Khi hoạch định hoạt động đưa dữ liệu sang đám mây như một phần của quá trình di chuyển ứng dụng hoặc đóng trung tâm dữ liệu, bạn sẽ gặp phải nhiều giới hạn không dễ xử lý trong việc chuyển dữ liệu. Nếu tốc độ Internet của bạn không đáp ứng được kế hoạch di chuyển dữ liệu, thì đã đến lúc bạn cân nhắc dùng AWS Snowball. Thiết bị Snowball giúp bạn di chuyển các bản lưu trữ, hồ dữ liệu và bất kỳ dữ liệu gì bạn có vào ngay vùng lưu trữ Amazon S3 với tốc độ nhanh hơn tốc độ Internet. Từ Amazon S3, dữ liệu có thể được lưu trữ vào Glacier hoặc được phân tích bằng các dịch vụ khác, như AWS Redshift hoặc EMR. Hướng dẫn triển khai này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng quy trình nhanh chóng, đơn giản nhưng bảo mật của AWS Snowball để di chuyển lượng lớn dữ liệu sang AWS.

Những điều bạn sẽ đạt được:

Tạo tác vụ nhập dữ liệu bằng Bảng điều khiển AWS. Sau đó, AWS sẽ chuẩn bị và gửi thiết bị Snowball đến địa chỉ bạn đã chỉ định.

Chuyển dữ liệu của bạn vào Snowball bằng máy khách. Tiếp theo, gửi Snowball lại cho AWS. Nhãn Mực điện tử trên Snowball sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện việc này bằng cách tự động cập nhật địa chỉ gửi trả. Bạn không cần đóng gói thiết bị, vì Snowball có bao bì vận chuyển riêng.

Xem dữ liệu của bạn được nhập an toàn vào đám mây và được lưu trữ trong Amazon S3. Khi nhận được Snowball bạn gửi, chúng tôi sẽ nhập dữ liệu của bạn vào vùng lưu trữ Amazon S3. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, thiết bị sẽ được xóa sạch để bảo vệ bạn theo tiêu chuẩn của NIST về việc xóa dữ liệu trong phương tiện.

Những gì bạn cần trước khi bắt đầu:

Rất nhiều dữ liệu: Snowball được thiết kế để chuyển dữ liệu ở quy mô lớn. Để bảo đảm tính hiệu quả chi phí, bạn nên sử dụng Snowball nếu có ít nhất 12 TB dữ liệu cần chuyển sang đám mây.

Tài khoản AWS: Bạn sẽ cần có tài khoản AWS để bắt đầu cung cấp vùng lưu trữ Amazon S3 nhằm lưu trữ dữ liệu của bạn và yêu cầu lấy thiết bị Snowball. Đăng ký AWS.

Người dùng AWS IAM: Thiết lập Người dùng AWS Identity and Access Mangement (IAM) để truy cập Snowball. Xem thông tin ở phần Tạo người dùng IAM

Cấp độ kỹ năng CNTT: Bạn cần có hiểu biết cơ bản về các công nghệ lưu trữ, kết nối mạng và quen thuộc với giao diện dòng lệnh cho Linux, Mac hoặc Windows.

Kinh nghiệm AWS: Bạn không cần có kinh nghiệm với AWS để làm theo hướng dẫn này.

Ước tính chi phí hằng tháng:

Tổng chi phí di chuyển dữ liệu của bạn sang AWS sẽ thay đổi theo lượng dữ liệu. Thiết bị được áp phí dịch vụ là 250 USD và tiền phạt quá hạn là 15 USD/ngày nếu bạn giữ thiết bị quá 10 ngày. Việc di chuyển dữ liệu sang Amazon S3 được miễn phí. Phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn và hãng vận chuyển.

Để xem bảng phân tích các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ sử dụng và chi phí.


Sử dụng các công cụ đầu ngành và làm việc với các chuyên gia có thể giúp bạn lượng lớn dữ liệu sang vùng lưu trữ Amazon S3 với tốc độ nhanh hơn tốc độ Internet.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên Bắt đầu để tìm hiểu thêm.