Reduced Redundancy Storage (RRS) là một tùy chọn lưu trữ Amazon S3 giúp khách hàng lưu trữ dữ liệu không quan trọng, có thể tái tạo được ở mức dư thừa thấp hơn so với lưu trữ tiêu chuẩn của Amazon S3. Hệ thống cung cấp giải pháp có độ sẵn sàng cao để phân phối hoặc chia sẻ nội dung được lưu trữ bền vững ở đâu đó hoặc để lưu trữ hình thu nhỏ, nội dung đã chuyển mã hoặc dữ liệu đã xử lý có thể tái tạo dễ dàng. Tùy chọn RRS lưu trữ đối tượng trên nhiều thiết bị ở nhiều cơ sở khác nhau, mang lại độ bền cao hơn 400 lần so với ổ đĩa thông thường nhưng không sao chép đối tượng nhiều lần như lưu trữ Amazon S3 tiêu chuẩn.

Reduced Redundancy Storage:

  • Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon S3 để đảm bảo độ sẵn sàng.
  • Được thiết kế để bảo đảm độ bền 99,99% và độ sẵn sàng 99,99% cho đối tượng trong một năm nhất định. Độ bền này tương ứng với mức tổn thất trung bình hàng năm dự kiến của đối tượng là 0,01%.
  • Được thiết kế để duy trì mức tổn thất dữ liệu tại một cơ sở.

 

Bắt đầu với AWS ngay hôm nay

Dùng thử Amazon S3 miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 5 GB lưu trữ, 20.000 yêu cầu Get và 2.000 yêu cầu Put với Amazon S3.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


 


Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn - Truy cập không thường xuyên

Reduced Redundancy Storage

Độ bền

99,999999999%

99,999999999%

99,99%

Độ sẵn sàng

99,99%

99,9%

99,99%

Giới hạn chịu lỗi đồng thời tại cơ sở

2

2

1

Hỗ trợ SSL

Độ trễ byte đầu tiên

Mili giây

Mili giây

Mili giây

Chính sách Quản lý vòng đời

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Yêu cầu Delete miễn phí.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.  

Mức giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon S3.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.  

Kích thước băng thông và lưu trữ bao gồm toàn bộ chi phí gián tiếp của tệp.

Các bậc giá tính đến mức sử dụng tổng hợp của bạn cho tác vụ Truyền dữ liệu ra lên Internet trên tất cả các dịch vụ AWS.

AWS GovCloud là Khu vực AWS được thiết kế để cho phép các cơ quan và nhà thầu chính phủ Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc nhạy cảm hơn lên đám mây bằng cách giải quyết các yêu cầu pháp quy và tuân thủ cụ thể. Để biết giá và thông tin khác về Khu vực AWS GovCloud mới, vui lòng truy cập trang web AWS GovCloud.

* Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực trừ khu vực GovCloud của AWS và tự động áp dụng cho hóa đơn của bạn – lượng sử dụng hàng tháng chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; Tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

(Amazon S3 được bán bởi Amazon Web Services, Inc.)