Amazon WorkSpaces

Máy tính ảo toàn diện, hoàn toàn liên tục cho mọi người lao động

Tạo WorkSpace đầu tiên của bạn trong vài phút với 3 bước đơn giản.

Cung cấp quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng và dữ liệu được lưu trữ trên AWS thay vì trên các thiết bị điểm cuối dễ bị tấn công.

Tối đa hóa năng suất và tính liên tục trong kinh doanh bằng một SLA với thời gian vận hành được hỗ trợ về mặt tài chính.

Điều chỉnh quy mô theo nhu cầu với cách thanh toán hàng giờ cố định, không cần cung cấp vượt mức và không cần trả trước.

Linh hoạt khi sử dụng giấy phép Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp để chạy trên WorkSpaces hoặc mua gói Microsoft Office.

Cách thức hoạt động

Amazon WorkSpaces là dịch vụ ảo hóa máy tính được quản lý hoàn toàn cho Windows, Linux và Ubuntu, cho phép bạn truy cập tài nguyên từ bất kỳ thiết bị được hỗ trợ nào, bao gồm cả Máy khách phụ thuộc phần lớn vào máy chủ của Amazon WorkSpaces.

Trường hợp sử dụng

Tạo điều kiện làm việc từ xa

Cải thiện năng suất của nhân viên làm việc kết hợp và nhân viên làm việc từ xa với các máy tính để bàn đầy đủ chức năng có thể truy cập từ bất kỳ vị trí nào.

Hỗ trợ nhà phát triển

Cho phép các nhà phát triển nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai mã trên nhiều môi trường, bao gồm cả trên AWS.

Truy cập vào các máy trạm mạnh mẽ theo yêu cầu

Chạy khối lượng công việc thiên về điện toán trên các GPU và CPU cao cấp với quy trình thanh toán theo giờ dựa trên mức sử dụng.

Tạo môi trường học tập ảo

Xây dựng môi trường học tập ảo cho sinh viên và giảng viên, đảm bảo bạn có tài nguyên máy tính để bàn để thành công.

Máy khách phụ thuộc phần lớn vào máy chủ của Amazon WorkSpaces

Quyền truy cập đơn giản, an toàn, tiết kiệm vào các máy tính ảo.

Tìm hiểu thêm »

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá mức định giá của Amazon WorkSpaces

Chọn cấu trúc định giá lý tưởng của bạn.

Tìm hiểu thêm về mức định giá »

Bắt đầu sử dụng Amazon WorkSpaces

Khởi động hành trình của bạn.

Xem hướng dẫn thiết lập »

Kết nối với chuyên gia


Liên hệ với chuyên gia AWS trong ngành của bạn.

Trò chuyện với chuyên gia trong linh vực của bạn »

Khám phá thêm về AWS