Alexa for Business là dịch vụ cho phép tổ chức và nhân viên sử dụng Alexa để hoàn thành nhiều công việc hơn. Với Alexa for Business, nhân viên có thể sử dụng Alexa làm trợ lý thông minh để cải thiện năng suất trong phòng họp, tại bàn làm việc và thậm chí là với các thiết bị Alexa mà họ đã sử dụng tại nhà hoặc khi đang di chuyển. Các nhà quản lý CNTT và cơ sở cũng có thể sử dụng Alexa for Business để đo lường và tăng mức sử dụng các phòng họp hiện có ở nơi làm việc của mình.

Alexa for Business: Trang bị Alexa để tiếp thêm sức mạnh cho tổ chức của bạn

Lợi ích

Cải thiện trải nghiệm phòng họp

Alexa dành cho doanh nghiệp cho phép nhân viên bắt đầu cuộc gọi hội nghị bằng các khẩu lệnh trực quan. Nhân viên không cần sử dụng điều khiển từ xa và quay số thủ công vào các cuộc họp. Nhân viên chỉ cần nói “Alexa, join the meeting” (Alexa, hãy tiến hành cuộc họp) để bắt đầu cuộc họp trực tuyến.

Tăng năng suất của nhân viên

Alexa for Business cho phép nhân viên của bạn làm việc hiệu quả hơn trong suốt cả ngày của họ tại nơi làm việc, ở nhà hoặc khi đang di chuyển. Với một vài bước thiết lập đơn giản, nhân viên có thể liên kết email và lịch của họ với Alexa. Sau đó, họ có thể yêu cầu Alexa tham gia các cuộc họp trực tuyến, lên lịch hoặc lên lịch lại các sự kiện cuộc họp theo lịch, thông báo cho những người tham gia cuộc họp nếu họ đến muộn hoặc nhận được các cuộc họp giao ban công việc để chuẩn bị cho ngày làm việc của mình. Đây là các tính năng do Alexa for Business cung cấp, có sẵn từ các thiết bị Alexa được đăng ký cá nhân hoặc tại nơi làm việc.

Ứng dụng hỗ trợ giọng nói

Giọng nói cung cấp phương pháp trực quan hơn để truy cập các ứng dụng doanh nghiệp. Với Alexa for Business, đội ngũ CNTT có thể xây dựng các kỹ năng tùy chỉnh để thêm giao diện giọng nói cho ứng dụng, chẳng hạn như Salesforce, ServiceNow hoặc bất kỳ ứng dụng hay dịch vụ tùy chỉnh nào của bạn. Đội ngũ CNTT có thể đem đến trải nghiệm giọng nói được tùy chỉnh cá nhân phong phú để định nghĩa lại cách thức nhân viên hoàn thành công việc. Có thể chọn kích hoạt các kỹ năng tùy chỉnh trong phòng họp hoặc để nhân viên sử dụng trên thiết bị cá nhân của mình.

Cách thức hoạt động

Alexa for Business sử dụng thông tin về thiết bị, tài khoản người dùng và kỹ năng trong tổ chức của bạn. Khi có người trong tổ chức bạn đặt câu hỏi cho Alexa, Alexa sẽ sử dụng thông tin này để trả lời hay thực hiện hành động được yêu cầu. Ví dụ: Khi người dùng nói “Alexa, hãy bắt đầu buổi họp” trong phòng hội thảo, Alexa sử dụng vị trí thiết bị, thông tin lịch biểu của phòng đó và loại thiết bị hội thảo video hiện có, tất cả được lưu trên tài khoản Alexa for Business của bạn, để bắt đầu buổi họp.

Tài nguyên khác

Hãy truy cập Blog Alexa dành cho doanh nghiệp để tìm hiểu về các trường hợp sử dụng đặc thù, biện pháp thực hành tốt nhất, các bài viết kỹ thuật chuyên sâu và các bản phát hành tính năng mới.

1

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Alexa for Business

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi