Các tính năng của Amazon Linux 2

Tích hợp AWS

Amazon Linux 2 bao gồm các gói và cấu hình cho phép tích hợp chặt chẽ với nhiều dịch vụ Amazon Web Services (AWS). Amazon Linux 2 trang bị nhiều công cụ AWS (ví dụ: AWS CLI) và cloud-init. Các công cụ này được thiết kế để đơn giản hóa việc viết lệnh cho một số tác vụ quản trị thông dụng từ trong một phiên bản và cho phép cấu hình từ xa phiên bản.

Hỗ trợ lâu dài

Amazon Linux 2 đi kèm hỗ trợ lâu dài, bao gồm các bản cập nhật bảo mật và các bản sửa lỗi trong 5 năm.

Kho Extras mang đến phần mềm siêu hiện đại

Extras trên Amazon Linux 2 cung cấp cho bạn phần mềm tiên tiến nhất trên nền tảng Amazon Linux 2 ổn định. Bạn không còn phải đánh đổi tính ổn định để có được phần mềm mới nhất.

Sử dụng tại chỗ

Amazon Linux 2 có sẵn dưới dạng ảnh máy ảo để sử dụng tại chỗ, cho phép bạn dễ dàng phát triển, kiểm thử và chứng nhận các ứng dụng từ môi trường phát triển cục bộ.

Hỗ trợ systemd

Amazon Linux 2 bao gồm hệ thống systemd init được áp dụng rộng rãi, được sử dụng để nạp khởi động không gian của người dùng cũng như quản lý các quy trình hệ thống.

Nhân và chuỗi công cụ được tối ưu hóa cho EC2

Amazon Linux 2 bao gồm phiên bản mới hơn của trình biên dịch và chuỗi công cụ xây dựng, cũng như Nhân LTS được tinh chỉnh để tăng cường hiệu năng trên Amazon EC2.

Bảo mật theo mặc định

Amazon Linux 2 giới hạn truy cập từ xa bằng cách sử dụng các cặp khóa SSH và vô hiệu hóa đăng nhập gốc từ xa. Ngoài ra, Amazon Linux 2 còn giảm số lượng gói không trọng yếu được cài đặt trên một phiên bản, từ đó hạn chế gặp phải lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Các bản cập nhật bảo mật có mức xếp hạng "trọng yếu" hoặc "quan trọng" sẽ được áp dụng tự động trong quá trình khởi động ban đầu.

Bản cập nhật bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật được cung cấp thông qua các kho yum Amazon Linux 2 cũng như thông qua Hình ảnh máy Amazon (AMI), VM và hình ảnh bộ chứa đã cập nhật. Các cảnh báo bảo mật được công bố trong Trung tâm bảo mật Amazon Linux AMI.

Vá nhân trực tiếp

Amazon Linux 2 bao gồm tính năng vá nhân trực tiếp. Tính năng này cho phép bạn vá các lỗ hổng bảo mật trọng yếu và quan trọng trong nhân Linux mà không cần khởi động lại hoặc ngừng hoạt động.

Khám phá tài nguyên Amazon Linux 2

Xem blog và tài liệu.

Tìm hiểu thêm về tài nguyên Amazon Linux 2 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Linux 2 trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập