Trình khám phá chi phí AWS

Theo dõi, nắm bắt và quản lý chi phí cũng như mức sử dụng AWS theo thời gian

Khám phá dữ liệu của bạn

bằng cách sử dụng Trình khám phá chi phí AWS. Tìm hiểu thêm »

Nhận thông tin về chi phí và mức sử dụng, cũng như các thông tin chuyên sâu về kinh doanh với chế độ xem được cấu hình sẵn.

Tìm hiểu sâu về dữ liệu chi phí và mức sử dụng của bạn bằng chức năng lọc và nhóm.

Tạo một dự báo về chi phí và mức sử dụng trong một khoảng thời gian ở tương lai cho báo cáo của bạn.

Tạo, lưu và chia sẻ các báo cáo tùy chỉnh để khám phá những tập dữ liệu khác nhau.

Mô tả sản phẩm

Trình khám phá chi phí AWS có giao diện dễ sử dụng cho phép bạn trực quan hóa, nắm bắt và quản lý chi phí cũng như mức sử dụng AWS theo thời gian. Bắt đầu nhanh chóng bằng cách tạo các báo cáo tùy chỉnh giúp phân tích dữ liệu về chi phí và mức sử dụng. Phân tích dữ liệu ở cấp cao (ví dụ: tổng chi phí và mức sử dụng trên tất cả các tài khoản) hoặc tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu chi phí và mức sử dụng của bạn để nhận biết xu hướng, xác định các yếu tố làm phát sinh chi phí và phát hiện các điểm bất thường.

Cách thức hoạt động

Bạn có thể bật Trình khám phá chi phí cho tài khoản của mình bằng cách làm theo quy trình này trên bảng điều khiển Quản lý chi phí và thanh toán. Bạn không thể bật Trình khám phá chi phí bằng API. Sau khi bạn bật Trình khám phá chi phí, AWS sẽ chuẩn bị dữ liệu về chi phí của bạn cho tháng hiện tại và 12 tháng vừa qua, sau đó tính toán dự báo cho 12 tháng tiếp theo. Dữ liệu của tháng hiện tại sẽ có thể được xem trong khoảng 24 giờ. Phần dữ liệu còn lại sẽ cần thêm vài ngày. Trình khám phá chi phí cập nhật dữ liệu về chi phí của bạn tối thiểu 24 giờ một lần.

Trường hợp sử dụng

Xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh

Tận dụng khả năng tiếp cận trực tiếp đến công cụ phân tích tương tác, tùy biến, giúp nâng cao hiệu suất cho Trình khám phá chi phí AWS. API trình khám phá chi phí cho phép bạn truy vấn dữ liệu về chi phí và mức sử dụng của mình theo chương trình.

Sử dụng lọc chi tiết

Trực quan hóa, nắm bắt cũng như quản lý chi phí và mức sử dụng AWS của bạn với mức độ chi tiết theo ngày hoặc theo tháng. Bạn cũng có thể truy cập dữ liệu của mình với mức độ chi tiết hơn bằng cách bật mức độ chi tiết theo cấp độ tài nguyên và theo giờ.

Dự báo chi phí của bạn

Tạo dự báo bằng cách chọn khoảng thời gian trong tương lai cho báo cáo của mình. Bạn có thể sử dụng dự báo để ước tính hóa đơn AWS của mình, cũng như đặt cảnh báo và ngân sách dựa trên dự đoán.

Nắm bắt chi phí và mẫu hình sử dụng

Xác định các mẫu hình thông qua chi phí theo ngày, theo tháng hoặc theo năm và kết quả phân tích mức sử dụng. Tận dụng các bảng và biểu đồ để xem chi phí và mức sử dụng AWS theo dòng thời gian, từ đó xác định sự chênh lệch.

Đẩy nhanh hành trình CFM của bạn

BLOG
Tạo chiến lược chỉ số để định lượng lợi ích bạn nhận được từ đám mây
Tìm hiểu thêm ›
VIDEO
Tạo chiến lược chỉ số hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn
Xem và học hỏi ›
TÀI LIỆU
Khám phá dữ liệu của bạn bằng Trình khám phá chi phí
Đọc hướng dẫn ›

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý chi phí AWS để bắt đầu sử dụng Trình khám phá chi phí AWS.

Xem ngay »

Tìm hiểu cách thức hoạt động

Khám phá cách công cụ này có thể hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình tài chính trên đám mây.

Khám phá hướng dẫn sử dụng »

Phân tích chuyên sâu hơn

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Trình khám phá chi phí AWS với hướng dẫn thực hành của chúng tôi.

Bắt đầu »

Khám phá thêm về AWS