Sự kiện AWS IoT

Phát hiện và phản hồi các sự kiện từ cảm biến và ứng dụng IoT

2.500 lượt đánh giá thông điệp mỗi tháng trong 12 tháng

Tải nhập dữ liệu từ nhiều nguồn để phát hiện trạng thái quy trình hoặc thiết bị của bạn, cũng như chủ động quản lý lịch bảo trì.

Xây dựng các quy tắc tùy chỉnh và logic sự kiện để xác định các sự kiện quan trọng và các thuộc tính cảm biến bằng các câu lệnh "if-then-else" đơn giản.

Kết hợp dữ liệu cảm biến và ứng dụng để trực quan hóa hiệu suất và chất lượng của hoạt động, nhận dạng các mẫu phức tạp và kích hoạt hành động, chẳng hạn như cảnh báo tự động.

Đáp ứng nhu cầu nhóm của bạn bằng cách xác định trình phát hiện cho các loại thiết bị cụ thể tự động điều chỉnh quy mô và quản lý tất cả các phiên bản của thiết bị đó.

Cách hoạt động

Sự kiện AWS IoT giám sát thiết bị hoặc nhóm thiết bị để phát hiện lỗi hoặc sự thay đổi trong hoạt động và bắt đầu hành động cần thiết.

Trường hợp sử dụng

Tổng hợp dữ liệu đo từ xa trên các hệ thống

Tải nhập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống con của nhà cung cấp bằng các biểu thức logic đơn giản thay vì mã phức tạp.

Xây dựng và tùy chỉnh hệ thống thông báo cảnh báo

Xây dựng nhanh chóng hệ thống thông báo để phát hiện vấn đề như thực phẩm hỏng. Tiết kiệm doanh thu có khả năng thất thoát bằng cách cảnh báo cho kỹ thuật viên về sự cố trước khi xảy ra hư hỏng.

Giám sát và bảo trì các thiết bị từ xa

Chẩn đoán sự cố từ xa bằng mã lỗi được gửi theo thời gian, sau đó hướng dẫn kỹ thuật viên thực hiện các bước bảo trì phù hợp. 

Ưu tiên khối lượng công việc bảo trì cho các vấn đề quan trọng

Phân tích mức độ nghiêm trọng của vấn đề bằng trình phát hiện sự kiện trên thiết bị và ưu tiên ứng phó các sự kiện quan trọng cho khách hàng sử dụng mô hình thiết bị đó.

Cách bắt đầu

Xem các tính năng của sản phẩm

Sự kiện AWS IoT có thể giúp phát hiện và phản hồi sự kiện.

Tìm hiểu sâu hơn về Sự kiện AWS IoT

Các mẹo và kỹ thuật giúp tận dụng tối đa Sự kiện AWS IoT.

Đăng ký tài khoản miễn phí

Tìm hiểu kiến thức cơ bản miễn phí và bắt đầu xây dựng trên AWS IoT. 


Khám phá thêm về AWS