AWS IoT 1-Click

Khởi chạy các hàm AWS Lambda từ những thiết bị đơn giản

Xây dựng giải pháp bằng các hàm AWS Lambda từ các thiết bị AWS IoT 1-Click để tạo hành động trong đám mây hoặc tại chỗ.

Được cấp sẵn chứng chỉ để kết nối các thiết bị được hỗ trợ với AWS một cách bảo mật. Không cần cài đặt hoặc quản lý firmware hoặc chứng chỉ tùy chỉnh.

Quản lý thiết bị thông qua bảng điều khiển hoặc ứng dụng di động. Phân nhóm thiết bị theo chức năng hoặc vị trí, rồi tạo hành động trên các thiết bị.

Cách hoạt động

Các thiết bị AWS IoT 1-Click được kết nối sẵn với AWS IoT Core một cách an toàn để bạn có thể triển khai mà không cần quản lý chứng chỉ.

Sơ đồ mô tả cách đặt cấu hình những thiết bị đơn giản của bạn để kích hoạt các hàm AWS Lambda thực hiện các hành động như thông báo cho đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật, theo dõi tài sản hoặc bổ sung hàng hóa.

Trường hợp sử dụng

Sắp xếp lại hàng hóa và dịch vụ bằng các hàm AWS Lambda

Tạo các hàm Lambda thực hiện lệnh gọi API để đặt hàng với người bán trực tuyến chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tối ưu hóa việc quản lý nhà hàng/khách sạn và cơ sở vật chất

Yêu cầu dịch vụ, thực hiện đơn hàng và thu thập phản hồi bằng thiết bị 1-Click có trong các cơ sở vật chất như tòa nhà văn phòng, khách sạn, phòng hội nghị hoặc sân bay.

Giảm chi phí hoạt động công nghiệp

Báo cáo và yêu cầu dịch vụ bảo trì thiết bị, có khả năng tiết kiệm chi phí hoạt động ở mức hàng triệu và giảm nhu cầu cần kiểm tra hoạt động sản xuất.

Nhận hỗ trợ chỉ bằng một cú nhấp chuột

Tự động hóa hỗ trợ khách hàng bằng các thiết bị do đối tác xây dựng, cho phép cấu hình để gọi
các hành động, chẳng hạn như nhắn tin hỗ trợ khi khách hàng cần trợ giúp.


Khám phá thêm về AWS