« AWS IoT

AWS IoT ExpressLink

Nhanh chóng và dễ dàng phát triển các thiết bị IoT có thể kết nối an toàn với Đám mây AWS

Cách thức hoạt động

AWS IoT ExpressLink hỗ trợ nhiều mô-đun phần cứng do các Đối tác AWS phát triển và cung cấp. Mô-đun kết nối bao gồm phần mềm triển khai các yêu cầu bảo mật bắt buộc của AWS, giúp bạn kết nối an toàn thiết bị với đám mây nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời tích hợp liền mạch với nhiều dịch vụ AWS.

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa ứng dụng trong công nghiệp

Hiện đại hóa các ứng dụng trong công nghiệp mà không cần thiết kế lại từ đầu. AWS IoT ExpressLink mang lại khả năng kết nối vượt trội cho mọi loại thiết bị, bất kể hạn chế về tài nguyên.

Vận chuyển sản phẩm tiêu dùng mới nhanh hơn

Đưa các sản phẩm tiêu dùng ra thị trường trong khoảng thời gian ngắn với chi phí thấp hơn bằng cách giao công việc phức tạp như kết nối thiết bị nhúng an toàn cho đám mây.

Đổi mới tòa nhà và thành phố thông minh

Quản lý tính bảo mật cũng như tình trạng hoạt động của cảm biến và thiết bị truyền động thương mại trên quy mô lớn. Dễ dàng tích hợp với các dịch vụ AWS IoT để phát hiện điểm bất thường và hành động khi số liệu khác với hành vi mong đợi.

Cách bắt đầu sử dụng

Xác định mô-đun phù hợp với bạn

Lựa chọn mô-đun cùng AWS IoT Expresslink phù hợp với nhu cầu của bạn.

Xem danh mục thiết bị »

Xem các tính năng của sản phẩm

Xem các tính năng trong AWS IoT Expresslink và tìm hiểu thêm về những khả năng đặc biệt.

Xem các tính năng của sản phẩm »

Kết nối với chuyên gia của AWS

Đặt câu hỏi chuyên sâu và nhận hỗ trợ trực tiếp.

Kết nối với chuyên gia »

Khám phá thêm về AWS