Định giá Trình hỗ trợ thanh toán AWS

Với Trình hỗ trợ thanh toán AWS (ABC), bạn sẽ chỉ phải thanh toán cho các tài khoản trong nhóm thanh toán. Trình hỗ trợ thanh toán AWS sử dụng mô hình định giá theo bậc, dựa trên tài khoản đối với tất cả các tài khoản được chỉ định cho nhóm thanh toán ABC. Số lượng tài nguyên đang chạy trong tài khoản của bạn không ảnh hưởng đến phí ABC của bạn.

 

Tham số có thể tính phí

Bạn sẽ phải thanh toán cho các tài khoản trong nhóm thanh toán. Bất kỳ tài khoản nào được thêm vào giữa tháng sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng. Số lượng tài nguyên đang chạy trong một tài khoản nhất định (và sự tương tác của các tài nguyên đó với các tài nguyên đang chạy khác của bạn) sẽ không ảnh hưởng đến phí Trình hỗ trợ thanh toán AWS của bạn.

Tóm tắt bản dùng thử miễn phí

Bạn có thể sử dụng Trình hỗ trợ thanh toán AWS miễn phí trong 62 ngày đầu tiên. Sau đó, 500 tài khoản đầu tiên bạn chỉ định cho một nhóm thanh toán ABC được tính phí hàng tháng với mức giá 8,25 USD cho mỗi tài khoản, 1.500 tài khoản tiếp theo có mức giá 6,75 USD và tất cả các tài khoản vượt ngưỡng 2.000 có mức giá 5,25 USD.

Ví dụ về định giá

Hãy xem xét một tài khoản quản lý nhiều khách thuê do một khách hàng doanh nghiệp quản lý và đã hết thời hạn dùng thử miễn phí Trình hỗ trợ thanh toán AWS. Khách hàng doanh nghiệp có khách hàng bên ngoài mà họ muốn thanh toán theo mức giá công khai, bất kể là phiên bản đặt trước hay gói tiết kiệm mà họ đã mua. Do đó, khách hàng doanh nghiệp đưa ba tài khoản khách hàng bên ngoài vào một nhóm thanh toán, tính lại khoản phí AWS trị giá 140.700,12 USD.

Chi phí sẽ là 24,75 USD; 0,018% mức chi tiêu được tính toán lại: (3 tài khoản * 8,25 USD trên mỗi tài khoản = 24,75 USD).

Hãy xem xét một tài khoản quản lý nhiều khác thuê do một nhà cung cấp giải pháp AWS quản lý và đã hết thời hạn dùng thử miễn phí Trình hỗ trợ thanh toán AWS. Nhà cung cấp giải pháp đặt tất cả 1.400 tài khoản thành viên vào nhóm thanh toán của riêng mình, vì mỗi khách hàng cuối đều muốn xem mức giá mà họ đã thương lượng với nhà cung cấp giải pháp (ví dụ: giảm giá 2% so với mức giá theo yêu cầu của AWS cho tất cả các dịch vụ). Tổng phí AWS được tính lại là 2.346.053 USD.

Chi phí sẽ là 10.200 USD hay 0,435% mức chi tiêu được tính toán lại: (500 tài khoản * 8,25 USD cho mỗi tài khoản [4.125 USD] + 900 tài khoản * 6,75 USD cho mỗi tài khoản [6.075 USD] = 10.200 USD)

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng nhập vào Bảng điều khiển thanh toán AWS để bắt đầu sử dụng Trình hỗ trợ thanh toán AWS.

Xem ngay »

Tìm hiểu cách thức hoạt động

Khám phá cách công cụ này có thể hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình tài chính trên đám mây.

Khám phá hướng dẫn sử dụng »

Phân tích chuyên sâu hơn

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Trình hỗ trợ thanh toán AWS với hướng dẫn thực hành của chúng tôi.

Bắt đầu »