Đọc các Câu hỏi thường gặp

Khám phá một số câu hỏi thường gặp về Amazon Linux 2.

Tìm hiểu thêm về các Câu hỏi thường gặp về Amazon Linux 2 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Linux 2 trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập