Bắt đầu với AWS Activate

Yêu cầu với nhà sáng lập Activate:

 • Chưa từng nhận được lợi ích AWS Activate
 • Chưa từng nhận được tài trợ từ bất kỳ tổ chức nào, chưa từng có mối liên kết nào với tổ chức xúc tiến hoặc vườn ươm
 • ID tài khoản AWS
 • Trang web công ty hoặc hồ sơ công khai của công ty
 • Hồ sơ LinkedIn của tổ chức đăng ký tham gia 

Kích hoạt yêu cầu danh mục đầu tư:

 • ID tài khoản AWS
 • Trang web công ty
 • ID tổ chức từ nhà cung cấp Activate của bạn
 
 
 
 
Chương trình dành cho người sáng lập
Gói Nhà sáng lập hướng đến những công ty khởi nghiệp không vay vốn hoặc khởi nghiệp tự thân và không được cấp vốn từ các tổ chức. Những công ty khởi nghiệp này không được có quan hệ với các công ty đầu tư mạo hiểm, các tổ chức xúc tiến hoặc vườn ươm, cũng như chưa từng được hưởng quyền lợi từ AWS Activate.
Tín dụng AWS
 • 1.000 USD Tín dụng AWS Activate*
 • Thời hạn 2 năm
Gói hỗ trợ kỹ thuật
 • 350 USD tín dụng hỗ trợ nhà phát triển AWS có thời hạn 1 năm
 • 7 nội dung cốt lõi để kiểm tra biện pháp thực hành tốt nhất cho AWS Trusted Advisor
 • Quyền truy cập qua email đến 1 Chuyên viên hỗ trợ đám mây chính và Hướng dẫn viên cấu trúc chung

Các công ty khởi nghiệp có nguồn vốn từ số đông hoặc nguồn vốn từ gia đình/bạn bè đủ điều kiện tham gia Chương trình dành cho người sáng lập.

Chương trình danh mục đầu tư
Các công ty khởi nghiệp được liên kết với Nhà cung cấp AWS Activate phải đăng ký để hưởng các quyền lợi của AWS Activate. Nhà cung cấp AWS Activate của bạn (công ty đầu tư mạo hiểm, tổ chức xúc tiến, vườn ươm hoặc các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác được chọn) sẽ cung cấp cho bạn ID tổ chức.
Tín dụng AWS
 • Lên tới 100.000 USD tín dụng AWS Activate*
 • Thời hạn 1 năm
Gói hỗ trợ kỹ thuật
 • Tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp AWS* có thời hạn 1 năm
 • Gọi điện, gửi email và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây với tốc độ phản hồi nhanh chóng
 • API AWS Support, Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Nhà khởi nghiệp có liên kết với Chương trình Đại học khởi nghiệp, Nhà đầu tư thiên thần hoặc các Tổ chức khởi nghiệp như Co-Working Spaces sẽ đủ điều kiện đăng ký Danh mục  

*Tín dụng tuân theo quy định của Nhà cung cấp AWS Activate mà bạn liên kết. Xác nhận với Nhà cung cấp AWS Activate của bạn hoặc đại diện AWS về số tiền Tín dụng AWS Activate mà bạn đủ điều kiện nhận được.

Bắt đầu với Tín dụng AWS Activate của bạn

Tín dụng AWS Activate được tự động áp dụng vào tài khoản AWS của bạn khi bạn nhận được email phê duyệt đơn đăng ký. Bạn không cần phải thực hiện hành động gì. Tín dụng AWS Activate được tự động áp dụng vào hóa đơn hàng tháng của bạn.

Bạn có thể tìm số tiền tín dụng chính xác, ngày hết hạn, số dư còn lại của Tín dụng AWS Activate và các dịch vụ AWS có hiệu lực ở phần cuối của Trang tín dụng trên Bảng điều khiển quản lý chi phí và thanh toán AWS.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về Tín dụng, hãy truy cập vào phần Trang câu hỏi thường gặp về Activate.