Trình hướng dẫn khởi chạy AWS

Dễ dàng cài đặt kích thước, định cấu hình và triển khai ứng dụng của bên thứ ba trên AWS

Trình hướng dẫn khởi chạy AWS cung cấp các phương thức có hướng dẫn để cài đặt kích thước, cấu hình và triển khai những tài nguyên AWS cho ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như Microsoft SQL Server Always On và các hệ thống SAP dựa trên HANA mà không cần xác định và cung cấp riêng từng tài nguyên AWS theo cách thủ công. Để bắt đầu, bạn nhập các yêu cầu ứng dụng, bao gồm hiệu suất, số lượng nút và kết nối trên bảng điều khiển dịch vụ. Sau đó, Launch Wizard sẽ xác định các tài nguyên AWS phù hợp, chẳng hạn như những phiên bản EC2 và ổ đĩa EBS để triển khai cũng như chạy ứng dụng của bạn. Launch Wizard cung cấp ước tính về chi phí triển khai, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh các tài nguyên của mình để xem ngay một bản đánh giá chi phí cập nhật. Sau khi bạn chấp thuận các tài nguyên AWS, Launch Wizard sẽ tự động cung cấp và cấu hình những tài nguyên đã chọn để tạo ra một ứng dụng có đầy đủ chức năng, ở trạng thái sẵn sàng sản xuất.

AWS Launch Wizard cũng tạo ra các mẫu CloudFormation có thể đóng vai trò là đường cơ sở để tăng tốc các hoạt động triển khai sau đó. Launch Wizard được cung cấp miễn phí cho bạn. Bạn chỉ cần thanh toán cho các tài nguyên AWS được cung cấp để chạy giải pháp của bạn.

Lợi ích

Đơn giản hóa hoạt động triển khai ứng dụng

AWS Launch Wizard giúp bạn dễ dàng triển khai các ứng dụng của bên thứ ba trên AWS. Khi bạn nhập các yêu cầu ứng dụng, Launch Wizard sẽ đề xuất các tài nguyên AWS phù hợp rồi sau đó triển khai những tài nguyên đã chọn cho ứng dụng ở trạng thái sẵn sàng sản xuất. Nhờ đó, thời gian dành cho việc cung cấp và cấu hình các ứng dụng chính của bạn giảm xuống.

Tự động hóa việc lựa chọn tài nguyên AWS và ước tính chi phí

AWS Launch Wizard đề xuất các tài nguyên AWS thích hợp, bao gồm các loại phiên bản EC2 và ổ đĩa EBS sao cho khớp với các yêu cầu ứng dụng của bạn và đưa ra cho bạn một ước tính chi phí. Bạn có khả năng điều chỉnh các lựa chọn tài nguyên được đề xuất và lấy bản đánh giá chi phí cập nhật.

Tiết kiệm thời gian với các mẫu mã có thể lặp lại

AWS Launch Wizard cung cấp cho bạn các mẫu mã AWS CloudFormation có thể tái sử dụng. Những mẫu này có thể đóng vai trò là đường cơ sở cho các hoạt động triển khai ứng dụng sau đó. Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tái sử dụng những mẫu mã này để triển khai các ứng dụng của mình theo lập trình, thay vì phải tạo mẫu mỗi khi bạn triển khai một ứng dụng mới.

Tận dụng các biện pháp thực hành tốt nhất đã được chứng minh cho hoạt động triển khai từ AWS

Các tài nguyên được AWS Launch Wizard triển khai dựa trên AWS Well-Architected Framework và các biện pháp thực hành tốt nhất dành cho ứng dụng. Điều này có nghĩa là các ứng dụng được triển khai bằng AWS Launch Wizard tuân thủ các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS, đồng thời được tối ưu hóa nhằm đảm bảo khả năng bảo mật, độ tin cậy, đạt hiệu suất và tiết kiệm chi phí. 

Cách thức hoạt động

Sơ đồ Launch Wizard

Trường hợp sử dụng

Thiết lập các hoạt động triển khai SQL Server Always On ở trạng thái sẵn sàng sản xuất

Nhờ có AWS Launch Wizard, bạn có thể chỉ định các thành phần ứng dụng của mình, từ cài đặt nút SQL Server và AMI đến Virtual Private Cloud (VPC), Active Directory (AD) và các phiên bản EC2 để dễ dàng tạo ra một bản triển khai ở trạng thái sẵn sàng sản xuất.

Thiết lập các hệ thống SAP dựa trên HANA ở trạng thái sẵn sàng sản xuất

AWS Launch Wizard giúp các khách hàng chọn ra phiên bản EC2 phù hợp đã được SAP chứng nhận dựa trên các thông số hiệu suất của chúng. Sau đó, Launch Wizard sẽ triển khai và cấu hình các phiên bản để chạy những ứng dụng SAP dựa trên HANA và Netweaver trên HANA.

Kiểm thử các cấu hình mới

Khi thử các cấu hình mới để phát triển và kiểm thử, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các bản triển khai chứng minh tính khả thi (POC). Việc này giúp tăng tốc hoạt động ra mắt các bản triển khai mới ở trạng thái sẵn sàng sản xuất.

Kết nối Active Directory tại chỗ với các bản triển khai

AWS Launch Wizard cho phép bạn kết nối các bản triển khai với Active Directory tại chỗ của mình thông qua AWS Direct Connect. Đây là trường hợp lý tưởng nếu bạn chọn không chạy Active Directory trên AWS.

3hold
“Nhờ có AWS Launch Wizard, chúng tôi có thể tạo ra các khối lượng công việc theo cách tự động, đẩy nhanh thời gian phân phối thêm 75% khi cung cấp các môi trường SAP. Do đó, chúng tôi có thể tập trung vào những mảng thật sự quan trọng; đó là độ sẵn sàng cao và chiến lược khôi phục sau thảm họa của các máy khách SAP, chứ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các môi trường”.

- Juan Vargas Sierra, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị, 3hold

Lemongrass Consulting
“Lemongrass là một Đối tác cấp cao của AWS, chuyên về SAP và Tự động hóa. Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng hầu hết các tổ chức lấy SAP làm tâm điểm đầu tư phần lớn thời gian và tiền bạc vào các hoạt động triển khai bản cài đặt SAP cốt lõi lặp đi lặp lại. Trong quá trình kiểm thử bản xem trước của AWS Launch Wizard, Lemongrass đã có thể triển khai nhanh chóng và nhất quán nhiều bản cài đặt SAP dựa trên HANA và NetWeaver ở cấp độ sản xuất với biện pháp thực hành tốt nhất của AWS thông qua một quy trình đơn giản, có hướng dẫn với bảng điều khiển được kích hoạt. Bất kỳ tổ chức nào cân nhắc triển khai SAP trong AWS nhất định phải đảm bảo AWS Launch Wizard nằm trong lộ trình của họ”.

- Ben Lingwood, Giám đốc công nghệ, Lemongrass

Tài nguyên

Đơn giản hóa hoạt động triển khai SQL Server Always On với AWS Launch Wizard và Amazon FSx
Manan Gupta, Prash Bungale và Vikram Srinivasan
 
Đẩy nhanh hoạt động triển khai SAP mới với AWS Launch Wizard
Jeff Barr
 
Hướng dẫn sử dụng: SQL Server
 
Hướng dẫn sử dụng : Các ứng dụng SAP
 
Check out more details
Xem lại câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi? Xem lại trang câu hỏi thường gặp để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Launch Wizard trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập