AWS IoT Analytics

Phân tích được quản lý và vận hành cho các thiết bị IoT của bạn

100 MB dữ liệu được xử lý và 10 GB kho lưu trữ dữ liệu và quét dữ liệu trong 12 tháng

Tạo thông tin chuyên sâu về hoạt động vận hành với các công cụ bao gồm MATLAB và Octave khi bạn nhập và triển khai các bộ chứa mã tùy chỉnh.

Lọc, chuyển đổi, làm sạch, làm phong phú và lưu trữ dữ liệu thiết bị ở định dạng chuỗi thời gian để truy xuất và phân tích nhanh chóng.

Thực hiện phân tích và suy luận máy học (ML) với sổ tay Jupyter được lưu trữ để xây dựng và đào tạo các mô hình mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng.

Phân tích hiệu năng thiết bị và trực quan hóa xu hướng với công cụ truy vấn SQL tích hợp sẵn và tích hợp với Amazon QuickSight.

Cách hoạt động

Phân tích của AWS IoT đơn giản hóa các bước khó khăn cần thực hiện để phân tích khối lượng dữ liệu IoT khổng lồ mà không tốn chi phí và đau đầu về sự phức tạp đi liền với việc xây dựng nền tảng phân tích IoT.

Biểu đồ này cho thấy cách Phân tích của AWS IoT thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để giúp bạn xây dựng ứng dụng.
Phân tích của AWS IoT – Cách thức hoạt động (3:01)
Cách thức hoạt động của Phân tích của AWS IoT
Dữ liệu IoT thu được từ các thiết bị ghi lại các quá trình có độ nhiễu cao (như nhiệt độ, chuyển động hoặc âm thanh). Dữ liệu này có thể có những khoảng gián đoạn rõ rệt, nhiều thông điệp bị sai lệch hoặc các số liệu sai cần phải được làm sạch trước khi phân tích.
Cách thức hoạt động của Phân tích của AWS IoT
Dữ liệu IoT thu được từ các thiết bị ghi lại các quá trình có độ nhiễu cao (như nhiệt độ, chuyển động hoặc âm thanh). Dữ liệu này có thể có những khoảng gián đoạn rõ rệt, nhiều thông điệp bị sai lệch hoặc các số liệu sai cần phải được làm sạch trước khi phân tích.

Trường hợp sử dụng

Làm phong phú dữ liệu IoT với siêu dữ liệu theo ngữ cảnh

Người vận hành thiết bị nông nghiệp làm sạch và làm phong phú dữ liệu cảm biến độ ẩm nhờ lượng mưa dự đoán và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước của thiết bị tưới tiêu.

Biến bảo trì dự đoán thành quy trình dễ thao tác

Các mẫu được xây dựng sẵn giúp bạn tạo mô hình bảo trì dự đoán mạnh mẽ, chẳng hạn như các mô hình xe chở hàng có khả năng dự đoán sự cố của hệ thống sưởi và làm mát.

Chủ động bổ sung hàng bán

Các ứng dụng IoT có thể theo dõi hàng tồn kho và phân tích dữ liệu từ máy bán thực phẩm tự động, rồi đặt hàng lại chính xác bất cứ khi nào gần hết hàng bán.

Cải thiện nhờ việc chấm điểm hiệu quả của quy trình

Giám sát và cải thiện hiệu quả của các ứng dụng IoT, ví dụ: xác định tải tối ưu cho xe tải để lên kế hoạch hướng dẫn tải hàng.

Cách bắt đầu

Bắt đầu sử dụng Phân tích của AWS IoT

Nhận quyền truy cập vào Phân tích của AWS IoT và bắt đầu xây dựng ngay hôm nay.

Tìm hiểu cách sử dụng Phân tích của AWS IoT

Xem hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn tham khảo API và CLI.

Khám phá các tính năng chính

Khám phá cách Phân tích của AWS IoT thu thập, xử lý, lưu trữ, phân tích và giúp trực quan hóa dữ liệu.


Khám phá thêm về AWS