Trình quản lý hệ thống AWS

Quản lý tài nguyên của bạn trên AWS cũng như trong các môi trường lai và đa đám mây

13 tính năng của AWS Systems Manager

miễn phí với Bậc miễn phí của AWS

Cải thiện khả năng hiển thị và kiểm soát trên đám mây, trong môi trường tại chỗ và tại biên.

Rút ngắn thời gian phát hiện và giải quyết các vấn đề hoạt động.

Duy trì khả năng tuân thủ của phiên bản đối với bản vá, cấu hình và các chính sách tùy chỉnh của bạn.

Tự động hóa quá trình cấu hình và quản lý liên tục các ứng dụng cũng như tài nguyên của bạn.

Cách thức hoạt động

Trình quản lý hệ thống AWS là một giải pháp quản lý đầu cuối an toàn cho các tài nguyên trên AWS, cũng như trong các môi trường lai và đa đám mây.

Tính năng

AWS Systems Manager là trung tâm hoạt động dành cho các ứng dụng và tài nguyên AWS của bạn, đồng thời dịch vụ này được chia thành bốn nhóm tính năng chính.

Trường hợp sử dụng

Tập trung dữ liệu hoạt động

Tổng hợp dữ liệu trong một bảng điều khiển duy nhất và thu được các thông tin có giá trị thực tiễn về các dịch vụ AWS như Amazon CloudWatch, AWS CloudTrailAWS Config cũng như những công cụ của bên thứ ba.

Tự động giải quyết vấn đề của ứng dụng

Tận dụng dữ liệu hoạt động để dễ dàng quản lý ứng dụng và nhanh chóng xác định vấn đề trên các nhóm tài nguyên liên kết của AWS.

Đơn giản hóa việc quản lý tài nguyên

Tự động hóa các quy trình như vá lỗi và thay đổi tài nguyên trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác. Nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục các sự cố hoạt động trước khi ảnh hưởng đến người dùng.

Khắc phục sự kiện bảo mật

Điều chỉnh hồ sơ tuân thủ và bảo mật của bạn sao cho phù hợp cũng như phân tích các sự kiện bảo mật sau khi sự kiện đã xảy ra để ngăn chặn sự kiện đó tái diễn trong tương lai.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về AWS Systems Manager

Tìm hiểu cách tập trung dữ liệu hoạt động từ nhiều dịch vụ AWS và tự động hóa tác vụ trên các tài nguyên AWS.

Khám phá các tính năng của Systems Manager »

Bắt đầu sử dụng AWS Systems Manager miễn phí

Dùng thử miễn phí 13 tính năng có sẵn với Bậc miễn phí của AWS.

Miễn phí dùng thử »

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS Systems Manager

Tìm hiểu thêm về các cấu hình hệ thống, khoảng thời gian bảo trì, duy trì khả năng tuân thủ của phần mềm, v.v.

Xem các video giới thiệu »

Khám phá thêm về AWS