AWS Thai Blog

AWS Week in Review – 13 กุมภาพันธ์ 2566

คุณ Sébastien Stormacq ได้อัปเดตสรุปเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาในบทความนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีย์ Week in Review โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจและประกาศต่าง ๆ จาก AWS ได้ที่นี่ทุกสัปดาห์

ตอนนี้ส่วน Amazon VPC (Virtual Private Cloud) ของ AWS Management Console ช่วยให้คุณเห็นภาพทรัพยากร VPC ของคุณ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง VPC กับ subnet, routing table, และ gateway ซึ่งเมื่อก่อนจะแสดง visualization อยู่ในตอนการสร้าง VPC เท่านั้น แต่ตอนนี้สามารถกลับไปดูใน Resource Map tab ในหน้า console ได้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบล็อกโพสต์ของคุณ Channy

ตอนนี้ CloudTrail Lake ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูล activity event ต่างๆจาก non-AWS source ซึ่งให้คุณสามารถจัดเก็บและประมวลผล activity event เป็นแบบ immutably ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มา ซึ่งจะอยู่ใน AWS, on-premises servers หรือที่อื่นๆ ทั้งหมดนี้สามารถใช้ single API call คือ PutAuditEvents ในปีที่แล้ว AWS ได้ launch AWS CloudTrail Lake ซึ่งเป็นการสร้าง data lake ในระดับองค์กร เพื่อใช้ในการเก็บ activity event แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถ query ข้อมูลได้ใน CloudTrail สำหรับการทำ audit, investigate ด้านความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหา สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบล็อกโพสต์ของคุณ Channy

มี Amazon CloudWatch metric ใหม่สำหรับ asynchronous AWS Lambda function invocations: AsyncEventsReceived, AsyncEventAge, และ AsyncEventsDropped ซึ่ง metric ใหม่เหล่านี้จะช่วยให้เห็น visibility ของการเรียกใช้งาน asynchronous Lambda function ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ identify root cause ของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น throttling, concurrency limit, function errors, processing latency เพราะการ retry, หรือ missing event สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่บล็อกโพสต์นี้

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ตอนนี้ support AWS X-Ray เพื่อช่วยให้ visualize, analyze และ debug แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดย Developer สามารถ trace message ที่วิ่งผ่านทาง Amazon SNS ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการทำงาน และค้นหาสาเหตุต่างๆใน microservices หรือ serverless แอปพลิเคชันได้

Amazon EC2 Mac instances รองรับการ replace root volumes เพื่อช่วยให้ restore instance ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ stop และ start EC2 Mac instance จะ trigger scrubbing workflow เพื่อช่วยจัดการภายใน 1 ชั่วโมง คุณสามารถ swap root vlume ของ instance ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ reset instance กลับไปที่ previous known state ภายใน 10-15 นาทีเท่านั้น ซึ่งช่วยเร่งความเร็วในการทำ CI และ CD pipeline

Amazon Polly รองรับ NTTS voices ภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง Neural Text To Speech (NTTS) ได้ให้บริการ การแปลงจาก text เป็น speech โดยเสียงจะเป็นธรรมชาติและใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด คุณสามารถทดลองเปลี่ยนเสียงเป็นเเบบ NTTS ภาษาญี่ปุ่น ผ่าน Polly section ใน AWS Management Console นอกจากนี้ NTTS ยังมีให้เลือกมากถึง 52 แบบใน 28 ภาษา เช่น ภาษาฝรั่งเศส

AWS SDK สำหรับ Java ตอนนี้ได้รองรับ AWS CRT HTTP Client ซึ่งทุกๆ AWS API call จะ trigger network call ไปยัง API endpoint จะมีสิ่งสำคัญคือ การลด footprint และ latency ของ HTTP client library ซึ่งใน common HTTP client สำหรับ SDK ทั้งหมดจะใช้ภาษา C นอกจากนี้ยังรองรับ 11 wrapper ใน 11 programming language ตั้งแต่ C++ ไปจนถึง Swift ซึ่งถ้าคุณพัฒนาโดยภาษา Java คุณจะมี option เพื่อใช้ HTTP client ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำ cold start ได้ถึง 76% ใน AWS Lambda function และลดการใช้งาน memory ถึง 14% เมื่อเทียบกับค่า default ของ Netty-based HTTP client สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่บล็อกโพสต์นี้

X in Y อัปเดตการเพิ่ม service และฟีเจอร์ใหม่ๆ:

ข่าวสารอื่นๆจาก AWS

คุณ Mai-Lan ได้แชร์ customer stories และ metrics เกี่ยวกับการใช้งาน Amazon S3 Glacier สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

ในบล็อกโพสต์นี้จะอธิบายการ deploy AIML model ในการ analyze คุณภาพของภาพถ่ายดาวเทียม ก่อนส่งมาที่โลก เพื่อลด bandwidth ของดาวเทียมได้สูงถึง 40% ซึ่งสาเหตุหลักของภาพถ่ายดาวเทียมที่ไม่สามารถใช้ได้ นั่นก็คือเมฆนั่นเอง (cloud)

AWS Events ที่กำลังมาถึง

AWS re:Invent recaps สามารถติดตามได้ที่นี่

AWS re:Invent keynotes, leadership sessions, และ breakout sessions ได้ให้บริการแบบ on demand แล้ว โดยรับชม playlists แนะนำได้ที่นี่

AWS Summits จะเริ่มใน Q2 2023 สามารถติดตามวันและสถานที่ได้ที่นี่

สามารถกติดตามข่าวสารของ AWS ได้ในหลายช่องทางดังนี้:

  • What’s New with AWS – AWS announcements ทั้งหมด สามารถเพิ่ม RSS feed ได้ที่นี่
  • AWS on Air – ติดตามอัปเดตได้ทุกวันศุกร์บน Twitch, Twitter, และ LinkedIn
  • The Official AWS Podcast – รับฟังอัปเดตในแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับ AWS news และ use case ที่น่าสนใจ
  • AWS News Blog – ข่าวสารอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษ
  • AWS Week in Review – ข่าวสารอัปเดตรายสัปดาห์ฉบับภาษาไทย

นั่นคือทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้ กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับ AWS Week in Review!

สามารถติดตาม AWS Week in Review ฉบับภาษาไทยได้ที่นี่เลย