Thư viện Amazon QuickSight

Khám phá các phân tích mẫu cụ thể theo ngành và miền được xây dựng bởi khách hàng Amazon QuickSight. Hãy liên hệ với chúng tôi để bạn có thể tự bắt đầu.
  • Ngành (A-Z)
  • Ngành (Z-A)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
Thêm…

Giải pháp quản lý và tối ưu hóa chi phí AWS

Bắt đầu sử dụng miễn phí

QuickSight giúp bạn dễ dàng cung cấp trải nghiệm phân tích phong phú phù hợp với ứng dụng, cổng thông tin và trang web của bạn. Không có máy chủ hay cơ sở hạ tầng để quản lý, QuickSight được thiết kế và định giá để phát triển cùng bạn. Kiến trúc của QuickSight có quy mô đến hàng triệu khách hàng trong khi bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.