Báo cáo về phiên bản đặt trước

Quản lý và giám sát các yêu cầu đặt trước phiên bản của bạn

Khám phá các dịch vụ AWS cụ thể, định giá, gắn thẻ và các thông tin khác khi áp dụng cho Phiên bản đặt trước (RI) của bạn.

Đánh giá Tên tài nguyên Amazon (ARN) đặt trước, số lượng yêu cầu đặt trước và số lượng đơn vị trên mỗi yêu cầu đặt trước.

Định lượng khoản tiết kiệm của bạn bằng cách tính sự chênh lệch giữa mức giá theo nhu cầu công khai và mức phí áp dụng cho bạn.

Theo dõi xem phiên bản AWS nào hưởng lợi từ các yêu cầu đặt trước cụ thể và tìm hiểu cách tùy chỉnh các tùy chọn chia sẻ chiết khấu RI của bạn.

Cách hoạt động

Sử dụng báo cáo RI để đặt mục tiêu phạm vi và mức sử dụng RI tùy chỉnh, trực quan hóa tiến trình đạt mục tiêu, đồng thời truy cập thông tin liên quan đến khoản tiết kiệm được so với giá theo nhu cầu.

Sơ đồ thể hiện cách bạn có thể nhận được các đề xuất và báo cáo về việc mua RI dựa trên mức sử dụng dịch vụ trong quá khứ.

Trường hợp sử dụng

Truy cập các đề xuất mua RI

Sử dụng Trình khám phá chi phí AWS để truy cập các đề xuất nhận biết ngữ cảnh dựa trên quá trình sử dụng trước đây của bạn và tìm kiếm
cơ hội tiết kiệm tiềm năng.

Nắm được RI của bạn

Tùy chỉnh Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS để thu thập dữ liệu chi tiết theo ngày và theo tháng.

Nhận thông báo về phạm vi và mức sử dụng RI

Chỉ định mục tiêu về phạm vi và mức sử dụng RI tùy chỉnh, đồng thời nhận thông báo khi bạn giảm xuống dưới
ngưỡng đã định.

Cách bắt đầu

Nhận đề xuất mua phiên bản đặt trước (RI)

Theo dõi RI của bạn bằng các giải pháp quản lý chi phí dành riêng cho RI.

Tùy chỉnh kế hoạch chi tiêu

Tìm hiểu cách thực hiện chiến lược phân bổ chi phí hiệu quả.

Khám phá cách tinh chỉnh chi phí

Tìm hiểu cách thúc đẩy chi tiêu hiệu quả cho đám mây và tăng trưởng kinh doanh.


Khám phá thêm về AWS