Với Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink, bạn có thể chuyển đổi và phân tích dữ liệu truyền liên tục theo thời gian thực bằng Apache Flink. Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink đơn giản hóa việc xây dựng và quản lý khối lượng công việc Apache Flink cũng như cho phép bạn tích hợp ứng dụng với các dịch vụ AWS khác.

Bước 1: Tải xuống thư viện nguồn mở vào IDE yêu thích của bạn

Tạo ứng dụng Java

Bạn có thể bắt đầu bằng cách tải xuống các thư viện nguồn mở bao gồm AWS SDK, Apache Flink và bộ kết nối cho dịch vụ AWS. 

Mã mẫu Java

Bạn viết mã ứng dụng Apache Flink bằng cách sử dụng luồng dữ liệu và toán tử luồng. Luồng dữ liệu ứng dụng là cấu trúc dữ liệu bạn thực hiện xử lý bằng cách sử dụng mã ứng dụng của bạn. Dữ liệu liên tục truyền từ nguồn vào luồng dữ liệu ứng dụng. Một hoặc nhiều toán tử luồng được sử dụng để xác định quá trình xử lý của bạn trên các luồng dữ liệu ứng dụng.

Cấu hình ứng dụng Java

Sau khi xây dựng, hãy tải mã của bạn lên Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink. Dịch vụ này sẽ xử lý mọi thao tác cần thiết để chạy liên tục các ứng dụng theo thời gian thực, bao gồm tự động điều chỉnh quy mô để phù hợp với khối lượng và thông lượng dữ liệu đến của bạn. 

Tạo ứng dụng Java

Bắt đầu từ bảng điều khiển Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink, Amazon MSK, hoặc Luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Sử dụng các bộ kết nối tùy chỉnh để kết nối với bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác.

Mã mẫu Java

Chạy các đoạn riêng lẻ trong sổ tay, xem kết quả trong ngữ cảnh và sử dụng công cụ trực quan hóa tích hợp sẵn của Apache Zeppelin để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm do người dùng xác định trong mã của bạn. 

Cấu hình ứng dụng Java

Triển khai mã của bạn dưới dạng ứng dụng xử lý luồng chạy liên tục chỉ trong vài bước. Ứng dụng được triển khai của bạn sẽ là một ứng dụng Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink với trạng thái bền vững và khả năng tự động điều chỉnh quy mô. Bạn cũng sẽ có thể thay đổi nguồn, đích đến, bản ghi và mức giám sát trước khi bạn đưa mã vào môi trường sản xuất. 

Học trực tuyến

Hội thảo hướng dẫn

Trong hội thảo này, bạn sẽ xây dựng một kiến trúc truyền liên tục từ đầu đến cuối để tải nhập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu truyền liên tục gần với thời gian thực. Bạn sẽ bắt đầu tối ưu hóa hoạt động vận hành đội xe của một công ty taxi ở Thành phố New York bằng cách phân tích dữ liệu đo từ xa của đội xe taxi đó gần với thời gian thực.

Tìm hiểu thêm »
Giải pháp được tạo sẵn

Sử dụng giải pháp được tạo sẵn để nhanh chóng bắt đầu. Với Giải pháp dữ liệu truyền liên tục trên AWS dành cho Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink, bạn có thể giải quyết các trường hợp sử dụng truyền liên tục theo thời gian thực, chẳng hạn như thu thập bản ghi ứng dụng khối lượng lớn, phân tích dữ liệu luồng nhấp chuột, liên tục phân phối đến hồ dữ liệu và nhiều hơn thế nữa. 

Khám phá »
Hội thảo hướng dẫn

Trong hội thảo này, bạn sẽ tạo một ứng dụng xử lý luồng để xác định những khách hàng vào casino của bạn và đặt cược nhiều tiền. Ứng dụng sẽ gửi cho bạn một email khi những người chi nhiều tiền ngồi xuống bàn đánh bạc. Bạn cũng sẽ xác định các bàn cần bổ sung chip và xác định những kẻ gian lận tiềm ẩn trong casino của bạn thông qua các mẫu hình đặt cược và chiến thắng của họ. 

Tìm hiểu thêm »
Hội thảo hướng dẫn

Trong loạt bài học năm phần này, bạn sẽ xây dựng kiến trúc truyền liên tục dữ liệu hiện đại cho bảng xếp hạng trò chơi thời gian thực bằng Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink. Kiến trúc này bao gồm tải nhập dữ liệu, làm phong phú dữ liệu thời gian thực với tính năng thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) của cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu, cũng như tính toán, lưu trữ và trực quan hóa kết quả.

Xem danh sách phát loạt bài »

Bắt đầu sử dụng Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis

Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản AWS

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Read the documentation
Tham khảo hướng dẫn bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách sử dụng Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis trong hướng dẫn từng bước dành cho SQL hoặc Apache Flink.

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng ứng dụng phát trực tuyến

Xây dựng ứng dụng phát trực tuyến của bạn từ bảng điều khiển Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis.