AWS Elemental MediaLive cung cấp mức giá tính theo mức sử dụng cho các khía cạnh sau: Đầu vào, Đầu ra, Chức năng bổ sung, Tài nguyên nhàn rỗiTruyền dữ liệu.

Đầu vào (bao gồm cả tải nạp chính và tải nạp phụ, cũng như các thiết bị AWS Elemental Link) và đầu ra (bao gồm từng mã hóa riêng trong các nhóm đầu ra) cho mỗi kênh được tính phí theo mức giá tương ứng trong khoảng thời gian kênh đang chạy. (Xem giá theo khu vực dưới đây.) Kể cả khi đầu vào không nhận được bất kỳ nội dung nào và đầu ra không tạo ra nội dung, trong khi kênh đang chạy thì vẫn phát sinh chi phí. Vì mỗi kênh trực tiếp có một hoặc nhiều đầu vào và một hoặc nhiều đầu ra nên để tính tổng chi phí cho việc chạy kênh trực tiếp, bạn chỉ cần cộng thêm chi phí của từng đầu vào (nếu có) và đầu ra. Sẽ mất một khoản phụ phí để chạy các kênh được kích hoạt tính năng âm thanh nâng cao (một khoản phí cho mỗi kênh).

Khi sử dụng MediaLive để tạo đầu ra Multi-Program Transport Stream (MPTS), giá Statistical Multiplex (Statmux) được áp dụng cho đầu ra MediaLive. Mỗi kênh Single-Program Transport Stream (SPTS) có chi phí tùy theo độ phân giải và codec được sử dụng, cộng với chi phí của mạch ghép kênh có chức năng điều khiển các kênh và tạo đầu ra MPTS duy nhất. Giá Đầu vào giống với giá của các kênh không phải Statmux. Cần luôn định tuyến đầu ra từ mạch ghép kênh MediaLive qua AWS Elemental MediaConnect. Chi phí truyền dữ liệu sẽ áp dụng nếu luồng MediaConnect nằm trong Vùng sẵn sàng khác.

Mọi kênh đã dừng đều được coi là tài nguyên nhàn rỗi và tạo ra một khoản phí sử dụng nhỏ cho đến khi chúng bị xóa.

AWS Elemental MediaLive có hai mô hình tính giá: Theo nhu cầu và Đặt trước.

 • Mức giá theo nhu cầu: Bạn trả mức phí theo giờ cho các đầu vào, đầu ra và tính năng bổ sung đang chạy. Thời lượng của mỗi tài nguyên đang chạy sẽ được làm tròn đến phút gần nhất, trên mức tối thiểu 10 phút. Không yêu cầu cam kết lâu dài hoặc thanh toán trước. Bạn có thể tăng hoặc giảm mức sử dụng tùy theo yêu cầu của kênh và chỉ phải trả tiền theo mức phí theo giờ được quy định cho các đầu vào, đầu ra và tính năng bạn sử dụng.
 • Mức giá dự trữ: Đầu vào, đầu ra và tính năng bổ sung được cung cấp với cam kết sử dụng 12 tháng và so với mức giá Theo nhu cầu thì có một khoản chiết khấu lớn. Mức giá này được tính cho mỗi giờ trong tháng, cho mỗi tháng trong thời gian bạn cam kết. Đối với đầu ra MediaLive Statmux, mức giá cho dự trữ 12 tháng và ba năm được liệt kê dưới đây. Để biết mức giá dự trữ trong năm năm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đối với các kênh 24x7, việc dự trữ tài nguyên AWS Elemental MediaLive có thể giúp tiết kiệm được đáng kể chi phí. Xem trang tài liệu để biết thêm thông tin.

Mức giá cho đầu vào, đầu ra và chức năng bổ sung cho giá theo yêu cầu hoặc giá dự trữ sẽ khác nhau tùy vào việc sử dụng kênh Tiêu chuẩn hay Đường dẫn đơn. Các kênh được tạo dưới dạng Tiêu chuẩn hoặc Đường dẫn đơn và có thể cập nhật lớp kênh, tức là thêm hoặc xóa đường dẫn (xem trang tài liệu để biết thêm thông tin). Khi đăng ký dự trữ, bạn phải xác định xem đầu vào, đầu ra hoặc chức năng bổ sung là dành cho kênh Tiêu chuẩn hay Đường dẫn đơn; dự trữ như vậy yêu cầu cam kết 12 tháng. Đầu ra của kênh MediaLive Statmux không thể là Quy trình đơn.

Độ phân giải được xác định là
Độ nét chuẩn (SD) nhỏ hơn độ phân giải dọc 720.
Độ nét cao (HD) lớn hơn hoặc bằng độ phân giải dọc 720, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng độ phân giải dọc 1080.
Độ nét siêu cao (UHD) lớn hơn độ phân giải dọc 1080, tối đa là 2160.
Độ phân giải cho đầu ra Statmux được xác định trong bảng giá đầu ra cho Statmux.
Độ phân giải không được áp dụng cho đầu vào AWS Elemental Link.

Giá đầu vào

Giá cho mỗi đầu vào cho kênh trực tiếp được xác định bằng tổ hợp codec, bitrate và độ phân giải của luồng đầu vào. Nếu bạn tạo kênh đã kích hoạt tính năng Chuyển đổi đầu vào (tức là sử dụng nhiều hơn một đầu vào), chi phí của hai đầu vào hoạt động sẽ được áp dụng cho kênh đó ngay cả khi có nhiều hơn hai đầu vào được cấu hình trong lịch.

Giá đầu vào riêng biệt áp dụng khi sử dụng AWS Elemental Link để gửi video đến MediaLive. Liên kết đầu vào hiện có sẵn dưới dạng các kênh đường dẫn đơn hoặc tiêu chuẩn.

Đầu vào của Giao diện kỹ thuật số đám mây AWS (AWS CDI) chỉ dựa trên độ phân giải. Điều này được định nghĩa như sau: Độ phân giải tiêu chuẩn (SD) là độ phân giải 480i và 576i lên đến 30 khung hình mỗi giây (fps). Độ nét cao có các tốc độ khác, cho 720p lên đến 60fps / 1080i lên đến 30fps và 1080p lên đến 60fps. Độ phân giải cực cao (UHD/4K) có tốc độ lên đến 60fps.

 • Đầu vào AVC
 • Đầu vào HEVC
 • Đầu vào MPEG-2
 • Đầu vào AWS Elemental Link
 • Đầu vào AWS CDI
 • Đầu vào AVC
 • Đầu vào HEVC
 • Đầu vào MPEG-2
 • Đầu vào AWS Elemental Link
 • Đầu vào AWS CDI

Giá đầu ra

Chi phí cho mỗi đầu ra cho kênh trực tiếp được xác định bằng tổ hợp bitrate, độ phân giải và tốc độ khung hình cho đầu ra AVC. Đối với VQ nâng cao AVC và đầu ra HEVC, sự kết hợp độ phân giải và khung hình xác định chi phí. Tổng giá đầu ra là tổng của tất cả các đầu ra được tạo cho kênh. Xem tài liệu MediaLive để biết các hạn chế khi tạo đầu ra HEVC 4K/UHD.

Chú ý: Khi sử dụng cấu hình "Khởi tạo từ nguồn" cho tốc độ khung hình đầu ra, MediaLive sẽ cung cấp tài nguyên cho ">30fps", và chi phí sẽ phản ánh mức giá ">30fps" ngay cả khi tốc độ khung hình thực tế thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tốc độ khung hình đầu ra rõ ràng trong cấu hình của bạn.

 • Đầu ra AVC
 • Đầu ra HEVC
 • Đầu ra AVC
 • Đầu ra HEVC

Mức giá đầu ra Statmux

Chi phí cho mỗi đầu ra cho một kênh trực tiếp ghép kênh thống kê (statmux) được xác định bằng tổ hợp codec (MPEG2, AVC hoặc HEVC) và độ phân giải. Độ nét chuẩn là độ phân giải 480i và 576i lên đến 30 khung hình mỗi giây (fps). Độ nét cao có các tốc độ khác, cho 720p lên đến 60fps / 1080i lên đến 30fps và 1080p lên đến 60fps. Độ nét siêu cao (UHD/4K) có các mức giá chỉ dành cho codec HEVC lên đến 60fps. Codec MPEG2 chỉ có cho SD và HD 720p/1080i. Tổng giá đầu ra cho kênh statmux là tổng của tất cả các đầu ra được tạo cho kênh cộng với chi phí của mạch ghép kênh.

Chức năng bổ sung

Các mức giá này được áp dụng ở cấp kênh, thay vì theo từng đầu vào hoặc đầu ra riêng. Mức sử dụng Motion Graphics được tính dựa trên độ phân giải đầu vào và đầu ra cao nhất xác định trong kênh. Các kênh có đầu vào và đầu ra chỉ ở chất lượng SD sẽ được tính ở mức giá HD. Âm thanh nâng cao bao gồm bộ mã hóa âm thanh bổ sung để hỗ trợ đầu ra cho Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3) và Chuẩn hóa âm thanh sử dụng công nghệ từ DTS để cho phép theo dõi và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn ITU-R BS.1770 và tuân thủ yêu cầu ghi nhật ký CALM ACT (ATSC A/85).

Ví dụ về giá

 • Ví dụ 1: Kênh tiêu chuẩn, theo nhu cầu
 • Ví dụ 2: Kênh tiêu chuẩn, dự trữ
 • Ví dụ 3: Kênh đường dẫn đơn, dự trữ
 • Ví dụ 1: Kênh tiêu chuẩn, theo nhu cầu
 • Chi phí mỗi giờ cho một kênh tiêu chuẩn trực tiếp có hai đầu vào HD (sử dụng chuyển đổi đầu vào) và tạo ra 5 đầu ra với âm thanh nâng cao ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là 3.942 USD:

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.588 USD/giờ
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.588 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0.702 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0.702 USD/giờ
  576p SD, 1.2Mbps, 30fps, = 0.354 USD/giờ
  432p SD, 0.8Mbps, 30fps = 0.354 USD/giờ
  288p SD, 0.5Mbps, 30fps = 0.354 USD/giờ

  Chức năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0.300 USD/giờ

  Tổng
  0.588 USD + 0.588 USD + 0.702 USD + 0.702 USD + 0.354 USD + 0.354 USD + 0.354 + 0.300 USD = 3.942 USD/giờ
  Hoặc 0.0657 USD/phút với mức phí tối thiểu là 0.657 USD (10 phút)

 • Ví dụ 2: Kênh tiêu chuẩn, dự trữ
 • Nếu các đầu vào và đầu ra tạo ra một kênh tiêu chuẩn trực tiếp hoạt động hơn 25% thời gian mỗi tháng (180 giờ trở lên) trong khoảng thời gian 12 tháng, thì việc dữ trữ đầu vào và đầu ra đó với cam kết 12 tháng và mức giá theo giờ thấp hơn trong tháng sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Ví dụ: mức giá dự trữ là tùy chọn tốt nhất khi phát các kênh tuyến tính 24x7.

  Chi phí hàng tháng cho một kênh có cùng cấu hình như ở Ví dụ 1 nhưng có 1 đầu vào và với cam kết 12 tháng:

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.1438 USD/giờ (~104 USD cho một tháng 30 ngày)

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0.1726 USD/giờ (~125 USD cho một tháng 30 ngày)
  720p HD, 2Mbps, 30fps = 0.1726 USD/giờ (~125 USD cho một tháng 30 ngày)
  576p SD, 1.2Mbps, 30fps = 0.0863 USD/giờ (~63 USD cho một tháng 30 ngày)
  432p SD, 0.8Mbps, 30fps = 0.0863 USD/giờ (~63 USD cho một tháng 30 ngày)
  288p SD, 0.5Mbps, 30fps = 0.0863 USD/giờ (~63 USD cho một tháng 30 ngày)

  Chức năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0.0356 USD (~26 USD cho một tháng 30 ngày)

  Tổng
  (0.1438 USD + 0.1726 USD + 0.1726 USD + 0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.0356 USD) * 720 = 564.12 USD cho một tháng 30 ngày

  So sánh với 2,414.88 USD, mức chi phí để chạy cùng một cấu hình trong một tháng sử dụng mức giá Theo yêu cầu.

  Hãy xem chi tiết hơn với một ví dụ:

  • Khi dự trữ một bộ đầu vào, đầu ra và chức năng bổ sung thì chi phí dự trữ tính theo giờ được áp dụng cho tất cả số giờ trong tháng. Nếu bạn có hai bộ dự trữ (Bộ A và Bộ B) và chỉ có một kênh trực tiếp duy nhất đang chạy (Kênh 1) và kênh này sử dụng đầu vào, đầu ra và chức năng bổ sung (Bộ A), bạn vẫn sẽ trả phí cho cả hai bộ dự trữ (Bộ A và Bộ B).
  • Khi kênh trực tiếp thứ hai (Kênh 2) sử dụng cùng cấu hình bắt đầu thì sẽ không có chi phí bổ sung, vì kênh này nằm trong dự trữ thứ hai (Bộ B).
  • Nếu kênh trực tiếp thứ ba (Kênh 3) bắt đầu với cùng cấu hình thì kênh này sẽ được tính phí theo mức giá theo giờ Theo yêu cầu, vì bạn đã sử dụng hai bộ dự trữ cho hai kênh đầu tiên.
  • Nếu kênh trực tiếp thứ hai (Kênh 2) dừng lại, chi phí theo giờ Theo yêu cầu sẽ ngừng lại và kênh trực tiếp thứ ba (Kênh 3) sẽ bắt đầu sử dụng bộ đầu vào và đầu ra dự trữ thứ hai (Bộ B).
 • Ví dụ 3: Kênh đường dẫn đơn, dự trữ
 • Chi phí mỗi giờ cho một kênh đường dẫn đơn trực tiếp có hai đầu vào HD (sử dụng chuyển đổi đầu vào) và tạo ra 5 đầu ra âm thanh nâng cao ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là 2.3652 USD

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.3528 USD/giờ
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.3528 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0.4212 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0.4212 USD/giờ
  576p SD, 1.2Mbps, 30fps, = 0.2124 USD/giờ
  432p SD, 0.8Mbps, 30fps = 0.2124 USD/giờ
  288p SD, 0.5Mbps, 30fps = 0.2124 USD/giờ

  Chức năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0.18 USD/giờ

  Tổng
  0.3528 USD + 0.3528 USD + 0.4212 USD + 0.4212 USD + 0.2124 USD + 0.2124 USD + 0.2124 USD + 0.18 USD = 2.3652 USD/giờ
  Hoặc 0.03942 USD/phút với mức phí tối thiểu là 0.3942 USD (10 phút)

Đọc bài viết trên blog này để hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chạy một kênh phát trực tiếp trên AWS, như tốc độ bit của video, số lượng người xem, và tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache khi sử dụng AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront, và AWS Elemental MediaTailor để tạo doanh thu.

Tài nguyên nhàn rỗi

Truyền dữ liệu

Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).  Ngoài ra, không có phụ phí nào phát sinh khi truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phải chịu phụ phí khi phân phối nội dung bên ngoài AWS.  Chẳng hạn, nếu đầu ra nội dung được gửi đến đích qua internet hoặc qua CDN khác ngoài Amazon CloudFront, thì phí truyền dữ liệu sẽ được áp dụng.

Mức giá bên dưới được tính trên cơ sở dữ liệu truyền “vào” và “ra” AWS Elemental MediaLive trong khu vực khác với khu vực mà  dịch vụ này được triển khai.

 

Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên