Báo cáo phiên bản đặt trước (RI)

Quản lý và giám sát các yêu cầu đặt trước của bạn

Báo cáo Phạm vi và việc sử dụng phiên bản đặt trước có sẵn trong AWS Cost Explorer. Khi sử dụng các báo cáo này, bạn có thể đặt mục tiêu phạm vi và mức sử dụng RI tùy chỉnh, trực quan hóa mức độ hiệu quả của hoạt động theo dõi so với mục tiêu, đồng thời truy cập thông tin liên quan đến khoản tiết kiệm được so với giá Theo nhu cầu. Từ đó, bạn có thể tinh chỉnh dữ liệu cơ bản bằng cách sử dụng các tiêu chí lọc có sẵn (ví dụ: tài khoản, loại phiên bản, phạm vi và các tiêu chí khác) để tinh lọc thông tin chuyên sâu hơn nữa về hoạt động đặt trước của mình.

Bản mẫu báo cáo Phạm vi và việc sử dụng phiên bản đặt trước

Truy cập các đề xuất mua RI qua AWS Cost Explorer

Sử dụng AWS Cost Explorer, bạn có thể truy cập các đề xuất mua Phiên bản đặt trước (RI) dựa trên nhận biết ngữ cảnh. Các đề xuất này dựa trên mức sử dụng trước đây của bạn và chỉ ra các cơ hội tiết kiệm tiềm năng so với mức sử dụng Theo nhu cầu.

Để tinh chỉnh các đề xuất có sẵn, hãy điều chỉnh các thông số RI và khoảng thời gian sử dụng trước đây để tính toán các đề xuất dành cho bạn.

Sử dụng AWS Cost & Usage Report để tìm hiểu RI của bạn

Một trong những lợi ích cốt lõi của AWS Cost & Usage Report là dịch vụ này cung cấp cho bạn các dữ liệu phong phú liên quan đến RI. AWS Cost & Usage Report có thể được tùy chỉnh để thu thập dữ liệu về chi phí và mức sử dụng ở mức độ chi tiết hằng ngày, hằng tháng và được cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Nếu muốn, AWS Cost & Usage Report còn có thể được tải nhập trực tiếp vào Amazon Athena, Amazon QuickSight hoặc cụm Amazon Redshift của bạn.

Tập dữ liệu toàn diện về chi phí và mức sử dụng AWS

AWS Cost & Usage Report là vị trí duy nhất để truy cập thông tin chi tiết về chi phí và mức sử dụng AWS của bạn. Sử dụng báo cáo này, bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ AWS cụ thể, giá cả, việc gắn thẻ và các thông tin khác áp dụng cho RI của bạn.

AWS Cost & Usage Report chứa nhiều thông tin liên quan đến RI, chẳng hạn như ARN đặt trước, số lượng đặt trước, tổng số đơn vị đặt trước và số lượng đơn vị trên mỗi yêu cầu đặt trước.

Tính toán khoản tiết kiệm RI của bạn bằng cách sử dụng mức giá theo nhu cầu công khai

Mỗi khoản mục chi phí sử dụng theo giờ đều chứa mức giá RI chiết khấu đã được tính phí, cũng như mức giá theo nhu cầu công khai cho loại sử dụng tại thời điểm đó. Bạn có thể định lượng khoản tiết kiệm của mình bằng cách tính sự chênh lệch giữa mức giá theo nhu cầu công khai và mức giá bạn áp dụng cho bạn.

Theo dõi việc áp dụng chiết khấu RI của bạn

Mỗi khoản mục chi phí sử dụng được chiết khấu RI đều chứa thông tin về nguồn gốc của khoản chiết khấu đó. Tính năng này giúp bạn dễ dàng theo dõi những phiên bản nào đang được hưởng lợi từ các yêu cầu đặt trước cụ thể. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh các tùy chọn chia sẻ chiết khấu RI của mình tại đây.

Theo dõi RI của bạn bằng cách nhận các cảnh báo về phạm vi và việc sử dụng RI

Sử dụng AWS Budgets, bạn có thể chỉ định mục tiêu phạm vi và việc sử dụng RI tùy chỉnh cũng như nhận được cảnh báo khi bạn giảm xuống dưới ngưỡng đã xác định. Các cảnh báo về việc sử dụng và phạm vi có thể được đo lường ở mức độ chi tiết hằng ngày, hằng tháng, hằng quý hoặc hằng năm và có thể được sử dụng để theo dõi các yêu cầu đặt trước của bạn.

Bắt đầu

Sử dụng RI

Báo cáo Sử dụng RI cho phép bạn trực quan hóa việc sử dụng RI của mình (tức là tỷ lệ phần trăm số giờ RI đã mua mà các phiên bản đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian), để xác định và hành động theo các cơ hội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng RI (ví dụ: bằng cách sửa đổi các loại RI hoặc chuyển khối lượng công việc để phù hợp với các hạn chế của RI đang hoạt động).

Báo cáo dưới đây hiển thị việc sử dụng hằng ngày của các RI c3.large trong một khoảng thời gian do khách hàng xác định.

Truy cập báo cáo Sử dụng RI »

AWSRIUtilization

Phạm vi RI

Báo cáo Phạm vi RI cho phép bạn khám phá mức độ sử dụng phiên bản Theo nhu cầu mà phạm vi của các RI đáp ứng, để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm mua hoặc sửa đổi RI để đảm bảo phạm vi tối đa. Các báo cáo này thể hiện rõ phần trăm số giờ phiên bản đang chạy mà phạm vi của các RI đáp ứng (tức là phạm vi RI) ở dạng tổng hợp hoặc chi tiết (ví dụ: theo tài khoản, loại phiên bản, khu vực, vùng sẵn sàng, thẻ, nền tảng). Ngoài ra, báo cáo cho phép bạn xác định ngưỡng phạm vi RI để theo dõi.

Báo cáo ở trên thể hiện xu hướng phạm vi RI tăng của các phiên bản c3.large ở mức độ chi tiết hằng tháng.

Truy cập báo cáo Phạm vi RI »

AWSRICoverage

4 điều quan trọng nhất bạn cần biết

VIDEO
Cách thiết kế Chiến lược phân bổ chi phí trên AWS của bạn
Tìm hiểu định nghĩa, lý do và cách thức phân bổ chi phí để giúp bạn triển khai chiến lược hiệu quả.
Xem video ›
BLOG
Loạt blog về kiểm soát chi phí: Cách xử lý sốc chi phí
Đọc loạt blog của chúng tôi để khám phá cách xác định, khắc phục và ngăn ngừa sốc chi phí.
Đọc blog ›
ĐỒ HỌA THÔNG TIN
Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho việc tối ưu hóa chi phí
Xem các đòn bẩy tối ưu hóa chi phí thường gặp, cách chúng thúc đẩy chi tiêu cho đám mây và phát triển kinh doanh một cách hiệu quả.
Tải xuống đồ họa thông tin ›
BLOG
Hướng dẫn di chuyển lên đám mây cho hoạt động tài chính và vận hành
Tìm hiểu cách bộ phận tài chính và vận hành có thể tối ưu hóa việc tiết kiệm chi phí và đổi mới trong hành trình di chuyển lên đám mây của họ.
Đọc blog ›

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng để quản lý chi phí, tối ưu hóa chi phí, v.v.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu quản lý chi phí AWS của bạn. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Truy cập các đề xuất mua RI

Các giải pháp quản lý chi phí theo RI để giúp bạn quản lý và theo dõi các Phiên bản đặt trước hiệu quả hơn.

Bắt đầu