AWS HealthOmics

Chuyển đổi dữ liệu bộ gen, hệ phiên mã và các dữ liệu nghiên cứu sinh học khác thành thông tin chuyên sâu

Tại sao nên sử dụng HealthOmics?

AWS HealthOmics là một dịch vụ được xây dựng cho mục đích nhất định nhằm giúp các tổ chức chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống cũng như các đối tác phần mềm của họ lưu trữ, truy vấn và phân tích dữ liệu bộ gen, hệ phiên mã và các dữ liệu omics khác, sau đó tạo thông tin chuyên sâu từ dữ liệu đó để cải thiện sức khỏe. Dịch vụ này hỗ trợ phân tích quy mô lớn và nghiên cứu cộng tác.

Lợi ích của HealthOmics

Kết hợp dữ liệu sinh học của các cá nhân với bệnh sử của họ một cách bảo mật để cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp hơn với mỗi người.
Sử dụng kho lưu trữ dữ liệu chuyên dụng để hỗ trợ phân tích trên quy mô lớn và nghiên cứu phối hợp trên toàn bộ cộng đồng.
Thúc đẩy khoa học và y học với quy trình làm việc Ready2Run hoặc quy trình công việc tin sinh học riêng của chính bạn.
Bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân theo tiêu chí của HIPAA cũng như bằng quyền truy cập và tạo bản ghi dữ liệu tích hợp sẵn.

Cách hoạt động

AWS HealthOmics giúp các tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống xây dựng trên quy mô lớn để lưu trữ, truy vấn và phân tích dữ liệu bộ gen, hệ phiên mã và các dữ liệu omics khác. Bằng cách loại bỏ những thao tác thủ công lặp đi lặp lại, bạn có thể tạo ra nhiều thông tin chuyên sâu hơn từ dữ liệu omics để cải thiện sức khỏe và thúc đẩy khám phá khoa học. 

 

Sơ đồ cho thấy cách sử dụng AWS HealthOmics để tạo thông tin chuyên sâu từ dữ liệu bộ gen.

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ và phân tích dữ liệu nghiên cứu sinh học cho hàng trăm nghìn bệnh nhân để hiểu các biến thể nghiên cứu sinh học sắp xếp như thế nào tới các kiểu hình trong một nhóm đối tượng.

Xây dựng quy trình nghiên cứu sinh học hợp nhất lâm sàng có thể tái sản xuất và có thể theo dõi để giảm thời gian chờ và tăng năng suất.

Tích hợp phân tích đa ngành omics vào các thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra tính hiệu quả của các loại thuốc mới, đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm và giúp tiết kiệm trong dài hạn.

Sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập được tích hợp sẵn để hợp lý hóa việc lưu trữ và phân tích dữ liệu nghiên cứu sinh học ẩn danh, cho phép các nhà nghiên cứu chia sẻ dữ liệu một cách an toàn hơn.


Khám phá thêm về AWS