AWS Systems Manager

Thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động và thực hiện hành động đối với tài nguyên AWS

AWS Systems Manager đem đến cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát cơ sở hạ tầng trên AWS của bạn. Systems Manager cung cấp một giao diện người dùng thống nhất để bạn có thể xem dữ liệu vận hành từ nhiều dịch vụ AWS cũng như cho phép bạn tự động hóa các tác vụ vận hành trên nhiều tài nguyên AWS. Với Systems Manager, bạn có thể nhóm các tài nguyên như phiên bản Amazon EC2, bộ chứa Amazon S3 hay phiên bản Amazon RDS, theo ứng dụng, xem dữ liệu vận hành để giám sát và khắc phục sự cố cũng như thực hiện hành động đối với các nhóm tài nguyên của bạn. Systems Manager giúp đơn giản hóa công tác quản lý tài nguyên và ứng dụng, rút ngắn thời gian phát hiện và giải quyết các vấn đề về vận hành cũng như giúp việc vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng một cách bảo mật ở quy mô lớn trở nên dễ dàng.

AWS Systems Manager là gì? (1:42)

Lợi ích

Rút ngắn thời gian phát hiện vấn đề

AWS Systems Manager giúp bạn nhanh chóng xem dữ liệu vận hành cho nhiều nhóm tài nguyên để bạn có thể nhanh chóng xác định mọi sự cố có thể ảnh hưởng đến ứng dụng sử dụng các tài nguyên này. Bạn có thể nhóm tài nguyên theo ứng dụng, lớp ứng dụng, môi trường sản xuất so với phát triển hoặc bất kỳ loại nào bạn chọn. Systems Manager sẽ trình bày dữ liệu vận hành cho các nhóm tài nguyên của bạn trong bảng thông tin đơn nhất và dễ đọc để bạn không phải điều hướng qua các bảng điều khiển AWS khác. Ví dụ: nếu bạn có ứng dụng sử dụng Amazon EC2, Amazon S3Amazon RDS, bạn có thể sử dụng Systems Manager để tạo một nhóm tài nguyên cho ứng dụng đó và dễ dàng xem phần mềm được cài đặt trên các phiên bảnAmazon EC2, mọi khoản phí trong đối tượng Amazon S3 hoặc các phiên bản cơ sở dữ liệu đã dừng hoạt động.

Tự động hóa dễ sử dụng

AWS Systems Manager cho phép tự động hóa các thao tác vận hành để giúp bạn tăng cường hiệu quả cho nhóm của mình. Sổ tay tự động kèm theo mô tả bằng văn bản có định dạng cho phép bạn giảm thiểu lỗi do con người và đơn giản hóa các tác vụ bảo trì và triển khai trên tài nguyên AWS. Bạn có thể sử dụng sổ tay tự động định sẵn hoặc xây dựng sổ tay của riêng bạn để chia sẻ những tác vụ vận hành phổ biến, như dừng và khởi động lại phiên bản EC2. Systems Manager còn có nhiều tính năng kiểm soát an toàn được tích hợp, cho phép bạn từ từ triển khai thay đổi mới và tự động tạm dừng quá trình triển khai nếu xảy ra lỗi.

Tăng cường khả năng hiển thị và kiểm soát

AWS Systems Manager sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt và kiểm soát trạng thái hiện tại của các nhóm tài nguyên của bạn. Với Systems Manager, bạn có thể xem cấu hình hệ thống chi tiết, các cấp bản vá hệ điều hành, bản cài đặt phần mềm, cấu hình ứng dụng cũng như các thông tin chi tiết khác về môi trường thông qua bảng thông tin Systems Manager Explorer và Systems Manager Inventory. Systems Manager được tích hợp với AWS Config để bạn có thể dễ dàng xem các thay đổi trên nhiều tài nguyên khi những thay đổi này xuất hiện theo thời gian.

Quản lý môi trường “lai”

Với AWS Systems Manager, bạn sẽ có thể quản lý các máy chủ đang chạy trên AWS và trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn bằng một giao diện duy nhất. Systems Manager kết nối một cách bảo mật với tác tử có kích cỡ nhẹ được cài đặt trên các máy chủ của bạn để thực thi các tác vụ quản lý. Việc này sẽ giúp bạn quản lý các tài nguyên hệ điều hành Windows và Linux chạy trên Amazon EC2 hoặc tại chỗ.

Duy trì bảo mật và tuân thủ

AWS Systems Manager sẽ giúp bạn duy trì bảo mật và tuân thủ bằng cách quét các phiên bản theo bản vá, cấu hình và chính sách tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể định nghĩa các cơ sở bản vá, duy trì định nghĩa của phần mềm diệt virus được cập nhật mới nhất và thực thi các chính sách tường lửa. Bạn cũng có thể quản lý từ xa các máy chủ của mình ở quy mô lớn mà không phải đăng nhập thủ công vào từng máy chủ. Ngoài ra, Systems Manager còn cung cấp kho tập trung để quản lý dữ liệu cấu hình của bạn, bất kể là văn bản thuần, ví dụ như chuỗi cơ sở dữ liệu, hay bí mật, ví dụ như mật khẩu. Việc này giúp bạn phân tách bí mật và dữ liệu cấu hình khỏi mã.

Kết nối với phần mềm ITSM/ITOM

Các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM), ví dụ như ServiceNow, có thể kết nối với AWS Systems Manager để giúp người dùng nền tảng ITSM quản lý AWS và các tài nguyên của bên thứ ba dễ dàng hơn. Trình kết nối quản lý dịch vụ AWS giúp quản trị viên ITSM cải thiện quản trị đối với các sản phẩm do AWS và bên thứ ba cung cấp.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram-AWS-Systems-Manager_how-it-works

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS Systems Manager

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Systems Manager
Bạn có thêm thắc mắc?
Hãy liên hệ với chúng tôi