VPN site-to-site của AWS

Mở rộng mạng tại chỗ của bạn lên đám mây

VPN site-to-site của AWS là một dịch vụ được quản lý toàn phần tạo ra kết nối bảo mật giữa trung tâm dữ liệu hoặc chi nhánh của bạn với các tài nguyên AWS của bạn bằng cách sử dụng các đường hầm IP Security (IPSec). Khi sử dụng VPN site-to-site, bạn có thể kết nối đến cả Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon cũng như Cổng chuyển tiếp AWS và sử dụng hai đường hầm cho mỗi kết nối để tăng tính dự phòng.

Đối với các ứng dụng phân tán trên toàn cầu, tùy chọn VPN site-to-site tăng tốc cung cấp hiệu năng cao hơn bằng cách hoạt động với Trình tăng tốc toàn cầu của AWS để định tuyến thông minh lưu lượng truy cập của bạn tới điểm cuối mạng AWS gần nhất với hiệu năng tốt nhất.

Bảo mật và hiệu năng tốt hơn với những đổi mới của AWS VPN – Tọa đàm trực tuyến về công nghệ của AWS (35:39)

Lợi ích

Độ sẵn sàng cao

VPN site-to-site của AWS mang lại độ sẵn sàng cao bằng cách sử dụng hai đường hầm trên nhiều Vùng sẵn sàng trong mạng toàn cầu AWS. Bạn có thể truyền lưu lượng truy cập chính qua đường hầm đầu tiên và sử dụng đường hầm thứ hai để dự phòng – nếu một đường hầm bị sập, lưu lượng truy cập vẫn tiếp tục truyền.

Bảo mật

Với VPN site-to-site của AWS, bạn có thể kết nối với Amazon VPC hoặc Cổng chuyển tiếp AWS giống như cách bạn kết nối với máy chủ tại chỗ. VPN site-to-site của AWS thiết lập các phiên bảo mật và riêng tư bằng cách sử dụng IP Security (IPSec).

Tăng tốc ứng dụng

Tùy chọn VPN site-to-site tăng tốc cải thiện hiệu năng kết nối VPN của bạn bằng cách hoạt động với Trình tăng tốc toàn cầu của AWS. Trình tăng tốc toàn cầu của AWS được sử dụng để định tuyến thông minh lưu lượng truy cập tới điểm cuối mạng AWS gần nhất với hiệu năng tốt nhất.

Giám sát mạnh mẽ

VPN site-to-site của AWS giúp bạn xem được trạng thái mạng cục bộ và từ xa, đồng thời giám sát độ tin cậy và hiệu năng của các kết nối VPN của bạn bằng cách tích hợp với Amazon CloudWatch.

Trường hợp sử dụng

Di chuyển ứng dụng

Việc di chuyển ứng dụng lên đám mây trở nên dễ dàng hơn nhờ kết nối VPN site-to-site giữa mạng của bạn và đám mây AWS. Bạn có thể lưu trữ Amazon VPC phía sau tường lửa của công ty và di chuyển liền mạch tài nguyên CNTT của mình mà không làm thay đổi cách người dùng truy cập các ứng dụng này.

Bảo mật hoạt động giao tiếp giữa các vị trí từ xa

Bạn có thể sử dụng kết nối VPN site-to-site của AWS để giao tiếp một cách bảo mật giữa các địa điểm từ xa.

Xem cách định giá sản phẩm

Cách định giá đơn giản để bạn dễ dàng biết được sản phẩm phù hợp với mình.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS VPN trong Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu