Amazon WorkSpaces Core

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo được quản lý và thiết kế để hoạt động với các giải pháp VDI của bên thứ ba

Đơn giản hóa việc di chuyển cho VDI bằng cách kết hợp phần mềm quản lý VDI hiện có với cơ sở hạ tầng Đám mây AWS với tính bảo mật và tin cậy.

Tối đa hóa năng suất và tính liên tục trong kinh doanh bằng một SLA với thời gian hoạt động là 99,9% và được hỗ trợ về mặt tài chính.

Điều chỉnh quy mô theo nhu cầu với cách thanh toán hàng giờ cố định, không cần cung cấp vượt mức và không cần trả trước.

Linh hoạt khi sử dụng giấy phép Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp để chạy trên WorkSpaces Core hoặc mua gói Microsoft Office.

Trường hợp sử dụng

Tạo điều kiện làm việc từ xa

Cải thiện năng suất của nhân viên làm việc từ xa của bạn với quyền truy cập an toàn vào VDI hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng cuối quen thuộc.

Truy cập vào các máy trạm mạnh mẽ theo yêu cầu

Triển khai khối lượng công việc thiên về điện toán trên các GPU và CPU cao cấp với quy trình đo lường theo giờ dựa trên mức sử dụng.

Đơn giản hóa việc di chuyển cho VDI

Hành trình chuyển sang đám mây theo nhịp độ của riêng bạn, với khả năng quản lý và trải nghiệm người dùng cuối nhất quán qua các đợt triển khai VDI theo hình thức kết hợp.

Triển khai thành công các sáng kiến BYOD

Mang tới cho nhân viên quyền riêng tư và bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm của công ty khỏi những thiết bị cá nhân được mang đi làm (BYOD).

Giải pháp VDI của bên thứ ba

Amazon WorkSpaces Core hỗ trợ nhiều giải pháp VDI của bên thứ ba, cho phép bạn tận dụng tính bảo mật và khả năng điều chỉnh quy mô của Đám mây AWS, đồng thời tiếp tục sử dụng bộ công cụ và bảng điều khiển quản lý VDI quen thuộc của bạn.
Chứng thực khả năng của Amazon WorkSpaces Core (1:41)
Tại sao nên sử dụng Amazon WorkSpaces Core?
Hãy nghe cách WorkSpaces Core cung cấp cho Goldman Sachs sự linh hoạt và lựa chọn mà họ cần để tạo ra trải nghiệm VDI tùy chỉnh cho nhân viên và khách hàng của họ.

Trường hợp sử dụng

Tạo điều kiện làm việc từ xa

Cải thiện năng suất của nhân viên làm việc từ xa của bạn với quyền truy cập an toàn vào VDI hiệu suất cao và trải nghiệm người dùng cuối quen thuộc.

Truy cập vào các máy trạm mạnh mẽ theo yêu cầu

Triển khai khối lượng công việc thiên về điện toán trên các GPU và CPU cao cấp với quy trình đo lường theo giờ dựa trên mức sử dụng.

Đơn giản hóa việc di chuyển cho VDI

Hành trình chuyển sang đám mây theo nhịp độ của riêng bạn, với khả năng quản lý và trải nghiệm người dùng cuối nhất quán qua các đợt triển khai VDI theo hình thức kết hợp.

Triển khai thành công các sáng kiến BYOD

Mang tới cho nhân viên quyền riêng tư và bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm của công ty khỏi những thiết bị cá nhân được mang đi làm (BYOD).

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá định giá Amazon WorkSpaces Core

Chọn cấu trúc định giá lý tưởng của bạn.

Tìm hiểu thêm về mức định giá »

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu với WorkSpace Core.

Khám phá blog »

Liên hệ với chuyên gia

Trò chuyện với chuyên gia Amazon WorkSpaces Core.

Trò chuyện với chuyên gia trong lĩnh vực của bạn »

Khám phá thêm về AWS