AWS Application Migration Service

Vừa cắt giảm chi phí, vừa đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình di chuyển

AWS Application Migration Service (AWS MGN) cho phép bạn nhanh chóng khai thác những lợi ích của việc di chuyển ứng dụng sang đám mây mà không gây ra sự thay đổi nào và thời gian ngừng hoạt động là tối thiểu.

AWS MGN giảm thiểu tối đa các quy trình thủ công dễ mắc lỗi, tốn thời gian bằng cách chuyển đổi các máy chủ nguồn của bạn từ vật lý, ảo hoặc cơ sở hạ tầng đám mây sang chạy thuần trên AWS. Dịch vụ này đơn giản hóa hơn nữa hoạt động di chuyển bằng cách cho phép bạn sử dụng quy trình tự động hóa tương tự cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Đồng thời, bằng cách chạy các thử nghiệm không gián đoạn trước khi di chuyển, bạn có thể an tâm rằng các ứng dụng quan trọng như SAP, Oracle và SQL Server sẽ hoạt động liền mạch trên AWS.

Khi nào nên dùng AWS Application Migration Service

Đối với nhiều trường hợp di chuyển, AWS MGN có thể là con đường ngắn nhất dẫn đến đám mây. Tìm hiểu những điểm khác biệt giữa AWS MGN, CloudEndure Migration và AWS Server Migration Service để xem dịch vụ nào phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn. Tìm hiểu thêm »

Giới thiệu về AWS Application Migration Service

Bạn đang tìm CloudEndure Migration?

AWS MGN được cải tiến dựa trên CloudEndure Migration bằng cách tích hợp với Bảng điều khiển quản lý AWS. Sử dụng CloudEndure Migration »

Lợi ích

Tiếp cận công nghệ tiên tiến

Đơn giản hóa các thao tác và nhận thông tin chuyên sâu hơn với sự tích hợp của AWS MGN với AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và các dịch vụ AWS khác.

Thời gian ngừng hoạt động tối thiểu khi di chuyển

Với AWS MGN, bạn có thể duy trì hoạt động kinh doanh bình thường trong suốt quá trình sao chép. Dịch vụ này sao chép liên tục các máy chủ nguồn, nghĩa là sẽ tác động rất ít hoặc không hề tác động đến hoạt động kinh doanh. Khả năng sao chép liên tục còn giúp đơn giản hóa việc tổ chức kiểm thử không gián đoạn và rút ngắn quá trình chuyển đổi.

Giảm chi phí

AWS MGN miễn phí và giúp cắt giảm tổng chi phí di chuyển vì bạn không cần đầu tư vào nhiều giải pháp di chuyển, quy trình phát triển đám mây chuyên biệt hoặc các kỹ năng theo ứng dụng cụ thể. Điều này đạt được là do AWS MGN có thể được dùng để di chuyển mọi ứng dụng từ mọi cơ sở hạ tầng nguồn đang chạy các hệ điều hành được hỗ trợ (HĐH).

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của AWS MGN

Cài đặt tác tử
Quá trình triển khai bắt đầu bằng việc cài đặt Tác tử sao chép AWS trên các máy chủ nguồn của bạn. Sau khi cài đặt, bạn có thể xem và xác định các tùy chọn cài đặt sao chép. AWS MGN dùng những tùy chọn cài đặt này để tạo và quản lý Mạng con vùng tập kết với các phiên bản Amazon EC2 hạng nhẹ đóng vai trò là Máy chủ sao chép và các ổ đĩa Amazon EBS tập kết chi phí thấp.

Sao chép liên tục
Máy chủ sao chép nhận dữ liệu từ tác tử đang chạy trên máy chủ nguồn rồi ghi dữ liệu này vào các ổ đĩa Amazon EBS tập kết. Dữ liệu đã sao chép sẽ được nén và mã hóa khi đang truyền và có thể được mã hóa trở trạng thái lưu trữ bằng chức năng mã hóa của EBS. AWS MGN luôn giữ các máy chủ nguồn của bạn cập nhật trên AWS bằng cách sao chép dữ liệu liên tục ở cấp khối dữ liệu. Dịch vụ này dùng các tùy chọn cài đặt khởi chạy mà bạn xác định để chạy các phiên bản khi bạn tiến hành thử nghiệm không gián đoạn hoặc thực hiện thao tác cắt chuyển.

Thử nghiệm và cắt chuyển
Khi bạn chạy các phiên bản Thử nghiệm hoặc Cắt chuyển, AWS MGN sẽ tự động chuyển đổi máy chủ nguồn của bạn để khởi động và chạy thuần trên AWS. Sau khi xác nhận rằng các phiên bản đã khởi chạy hoạt động ổn định trên AWS, bạn có thể bỏ các máy chủ nguồn của mình. Sau đó, bạn có thể chọn hiện đại hóa ứng dụng của mình bằng cách tận dụng các dịch vụ và chức năng bổ sung của AWS.

Đọc tài liệu kỹ thuật »

Tính năng của AWS CloudShell
Tăng tốc độ di chuyển của bạn

Tìm hiểu cách tăng tốc độ di chuyển sang AWS trên quy mô lớn bằng AWS Migration Acceleration Program.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với AWS CloudShell
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với AWS Application Migration Service.

Đăng nhập