AWS IoT Things Graph giúp bạn dễ dàng xây dựng nhanh ứng dụng IoT bằng cách kết nối các thiết bị và dịch vụ web của các nhà cung cấp khác nhau ứng dụng các giao thức khác nhau. Sử dụng trình chỉnh sửa trực quan trong AWS IoT Things Graph, bạn có thể kết nối các thiết bị và dịch vụ web với nhau thành một chuỗi các bước được gọi là luồng. Sau khi tạo luồng, bạn có thể chạy luồng đó trong Đám mây AWS hoặc triển khai cho thiết bị hỗ trợ AWS IoT Greengrass.

Với AWS IoT Things Graph, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng mà không mất phí tối thiểu hay phải chịu mức sử dụng dịch vụ bắt buộc. Bạn được tính phí riêng tùy thuộc vào việc bạn chạy ứng dụng trong Đám mây AWS hay tại biên trên AWS Greengrass Core.

Thông tin chi tiết về giá

Chạy luồng trong đám mây hoặc trên biên

Bậc miễn phí đối với Đám mây AWS

5.000 BƯỚC mỗi tháng

Bậc miễn phí AWS miễn phí cho khách hàng mới 5.000 bước đầu tiên mỗi tháng trong mười hai tháng đầu tiên. Khi sử dụng vượt quá các mức này, bạn sẽ chịu phí theo mức giá đã công bố.

Các bước được thực hiện trong đám mây

Khi chạy luồng trong đám mây, bạn phải trả phí cho số bước được thực hiện trong luồng của mình. Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi bước được thực hiện vượt quá Bậc miễn phí. Xem Bảng giá luồng tại đám mây và biên để biết chi tiết.

Triển khai tại biên

Bạn chỉ bị tính phí khi triển khai luồng mới hoặc luồng cập nhật cho các thiết bị AWS IoT Greengrass. Bạn có thể chạy luồng trên thiết bị AWS IoT Greengrass mà không mất phí. Luồng được triển khai đến một thiết bị AWS IoT Greengrass được xem là một lần triển khai. Xem Bảng giá luồng tại đám mây và biên để biết chi tiết.

Luồng tại đám mây và biên: Bảng giá

Phụ phí

Triển khai trên đám mây: Bạn chịu phí riêng cho các tin nhắn mà thiết bị của bạn trao đổi với AWS IoT Things Graph, tính theo mức giá nhắn tin của AWS IoT Core. (Vui lòng xem trang về giá AWS IoT Core).

Triển khai tại biên: Có các khoản phí riêng cho AWS IoT Greengrass. Vui lòng xem trang giá của AWS IoT Greengrass để biết chi tiết. Bạn cũng chịu phí riêng cho các tin nhắn mà thiết bị IoT Greengrass của bạn trao đổi với đám mây AWS. Phí tính theo mức giá nhắn tin của AWS IoT Core. Vui lòng xem trang giá của AWS IoT Core để biết chi tiết.

Ví dụ về giá

Trong ví dụ này, chúng tôi giải thích cách tính phí bạn phải chịu cho một ứng dụng nhận diện khuôn mặt. Luồng ứng dụng gồm một yếu tố kích hoạt (cảm biến chuyển động) và tối đa ba bước (Camera, Amazon Rekognition và Màn hình). Luồng được kích hoạt khi cảm biến chuyển động phát hiện chuyển động (kích hoạt), khi đó Camera sẽ chụp và gửi ảnh tới Amazon Rekognition để nhận diện khuôn mặt (bước 1). Amazon Rekognition sẽ phân tích hình ảnh để nhận diện khuôn mặt (bước 2) và nếu nhận diện được, hình ảnh sẽ được gửi đến Màn hình để hiển thị (bước 3).

Giá của AWS IoT Things Graph

Lưu ý rằng AWS IoT Things Graph tự động tạo nhãn sự kiện có thể chỉnh sửa cho các kết nối giữa hai nút (như hiển thị trong sơ đồ trên). Đây không được tính là bước. 

Trong 70% thời gian, Amazon Rekognition nhận diện được khuôn mặt trong ảnh, dẫn đến việc thực hiện cả 3 bước: Camera, Rekognition và Màn hình. Trong 30% thời gian, khuôn mặt không nhận diện được, dẫn đến việc chỉ có 2 bước được hoàn thành: Camera và Amazon Rekognition.

Bạn có thể chọn chỉ chạy ứng dụng nhận diện khuôn mặt này trong Đám mây AWS (tính phí mỗi bước), chỉ với các thiết bị hỗ trợ AWS IoT Greengrass (tính phí mỗi lần triển khai) hoặc cả hai. Dưới đây là ví dụ về giá triển khai trên Đám mây và tại biên.

Tùy chọn triển khai trên đám mây

Bạn triển khai 100 luồng đến Đám mây AWS để quản lý quyền truy cập tại 100 vị trí ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia). Giả sử rằng cảm biến chuyển động kích hoạt luồng 100 lần mỗi ngày tại mỗi vị trí trong 30 ngày, phí AWS IoT Things Graph của bạn sẽ là:

  • Tổng số lần thực hiện luồng = 100 luồng * 100 lần thực hiện/ngày chạy luồng * 30 ngày = 300.000 lần thực hiện luồng
  • Số bước đường dẫn hợp lệ được thực hiện = 70% * 300.000 lần thực hiện luồng * 3 bước/lần thực hiện luồng = 630.000 bước
  • Số bước đường dẫn không hợp lệ được thực hiện = 30% * 300.000 lần thực hiện luồng * 2 bước/lần thực hiện luồng = 180.000 bước
  • Tổng số bước đã thực hiện = 630.000 bước + 180.000 bước = 810.000 bước
  • Tổng phí theo số bước trong tháng = 810.000 bước * 0,000045 USD/bước = 36,45 USD

Tùy chọn triển khai tại biên

Bạn có thể luân phiên triển khai luồng công việc nhận diện khuôn mặt trên các thiết bị biên của mình. Bạn triển khai luồng trên tới 100 cổng biên chạy AWS IoT Greengrass tại 100 vị trí (nghĩa là 1 cổng biên cho mỗi vị trí) cũng trong khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia). Chi phí AWS IoT Things Graph của bạn sẽ là:

  • Số lần triển khai = 1 lần triển khai/vị trí * 100 vị trí = 100 lần triển khai
  • Tổng phí triển khai = 100 lần triển khai* 0,0095 USD/lần triển khai = 0,95 USD

 

Đăng ký
Xem các tính năng của dịch vụ

Khám phá thêm chi tiết về các mô hình, luồng công việc và giám sát hiệu năng ứng dụng

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký
Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu với AWS IoT Things Graph

Đăng ký 
Bắt đầu
Tìm lời đáp cho các câu hỏi của bạn

Xem lại những câu hỏi thường gặp về AWS IoT Things Graph

Tìm hiểu thêm