Amazon Q trong QuickSight (Bản xem trước)

Trợ lý BI tạo sinh giúp bạn dễ dàng xây dựng và sử dụng thông tin chuyên sâu

BI tạo sinh

Amazon Q trong QuickSight nâng cao năng suất của doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tính năng BI tạo sinh để đẩy nhanh quá trình ra quyết định. Với tính năng soạn bảng thông tin mới trong Amazon Q, các nhà phân tích kinh doanh có thể sử dụng câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng, khám phá và chia sẻ thông tin chuyên sâu có ý nghĩa chỉ trong vài giây. Amazon Q giúp người dùng doanh nghiệp dễ dàng hiểu dữ liệu hơn với tóm lược tổng quan, trải nghiệm hỏi đáp về dữ liệu nhận biết ngữ cảnh mới và câu chuyện dữ liệu tùy chỉnh, tương tác.

đồ họa hoạt ảnh quicksight

Giảm thời gian thu nhận thông tin chuyên sâu

Với tính năng BI tạo sinh của Amazon Q trong QuickSight, người dùng nghiệp vụ thông minh (BI) có thể xây dựng, khám phá và chia sẻ thông tin chuyên sâu và văn bản tường thuật hữu ích chỉ trong vài giây bằng trải nghiệm ngôn ngữ tự nhiên trực quan.

Các nhà phân tích có thể nhanh chóng tạo nội dung trực quan và tính toán cũng như tinh chỉnh nội dung trực quan bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng doanh nghiệp có thể tự phục vụ dữ liệu và thông tin chuyên sâu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Người dùng không còn phải chờ đợi các nhóm BI cập nhật dữ liệu và bảng thông tin cho mỗi câu hỏi mới. Người dùng có thể tự phục vụ với truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, tóm tắt ngữ cảnh tự động và văn bản tường thuật được tạo ra.

biểu đồ q quicksight

Quyền riêng tư và bảo mật

Chúng tôi xây dựng Amazon Q với các cân nhắc về bảo mật và quyền riêng tư. Dịch vụ này có thể hiểu và tôn trọng danh tính, vai trò và quyền quản trị hiện có của bạn, đồng thời sử dụng thông tin này để cá nhân hóa các tương tác của nó. Nếu người dùng không có quyền truy cập dữ liệu nhất định khi không có Amazon Q, họ cũng không thể truy cập dữ liệu đó bằng cách sử dụng Amazon Q. Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã thiết kế Amazon Q trong QuickSight để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của doanh nghiệp – không có dữ liệu nào của bạn hoặc đầu vào và đầu ra nào của Amazon Q được sử dụng để cải thiện các mô hình cơ bản của Amazon Q cho bất kỳ ai trừ bạn.

biểu đồ quicksight

BI dành cho mọi người

Amazon Q trong QuickSight là giải pháp đơn giản giúp mọi người tự tin hiểu dữ liệu tốt hơn.

Người dùng doanh nghiệp có thể tự phục vụ những thông tin chuyên sâu có ý nghĩa một cách dễ dàng. Ngay cả khi họ đặt câu hỏi mơ hồ bằng ngôn ngữ tự nhiên, người dùng sẽ nhận được câu trả lời toàn diện và phù hợp theo ngữ cảnh để lý giải dữ liệu hoàn toàn bằng cách sử dụng minh họa trực quan và văn bản tường thuật.

Người dùng doanh nghiệp có thể nhanh chóng tạo ra những đoạn tường thuật đẹp mắt, hấp dẫn theo ngữ cảnh, thu hút sự chú ý đến những thông tin chuyên sâu then chốt và đưa ra các đề xuất.