AWS IoT Greengrass

Mang các chức năng điện toán, nhắn tin, lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm, đồng bộ hóa và suy luận ML cục bộ đến các thiết bị biên.

AWS IoT Greengrass mở rộng liền mạch AWS đến các thiết bị biên để các thiết bị này có thể hoạt động cục bộ dựa trên dữ liệu mà chúng tạo ra, đồng thời vẫn sử dụng đám mây để quản lý, phân tích và lưu trữ lâu dài. Với AWS IoT Greengrass, các thiết bị được kết nối có thể chạy các chức năng AWS Lambda, thực thi dự báo dựa trên các mô hình machine learning, duy trì đồng bộ dữ liệu thiết bị và giao tiếp với các thiết bị khác một cách bảo mật – ngay cả khi không có kết nối với Internet.

Với AWS IoT Greengrass, bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ và mô hình lập trình quen thuộc để tạo và kiểm thử phần mềm cho thiết bị trên đám mây, sau đó triển khai phần mềm lên thiết bị của mình. Có thể lập trình AWS IoT Greengrass để lọc dữ liệu thiết bị và chỉ truyền thông tin cần thiết quay trở lại đám mây. Bạn cũng có thể kết nối với các ứng dụng bên thứ ba, phần mềm tại chỗ và dịch vụ AWS tức thì nhờ các Bộ kết nối AWS IoT Greengrass. Các bộ kết nối cũng khởi động nhanh thiết bị đang kết nối nhờ tích hợp bộ điều hợp giao thức dựng sẵn cũng như cho phép bạn hợp lý hóa xác thực nhờ tích hợp với AWS Secrets Manager.

Bắt đầu với AWS Greengrass

Lợi ích

Phản hồi với các sự kiện cục bộ trong gần như thời gian thực

Các thiết bị AWS IoT Greengrass có thể hoạt động cục bộ dựa trên dữ liệu chúng tạo ra để có thể phản hồi nhanh chóng với các sự kiện cục bộ, đồng thời vẫn sử dụng đám mây cho quản lý, phân tích và lưu trữ lâu dài. Tính năng truy cập tài nguyên cục bộ cho phép các chức năng của AWS Lambda đã triển khai trên các thiết bị AWS IoT Greengrass Core sử dụng các tài nguyên thiết bị cục bộ như các máy quay, cổng nối tiếp hoặc GPU, nhờ đó các ứng dụng của thiết bị có thể nhanh chóng truy cập và xử lý dữ liệu cục bộ.

Vận hành ngoại tuyến

AWS IoT Greengrass cho phép các thiết bị đã kết nối vận hành ngay cả khi kết nối với đám mây bị gián đoạn. Khi thiết bị kết nối lại, AWS IoT Greengrass đồng bộ hóa dữ liệu trên thiết bị với AWS IoT Core, nhờ đó mang đến hoạt động liền mạch không phụ thuộc vào kết nối.

Bảo mật giao tiếp

AWS IoT Greengrass xác thực và mã hóa dữ liệu thiết bị cho cả giao tiếp cục bộ và đám mây, nhờ đó dữ liệu sẽ không bao giờ bị trao đổi giữa các thiết bị và đám mây mà không kiểm chứng định danh. Bạn cũng có thể tận dụng tính năng mã hóa toàn diện được bảo mật bằng phần cứng cho các tin nhắn được gửi giữa AWS IoT Greengrass Core và đám mây AWS, cũng như các tin nhắn giữa AWS IoT Greengrass Core và các thiết bị cục bộ khác bằng cách sử dụng AWS IoT Device SDK.

Đơn giản hóa lập trình thiết bị với AWS Lambda

Bạn có thể phát triển mã trên đám mây, sau đó triển khai liền mạch đến các thiết bị của mình với AWS Lambda. AWS IoT Greengrass cho phép bạn thực thi cục bộ các chức năng AWS Lambda, giúp giảm độ phức tạp cho quá trình phát triển phần mềm nhúng.

Giảm thiểu chi phí chạy ứng dụng IoT

Bạn có thể nhận được thông tin chuyên sâu chất lượng cao ở chi phí thấp hơn bằng cách lập trình thiết bị để lọc dữ liệu cục bộ và chỉ truyền dữ liệu cần thiết cho các ứng dụng của mình lên đám mây. Điều này giúp giảm lượng dữ liệu thô truyền đến đám mây, giảm thiểu chi phí và tăng chất lượng của dữ liệu gửi đến đám mây.

Công cụ kiểm thử chất lượng cao tích hợp

AWS IoT Device Tester dành cho AWS IoT Greengrass là một công cụ tự động hóa kiểm thử giúp tăng tốc độ kiểm thử các thiết bị IoT chạy trên Linux cho AWS IoT Greengrass. Nhờ AWS IoT Device Tester, bạn có thể dễ dàng thực hiện kiểm thử để xác định xem các thiết bị của bạn có chạy được AWS IoT Greengrass và tương tác với các dịch vụ AWS IoT hay không. Để tìm hiểu thêm và tải công cụ, nhấp vào đây.

Cách thức hoạt động

AWS IoT Greengrass cho phép bạn xây dựng các giải pháp IoT giúp kết nối các loại thiết bị khác nhau với đám mây và với nhau. Các thiết bị chạy Linux, bao gồm các bản phân phối như Ubuntu và Raspbian, đồng thời hỗ trợ kiến trúc Arm hoặc x86 có thể lưu trữ AWS IoT Greengrass Core. AWS IoT Greengrass Core cho phép thực thi cục bộ mã AWS Lambda, nhắn tin, lưu đệm dữ liệu và bảo mật. Các thiết bị chạy AWS IoT Greengrass Core hoạt động như một trung tâm có thể giao tiếp với các thiết bị khác đang chạy Amazon FreeRTOS hoặc có cài đặt AWS IoT Device SDK. Các thiết bị này có thể khác nhau về kích thước, từ các thiết bị dựa trên bộ vi điều khiển cho đến các đồ dùng gia đình lớn. Các thiết bị AWS IoT Greengrass Core, thiết bị được hỗ trợ AWS IoT Device SDK và các thiết bị Amazon FreeRTOS có thể được cấu hình để giao tiếp với thiết bị khác trong một nhóm AWS IoT Greengrass. Nếu thiết bị AWS IoT Greengrass Core mất kết nối với đám mây, các thiết bị trong nhóm AWS IoT Greengrass có thể tiếp tục giao tiếp với nhau trong mạng cục bộ. Một nhóm AWS IoT Greengrass có thể đại diện cho một tầng của tòa nhà, một xe tải hoặc toàn bộ địa điểm khai mỏ.

AWS IoT Greengrass - Cách hoạt động

AWS IoT Greengrass cung cấp các bộ kết nối tích hợp sẵn để bạn có thể dễ dàng mở rộng chức năng thiết bị biên mà không cần viết mã. Các Bộ kết nối AWS IoT Greengrass cho phép bạn kết nối nhanh với các ứng dụng của bên thứ ba, phần mềm tại chỗ và các dịch vụ tiên tiến nhất của AWS ở vùng biên.

Bộ kết nối AWS IoT Greengrass

AWS IoT Greengrass cung cấp chức năng lưu trữ khóa riêng có bảo mật ngay từ phần cứng cho các thiết bị biên. Bạn có thể sử dụng các chức năng của AWS IoT Greengrass bên cạnh chức năng mã hóa tin nhắn được bảo mật bằng phần cứng.

Bảo mật AWS IoT Greengrass
Logic Supply

Ecofit

Ecofit sử dụng AWS IoT Greengrass để thu thập dữ liệu thiết bị gym nhằm bảo trì thiết bị tốt hơn và tăng tuổi thọ tài sản.

Logic Supply

Cradlewise

Cradlewise sử dụng AWS IoT Greengrass để đảm bảo sản phẩm nôi thông minh của mình có thể giữ các thiết bị hoạt động ở chế độ ngoại tuyến.

Bắt đầu với AWS

Bước 1 – Đăng ký tài khoản AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận ngay quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS.
Bước 2 - Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn đơn giản.
Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS IoT Greengrass

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS IoT Greengrass
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi