để phóng to)