Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon Augmented AI (Amazon A2I) là gì?

Trả lời: Amazon Augmented AI (Amazon A2I) là dịch vụ giúp dễ dàng xây dựng các quy trình làm việc cần thiết để đánh giá các dự đoán ML của con người. Amazon A2I mang đánh giá của con người đến tất cả các nhà phát triển, loại bỏ việc chuyển đổi phức tạp, không khác biệt, liên quan đến việc xây dựng các hệ thống đánh giá của con người hoặc quản lý số lượng lớn người đánh giá.

Sử dụng Amazon A2I

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng Amazon A2I?

Trả lời: Nhiều ứng dụng machine learning đòi hỏi con người phải đánh giá các dự đoán có độ tin cậy thấp để đảm bảo kết quả là chính xác. Ví dụ, việc trích xuất thông tin từ các biểu mẫu xin thế chấp được quét có thể yêu cầu đánh giá của con người trong một số trường hợp do hình ảnh quét chất lượng thấp hoặc chữ viết tay xấu. Nhưng việc xây dựng hệ thống đánh giá bằng con người có thể tốn thời gian và tốn kém vì nó liên quan đến việc thực hiện các quy trình hoặc “quy trình làm việc” phức tạp, việc viết phần mềm tùy chỉnh để quản lý nhiệm vụ và kết quả đánh giá, và trong nhiều trường hợp, liên quan đến việc quản lý các nhóm người đánh giá lớn.

Amazon A2I giúp dễ dàng xây dựng và quản lý đánh giá của con người cho các ứng dụng machine learning. Amazon A2I cung cấp quy trình đánh giá của con người được tích hợp sẵn cho các trường hợp sử dụng machine learning phổ biến, chẳng hạn như kiểm duyệt nội dung và trích xuất văn bản từ tài liệu, cho phép dễ dàng đánh giá các dự đoán từ Amazon Rekognition và Amazon Textract. Bạn cũng có thể tạo quy trình làm việc riêng cho các mô hình ML được xây dựng trên Amazon SageMaker hoặc bất kỳ công cụ nào khác. Khi sử dụng Amazon A2I, bạn có thể cho phép người đánh giá tham gia khi mô hình không thể đưa ra dự đoán có độ tin cậy cao hoặc kiểm tra dự đoán trên cơ sở đang diễn ra.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi bắt đầu sử dụng Amazon A2I?

Trả lời: Amazon A2I cung cấp trải nghiệm được quản lý nơi bạn có thể thiết lập toàn bộ quy trình đánh giá của con người trong một vài bước đơn giản. Để bắt đầu với Amazon A2I, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển AWS của bạn và điều hướng đến bảng điều khiển Amazon SageMaker. Từ đó, chọn quy trình đánh giá của con người trong phần Augmented AI. Đầu tiên, là một phần của quy trình đánh giá bằng con người, bạn đưa con trỏ tới bộ chứa S3 nơi lưu trữ kết quả đánh giá. Tiếp theo, bạn chọn loại nhiệm vụ phù hợp và xác định các điều kiện khi nào cần kích hoạt đánh giá của con người. Amazon A2I cung cấp các quy trình làm việc được xây dựng sẵn, nơi bạn chỉ cần nhập một vài lựa chọn và cung cấp hướng dẫn về cách thức đánh giá các đối tượng của bạn bằng con người. Ngoài ra, bạn có thể tạo quy trình làm việc tùy chỉnh riêng và sử dụng các mẫu đánh giá tùy chỉnh riêng. Sau khi tạo, có thể sử dụng trực tiếp quy trình làm việc trong các ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng mã định danh duy nhất được tạo cho quy trình làm việc này.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể quyết định những đối tượng nào được gửi đi để đánh giá bằng con người?

Trả lời: Với A2I, bạn có thể xác định mức độ tin tưởng dự đoán có thể chấp nhận được cho vấn đề kinh doanh của mình. Bạn có thể xác định quy tắc kinh doanh cho các dự đoán machine learning, mà đánh giá của con người sẽ được kích hoạt trên cơ sở đó. Đối với các tác vụ kiểm duyệt hình ảnh của Amazon Rekognition, bạn có thể sử dụng điểm tin cậy mà Amazon Rekognition cung cấp cho mỗi nhãn mà nó xuất ra để kích hoạt đánh giá của con người. Đối với các tác vụ của Amazon Textract, bạn có thể kích hoạt đánh giá của con người khi thiếu các khóa biểu mẫu cụ thể hoặc khi độ tin cậy phát hiện khóa biểu mẫu thấp. Bạn cũng có thể kích hoạt đánh giá của con người nếu, sau khi đánh giá tất cả các khóa biểu mẫu trong văn bản, độ tin cậy thấp hơn ngưỡng yêu cầu của bạn đối với bất kỳ khóa biểu mẫu nào. Đối với quy trình làm việc tùy chỉnh của riêng bạn, bạn có thể viết mã cho các điều kiện kinh doanh trong AWS Lambda hoặc trực tiếp trong ứng dụng máy khách của bạn.

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập vào lực lượng lao động con người bằng Amazon A2I?

Trả lời: Với Amazon A2I, bạn có thể chọn từ ba tùy chọn lực lượng lao động: (1) Amazon Mechanical Turk; (2) Các nhà cung cấp dịch vụ ghi nhãn dữ liệu của bên thứ ba có sẵn thông qua AWS Marketplace; và (3) Nhân viên của riêng bạn. Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon A2I để biết thêm thông tin.

Giá cả và mức độ sẵn có

Câu hỏi: A2I giá bao nhiêu?

Trả lời: Vui lòng tham khảo trang giá của Amazon A2I để biết thông tin giá cả hiện tại.

Câu hỏi: Amazon A2I được cung cấp ở những khu vực AWS nào?

Trả lời: Bảng khu vực AWS liệt kê tất cả các khu vực AWS nơi Amazon A2I được cung cấp.

Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đánh giá con người của bên thứ ba

Câu hỏi: Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Amazon Augmented AI có thể xử lý dữ liệu mật của khách hàng không?

Trả lời: Có, các nhà cung cấp dịch vụ Amazon Augmented AI có thể xử lý dữ liệu mật của khách hàng. Thỏa thuận dịch vụ tiêu chuẩn giữa khách hàng AWS và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có các điều khoản để bảo vệ thông tin mật của bạn. Vui lòng xem lại các điều khoản đó trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin mật nào với nhà cung cấp dịch vụ. Các điều khoản nằm ở trang danh sách dành cho nhà cung cấp dịch vụ trên AWS Marketplace.

Câu hỏi: Tôi đang làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thông qua AWS Marketplace. Các nhà cung cấp dịch vụ đang triển khai những thay đổi nào do COVID-19 mà tôi cần phải biết?

Trả lời: Trước tác động tiến triển nhanh chóng của COVID-19, một số nhà cung cấp dịch vụ đã tạm thời thực hiện chính sách làm việc từ xa vì sức khỏe và sự an toàn của nhân viên. Trong thời gian này, các tiêu chuẩn bảo mật bao gồm cả tuân thủ SOC 2 và các biện pháp kiểm soát bảo mật bổ sung được nêu trong Câu hỏi thường gặp bên dưới có thể không áp dụng được cho các nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng. Các nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng đã cập nhật danh sách AWS Marketplace của họ để phản ánh điều này và sẽ không xử lý dữ liệu khách hàng từ môi trường làm việc từ xa nếu không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng.

Câu hỏi: Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Amazon Augmented AI phải đáp ứng những tiêu chuẩn bảo mật nào?

Trả lời: Các nhà cung cấp dịch vụ đánh giá con người phải trải qua chứng nhận và tuân thủ SOC 2 hàng năm. Báo cáo SOC 2 mô tả môi trường kiểm soát của nhà cung cấp dịch vụ dựa trên các Tiêu chí dịch vụ đáng tin cậy của Viện Kế Toán Viên Công Chứng Hoa Kỳ (AICPA) - Tính bảo mật, Tính sẵn sàng, Tính liêm chính khi xử lý, Tính tin cẩn và Quyền riêng tư.

Ngoài SOC 2, các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu duy trì các biện pháp kiểm soát bảo mật bổ sung này để bảo mật dữ liệu khách hàng trong môi trường của họ.

Các biện pháp kiểm soát công nghệ:
Các nhà cung cấp dịch vụ phải sử dụng phần mềm thích hợp để ngăn chặn mọi nỗ lực tải xuống hoặc sao chép tập tin/dữ liệu từ hệ thống của họ và ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống của họ. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ phải cấm nhân viên của họ lưu trữ hoặc sao chép dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ của khách hàng bên ngoài môi trường an toàn của nhà cung cấp dịch vụ.

Các biện pháp kiểm soát bảo mật mạng:
Các nhà cung cấp dịch vụ phải cấm truy cập từ xa vào dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ của khách hàng. Hơn nữa, phần mềm chia sẻ tập tin ngang hàng bị chặn trên mạng của nhà cung cấp.

Các biện pháp kiểm soát nhân viên:
Các nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo nhân viên của mình ký các Thỏa thuận không tiết lộ (NDA). Các nhà cung cấp dịch vụ phải áp dụng các chính sách nghiêm ngặt để ngăn chặn nhân viên sao chép hoặc di chuyển dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ của khách hàng từ môi trường bảo mật của nhà cung cấp, bao gồm các biện pháp kiểm soát giấy tờ, USB, điện thoại di động hoặc phương tiện khác.

Các biện pháp kiểm soát truy cập vật lý:
Các nhà cung cấp dịch vụ phải duy trì các biện pháp kiểm soát truy cập vật lý để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào địa điểm sản xuất của họ. Các biện pháp này có thể bao gồm xác thực sinh trắc học, nhận dạng thẻ nhân viên, nhân viên bảo vệ xác minh nhân viên bằng phương pháp trực quan, v.v.

Câu hỏi: AWS giúp đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật này như thế nào?

Trả lời: AWS yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp báo cáo chứng nhận SOC 2 của họ trước khi liệt kê họ trên marketplace và xác nhận:

Tính xác thực (nếu kiểm tra viên của nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi AICPA);

Thời hạn báo cáo (ngày chứng nhận SOC 2 có hiệu lực); và

Xác minh địa điểm sản xuất (địa điểm thực tế nơi các nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ sẽ triển khai các nhiệm vụ Amazon Augmented AI).

Câu hỏi: Các tiêu chuẩn bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ được đánh giá thường xuyên như thế nào?

Trả lời: Các tiêu chuẩn bảo mật từ mọi nhà cung cấp dịch vụ được đánh giá hàng năm để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu bắt buộc.

Câu hỏi: Có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào cho đánh giá AWS không?

Trả lời: Không. Nếu nhà cung cấp dịch vụ không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật, họ sẽ bị xóa khỏi AWS Marketplace. Việc xóa khỏi danh sách sẽ được hoàn thành trong vòng 24 giờ và tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được thông báo qua email.

Câu hỏi: Nếu nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ đánh giá con người trên nhiều địa điểm sản xuất, tất cả các địa điểm có cần trải qua quy trình đánh giá không?

Trả lời: Có, tất cả các địa điểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết.

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu có quyền truy cập dữ liệu trái phép tại địa điểm sản xuất của nhà cung cấp dịch vụ?

Trả lời: Nhà cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cho AWS và khách hàng bị ảnh hưởng trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện hành vi truy cập, thu thập, thu nhận, sử dụng, truyền tải, tiết lộ, sửa đổi hoặc làm mất thông tin khách hàng thực tế hoặc khả nghi. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ khắc phục kịp thời từng sự cố bảo mật và cung cấp cho AWS và các khách hàng bị ảnh hưởng các chi tiết bằng văn bản về cuộc điều tra nội bộ.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về giá

Truy cập trang giá cả của Amazon A2I.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon A2I trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập