Tài liệu

Công cụ và hướng dẫn

Giải pháp

Thông tin mới

Bài đăng trên blog

Lưu trữ dữ liệu omics một cách tiết kiệm ở mọi quy mô với AWS HealthOmics
24/01/24

Xử lý trước dữ liệu fMRI trên AWS bằng AFNI và AWS HealthOmics
08/01/24

Các công cụ mới để đẩy nhanh quá trình di chuyển quy trình làm việc sang AWS HealthOmics
13/12/23

Phân tích dữ liệu đa phương thức với Trạng thái AWS và Dịch vụ máy học
16/10/23

Thiết kế kiến trúc định hướng theo sự kiện cho quy trình làm việc Tin sinh học bằng AWS HealthOmics và Amazon EventBridge
11/10/23

Bảo mật quy trình làm việc và dữ liệu bộ gen của bạn với AWS HealthOmics
09/10/23

Nội dung chính từ Hội nghị chuyên đề chuyên sâu về khoa học đời sống của AWS năm 2023: Mở khóa quyền truy cập và thông tin chuyên sâu từ dữ liệu
31/05/23

Các tính năng mới giúp khách hàng trong ngành chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống có thể bắt đầu sử dụng, xây dựng ứng dụng và tăng quy mô theo tài nguyên trên AWS HealthOmics một cách dễ dàng hơn
15/05/23

AWS HealthOmics giờ đây hỗ trợ các quy trình phân tích bộ gen Sentieon
15/05/23

Element Biosciences cung cấp Bases2FASTQ dưới dạng quy trình làm việc Ready2Run trên AWS HealthOmics
15/05/23

Dễ dàng chạy quy trình làm việc NVIDIA Parabricks Ready2Run trên AWS HealthOmics
15/05/23

Phần 2: Kho lưu trữ dữ liệu ngành nghiên cứu gen toàn diện tự động và Phân tích bằng AWS HealthOmics
29/11/22

Phần 1: Giới thiệu AWS HealthOmics – đi từ dữ liệu trình tự đến thông tin chuyên sâu một cách bảo mật và trên quy mô lớn
29/11/22

Giới thiệu AWS HealthOmics – Dịch vụ được xây dựng cho mục đích nhất định nhằm lưu trữ, truy vấn và phân tích dữ liệu bộ gen cũng như dữ liệu sinh học trên quy mô lớn
29/11/22

Video


AWS re:Invent 2023 – Đổi mới Omics với AWS HealthOmics: Con đường giúp Amgen đạt được kết quả nhanh hơn


AWS re:Invent 2023 – Xây dựng nền tảng y học chính xác bằng AWS HealthOmics


Hội thảo toàn diện AWS HealthOmics – Bài thuyết trình (43:27)


AWS On Air với nội dung về AWS HealthOmics và Dữ liệu mở (20:07)


Sử dụng AWS HealthOmics toàn diện cho ngành nghiên cứu gen (2:03:06)


AWS On Air với nội dung về Quy trình làm việc Ready2Run trên AWS HealthOmics (26:34)


Hướng dẫn vắn tắt về AWS HealthOmics (12:47)


Tích hợp và rút ra những thông tin chuyên sâu từ dữ liệu sức khỏe đa phương thức (44:37)


Chuyển đổi dữ liệu omics thành thông tin chuyên sâu với AWS HealthOmics (38:56)