API Trình khám phá chi phí AWS

API Trình khám phá chi phí AWS cho phép bạn tiếp cận trực tiếp công cụ truy vấn tương tác, tùy biến, giúp nâng cao hiệu suất cho Trình khám phá chi phí AWS. Mỗi yêu cầu sẽ có chi phí 0,01 USD.


Độ chi tiết theo giờ của Trình khám phá chi phí AWS

Trình khám phá chi phí hỗ trợ độ chi tiết theo giờ, cho phép bạn xem lại hai tính năng sau trong 14 ngày: 1) dữ liệu về chi phí và mức sử dụng cho tất cả các dịch vụ mà không cần chi tiết cấp độ tài nguyên và 2) dữ liệu EC2 cấp độ tài nguyên. Trình khám phá chi phí cung cấp độ chi tiết theo giờ với mức phí hàng ngày là 0,00000033 USD cho mỗi bản ghi mức sử dụng (tương đương với 0,01 USD cho mỗi 1.000 bản ghi mức sử dụng hàng tháng). Bản ghi mức sử dụng tương ứng với một khoản mục có tài nguyên và kiểu sử dụng cụ thể. Ví dụ: một phiên bản EC2 chạy trong 24 giờ sẽ tạo ra 24 bản ghi mức sử dụng riêng biệt một ngày với độ chi tiết theo giờ. 

Trình khám phá chi phí tính phí theo ngày dựa trên tổng số bản ghi mức sử dụng theo giờ được lưu trữ trong Trình khám phá chi phí trong 14 ngày vừa qua. Ví dụ: nếu bạn chạy một phiên bản EC2 cả ngày mỗi ngày trong tháng vừa qua và bạn bật tính năng độ chi tiết theo giờ, Trình khám phá chi phí sẽ lưu trữ 336 bản ghi (24 giờ X 14 ngày) mỗi ngày và tính phí 0,0001 USD (0,00000033 USD/bản ghi X 336 bản ghi) mỗi ngày, từ đó có hóa đơn hàng tháng là 0,003 USD (0,0001 USD mức phí hàng ngày X 30 ngày). 

Sau khi bật tính năng độ chi tiết theo giờ, bạn có thể xem dữ liệu ở độ chi tiết theo giờ trong ba báo cáo: Báo cáo Trình khám phá chi phí, Sử dụng gói tiết kiệm và Phạm vi gói tiết kiệm. Chi phí của bạn không phụ thuộc vào số lượng báo cáo bạn sử dụng ở độ chi tiết theo giờ. Bạn sẽ phải trả cùng mức giá nếu sử dụng độ chi tiết theo giờ dù chỉ trong một báo cáo hoặc cả ba báo cáo.


Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý chi phí AWS để bắt đầu sử dụng Trình khám phá chi phí AWS.

Xem ngay »

Tìm hiểu cách thức hoạt động

Khám phá cách công cụ này có thể hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình tài chính trên đám mây.

Khám phá hướng dẫn sử dụng »

Phân tích chuyên sâu hơn

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Trình khám phá chi phí AWS với hướng dẫn thực hành của chúng tôi.

Bắt đầu »