Trình đánh giá hoạt động di chuyển

Xây dựng đề án kinh doanh theo hướng dữ liệu cho AWS

Nhận đánh giá miễn phí trước khi di chuyển

Nhanh chóng ra quyết định cho việc di chuyển lên đám mây với đánh giá tùy chỉnh để giảm chi phí đến 50%.

Tìm ra các phiên bản tại chỗ được cung cấp quá mức và nhận đề xuất về các giải pháp thay thế AWS hiệu quả về chi phí.

Có được kiến thức chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia phụ trách di chuyển của chúng tôi để xây dựng đề án kinh doanh dựa trên dữ liệu cho việc di chuyển sang AWS.

Lập kế hoạch di chuyển hiệu quả bằng cách xác định các giấy phép hiện có và so sánh chi phí giữa tùy chọn Sử dụng giấy phép riêng (BYOL) và tùy chọn Đã bao gồm giấy phép (LI).

Cách hoạt động

Trình đánh giá hoạt động di chuyển cung cấp thông tin chuyên sâu bạn cần để xây dựng đề án kinh doanh theo hướng dữ liệu để di chuyển sang AWS, giúp xác định các bước tiếp theo trong hành trình di chuyển của bạn.

Sơ đồ thể hiện cách sử dụng Trình thu thập không cần tác tử để thu thập dữ liệu tại chỗ và báo cáo Thông tin chuyên sâu nhanh để ước tính chi phí di chuyển và khoản tiết kiệm trên AWS.
Đẩy nhanh đề án kinh doanh về AWS bằng Trình đánh giá hoạt động di chuyển (1:43)
Trình đánh giá hoạt động di chuyển giúp loại bỏ phỏng đoán
Với Trình đánh giá hoạt động di chuyển, tổ chức của bạn sẽ có quyền tiếp cận kiến thức chuyên môn của AWS, khả năng hiển thị nhiều tình huống di chuyển lên đám mây tiết kiệm chi phí, cũng như thông tin chuyên sâu về việc sử dụng lại giấy phép phần mềm hiện có để giảm chi phí hơn nữa.

Trường hợp sử dụng

Thúc đẩy kế hoạch di chuyển của bạn từ bất kỳ giai đoạn nào

Cài đặt bổ sung Trình thu thập không tác tử để tiến hành khám phá trên diện rộng hoặc tải lên nội dung xuất một cách an toàn nếu bạn đang có sẵn kho.

Tìm hiểu thêm về Trình thu thập không tác tử »

Xây dựng lộ trình hướng đến AWS

Tạo bản kết xuất nhanh vị trí tại chỗ hiện tại của bạn để tinh chỉnh hoạt động cấp phép, xem thành phần phụ thuộc máy chủ và có khả năng xem thông tin chi tiết trong nhiều tình huống di chuyển.

Tìm hiểu thêm về quá trình ánh xạ thành phần phụ thuộc máy chủ »

Ước tính và giảm chi phí đám mây của bạn

Phân tích trạng thái hiện tại, xác định trạng thái muốn hướng đến và đưa ra kế hoạch sẵn sàng di chuyển với chi phí đám mây dự kiến để đạt được mục tiêu kinh doanh tài chính nhanh hơn.

Tìm hiểu về cách thúc đẩy giá trị doanh nghiệp nhờ di chuyển lên đám mây »

Cách bắt đầu

Tại sao nên di chuyển sang AWS?

Tìm hiểu cách tiết kiệm chi phí và thúc đẩy tính linh hoạt trong kinh doanh bằng cách di chuyển sang AWS.

Yêu cầu một đề án kinh doanh

Bắt đầu xây dựng đề án kinh doanh về AWS bằng Trình đánh giá hoạt động di chuyển.

Khám phá các công cụ di chuyển miễn phí

Truy cập các công cụ và tài nguyên di chuyển thuộc Bậc miễn phí của AWS.


Khám phá thêm về AWS