AWS IoT

Dịch vụ IoT dành cho các giải pháp công nghiệp, tiêu dùng và thương mại
Có hàng tỷ thiết bị tại gia đình, nhà máy, giếng dầu, bệnh viện, ô tô và hàng nghìn nơi khác. Với sự bùng nổ về số lượng của các thiết bị, bạn ngày càng cần các giải pháp để kết nối thiết bị cũng như thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu thiết bị.
Phong phú và chi tiết
AWS có các dịch vụ IoT phong phú và chi tiết, từ vùng biên tới đám mây. AWS IoT là nhà cung cấp duy nhất trên nền tảng đám mây kết hợp quản lý dữ liệu và hoạt động phân tích phong phú trong các dịch vụ dễ sử dụng được thiết kế dành riêng cho dữ liệu IoT có độ nhiễu cao.
Bảo mật nhiều lớp
AWS IoT cung cấp dịch vụ cho tất cả lớp bảo mật, bao gồm cơ chế bảo mật phòng ngừa, như hoạt động mã hóa và kiểm soát truy cập vào dữ liệu thiết bị, cùng với một dịch vụ để liên tục giám sát và kiểm tra cấu hình.
Tích hợp AI vượt trội
AWS kết hợp AI và IoT để giúp các thiết bị trở nên thông minh hơn. Bạn có thể tạo mô hình trong đám mây và triển khai các mô hình này đến các thiết bị mà ở đó, mô hình chạy nhanh gấp 2 lần so với các dịch vụ khác.
Được minh chứng ở quy mô lớn
AWS IoT được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng đám mây đã được chứng minh, bảo mật, cũng như thay đổi quy mô theo hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn. AWS IoT tích hợp các dịch vụ AWS khác, nhờ đó bạn có thể xây dựng giải pháp toàn diện.
Chuyển đổi doanh nghiệp với AWS IoT (1:42)

Trường hợp sử dụng

AWS IoT for Industrial
Công nghiệp

Khách hàng AWS IoT đang xây dựng các ứng dụng IoT công nghiệp để dự báo chất lượng và bảo trì cũng như giám sát các hoạt động từ xa.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp công nghiệp »
AWS IoT for Connected Home
Nhà thông minh

Khách hàng AWS IoT đang xây dựng các ứng dụng nhà thông minh để tự động hóa, bảo mật, giám sát cũng như kết nối mạng nhà ở.
 

Tìm hiểu thêm về giải pháp nhà thông minh »
AWS IoT cho ngành thương mại
Thương mại

Khách hàng của AWS IoT đang xây dựng các ứng dụng thương mại để giám sát giao thông, an toàn công cộng và theo dõi sức khỏe.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp thương mại »

Các dịch vụ AWS IoT

Phần mềm thiết bị

Kết nối thiết bị của bạn và vận hành ở vùng biên.

Dịch vụ kiểm soát và khả năng kết nối

Bảo mật, kiểm soát và quản lý thiết bị của bạn từ đám mây.

Dịch vụ phân tích

Làm việc với dữ liệu IoT nhanh hơn để trích xuất giá trị từ dữ liệu IoT của bạn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động sản xuất như là một yếu tố cạnh tranh quan trọng đối với Tập đoàn Volkswagen. Sự hợp tác chiến lược của chúng tôi với AWS sẽ đặt nền móng cho phương hướng này.”

– Oliver Blume
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Porsche AG và Thành viên Hội đồng quản trị của Volkswagen, phụ trách hoạt động Sản xuất
 

Bắt đầu với AWS IoT

Bắt đầu với Sê-ri nền tảng IoT
Bắt đầu đào tạo ngay
Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng IoT đơn giản
Thực hành với AWS IoT EduKit
Bạn có câu hỏi khác?
Liên hệ với chúng tôi