Xây dựng các giải pháp bảo vệ dữ liệu có quy mô linh hoạt, bền và bảo mật với AWS

Tạo tài khoản miễn phí
Liên hệ bộ phận bán hàng

Khi dữ liệu của bạn tăng lên và đa dạng hơn, việc lưu trữ, bảo vệ và khôi phục dữ liệu sẽ trở nên ngày một thách thức hơn. AWS cung cấp công cụ và tài nguyên để xây dựng các giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu có quy mô linh hoạt, bền và bảo mật để củng cố hoặc thay thế các tính năng hiện có của bạn. Phối hợp với AWS và hệ sinh thái đối tác lưu trữ của chúng tôi để đáp ứng Thời gian khôi phục yêu cầu (RTO), Điểm khôi phục yêu cầu (RPO), thời gian lưu giữ dữ liệu và các yêu cầu tuân thủ của bạn – với mức giá trả theo khả năng tài chính và không yêu cầu ứng trước vốn đầu tư. Cho dù môi trường CNTT của bạn là tại chỗ, lai hay dành cho đám mây, AWS có thể giúp bạn thiết kế và triển khai giải pháp bảo vệ dữ liệu đáp ứng nhu cầu của bạn.

Hiểu toàn bộ những vấn đề cần xem xét liên quan đến khâu thiết kế và triển khai giải pháp sao lưu hiệu quả trên đám mây bằng cách đọc báo cáo của Gartner có tên "Công cụ sao lưu trên đám mây linh hoạt quyết định đến sao lưu thành công lên đám mây."

 

 


Bền và khả dụng

Đối tượng, khối và dịch vụ lưu trữ tập tin của AWS được xây dựng để tối ưu độ bền và độ khả dụng, giúp bạn truy cập được dữ liệu của mình vào bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đâu. Dữ liệu được phân phối giữa các hạ tầng vật lý trong một Khu vực AWS và có thể tự động sao chép dữ liệu sang một Khu vực AWS khác. Quy mô tiếp cận toàn cầu của chúng tôi cho phép sao lưu và khôi phục tại nơi bạn hoạt động phục vụ cho mục đích công việc và tuân thủ.

Linh hoạt và khả năng thay đổi quy mô

AWS cung cấp các tính năng quản lý lưu trữ linh hoạt nhất để quản trị viên lưu trữ có thể phân loại, báo cáo và biểu đồ hóa xu hướng sử dụng dữ liệu nhằm giảm chi phí và cải thiện mức dịch vụ. Khách hàng AWS cũng có quyền truy cập đến dung lượng gần như không giới hạn để đáp ứng khối lượng dữ liệu ngày một tăng. Thay đổi quy mô sử dụng khi nhu cầu thay đổi mà không tốn thêm chi phí vận hành hay các chu trình mua phần cứng.

Chi phí hợp lý

Lựa chọn mức giá của chúng tôi giúp bạn linh hoạt trong việc quản lý chi phí hiệu quả và vẫn duy trì được hiệu năng và công suất mà công việc của bạn yêu cầu. Sử dụng AWS, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng điều chỉnh quy mô dịch vụ cho phù hợp, tận dụng phiên bản Dự trữ và Spot, đồng thời sử dụng công cụ quản lý giá để giám sát chi phí, qua đó bạn luôn có thể biết được bạn đang phải trả bao nhiêu tiền.

Bảo mật

Trung tâm dữ liệu và kiến trúc mạng AWS được thiết kế dành cho các tổ chức phải đáp ứng những yêu cầu bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt nhất. Để bảo vệ dữ liệu tối đa, dịch vụ lưu trữ đối tượng của AWS cung cấp các tính năng mã hóa chẳng hạn như mã hóa phía dịch vụ, AWS KMS (để quản lý khóa mã hóa của chính bạn) và AWS Cloud HSM (để tạo, lưu trữ và quản lý khóa mật mã).

Tuân thủ

AWS quản lý nhiều chương trình bảo đảm bảo mật, nghĩa là các phân đoạn tuân thủ của bạn đã được hoàn tất. Chúng tôi cũng cung cấp các tính năng tập trung vào quản trị để đáp ứng nhiều yêu cầu về bảo mật dữ liệu cá nhân và kiểm tra khác nhau. Mức bảo vệ này giúp các tổ chức phải tuân thủ quy định ở mức cao vận hành bảo mật hơn trên AWS so với tại chỗ.

Tuân thủ

AWS hỗ trợ nhiều tùy chọn nhất để di chuyển dữ liệu lên (hoặc ra khỏi) đám mây. Di chuyển dữ liệu qua mạng và đường bộ, sử dụng dịch vụ truyền dữ liệu phù hợp nhất với yêu cầu của bạn và sử dụng dịch vụ truy vết để nắm được tiến độ di chuyển. AWS cũng cung cấp hệ sinh thái đối tác lớn nhất để bạn có thể phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ do bạn lựa chọn. Tìm hiểu thêm »

Hệ sinh thái đối tác lớn nhất

Công nghệ lưu trữ và dịch vụ tư vấn từ các nhà cung cấp giải pháp quen thuộc vốn đã tương thích với AWS. Mạng lưới đối tác AWS (APN) bao gồm những Đối tác công nghệ và tư vấn toàn cầu chuyên về cung cấp giải pháp và dịch vụ tập trung vào lưu trữ cho nhiều khối lượng công việc và trường hợp sử dụng khác nhau. Dễ dàng tìm, mua, triển khai và quản lý tài nguyên có sẵn trên đám mây chỉ trong vài phút từ AWS Marketplace. Tìm hiểu thêm »

Tài nguyên sao lưu và khôi phục khác

AWS cung cấp chuỗi các dịch vụ lưu trữ trên đám mây hoàn chỉnh nhất để hỗ trợ gần như mọi khối lượng công việc hay ứng dụng Sao lưu và Khôi phục. Để tìm hiểu thêm về tất cả các dịch vụ lưu trữ và truy cập mọi tài liệu, hãy truy cập Tài nguyên sao lưu và khôi phục AWS và bắt đầu xây dựng giải pháp tối ưu cho môi trường CNTT và nhu cầu của tổ chức của bạn.

AWS cung cấp tất cả các công cụ và tính năng bạn cần để di chuyển dữ liệu lên đám mây và xây dựng giải pháp sao lưu và khôi phục tương thích với môi trường CNTT của bạn. Đối với môi trường dữ liệu tại chỗ và lai, khách hàng có thể phối hợp với Mạng lưới đối tác Amazon để tìm những đối tác có khả năng tích hợp hiệu quả với công cụ AWS. Xem kiến trúc tham chiếu sao lưu và khôi phục mẫu được xây dựng bằng dịch vụ AWS dưới đây.

Tại chỗ

Tại chỗ

AWS có thể giúp bảo vệ dữ liệu được quản lý tại trung tâm dữ liệu của bạn bằng cách sao lưu dữ liệu đó lên đám mây. Tất cả các khách hàng đều sử dụng đám mây để thay thế cho băng từ, kiện toàn quản lý phương tiện lưu trữ và đơn giản hóa các quy trình lưu trữ. Phần lớn các nhà cung cấp phần mềm lưu trữ chính đều tích hợp trực tiếp với AWS và giữ nguyên danh mục phương tiện lưu trữ và tác vụ sao lưu hiện tại. Hoặc chọn cấu hình AWS Storage Gateway phù hợp nhất với yêu cầu của bạn – băng từ, ổ đĩa hay tập tin – và củng cố các quá trình sao lưu hiện tại bằng Amazon S3, Amazon Glacier hay Amazon EBS.   

Lai

Lai

Một số ứng dụng cần đến cả dữ liệu tại chỗ lẫn trên đám mây cùng một lúc. AWS Storage Gateway lý tưởng cho tổ chức nào muốn tương tác với dữ liệu tại chỗ cũng như trên đám mây. Đối với sao lưu, điều này đồng nghĩa với việc tích hợp với các hệ thống hiện có và ứng dụng sử dụng giao thức lưu trữ tiêu chuẩn trong khi vẫn đảm bảo điểm cuối đám mây gần như không giới hạn cho phân tích, lưu trữ, sự cố hay khôi phục dữ liệu lớn.

Dành cho đám mây

Dành cho đám mây

Môi trường này có khối lượng công việc nằm hoàn toàn trên AWS, tại đó khách hàng có quyền truy cập máy chủ ảo, cơ sở dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ giám sát và Active Directory. Sao lưu ở môi trường này có thể yêu cầu sử dụng một dịch vụ di chuyển để di chuyển dữ liệu lên đám mây và sau đó tận dụng các tính năng tích hợp sẵn trên đám mây của AWS để sao lưu đối tượng, khốihệ thống tập tin (chẳng hạn như phiên bản, bản kết xuất nhanh hay sao chép giữa các vùng). Tất nhiên, cũng có thể sử dụng phần mềm sao lưu truyền thống để quản lý dữ liệu và tác vụ.

Tìm hiểu thêm về các kiến trúc này bằng cách đọc Phương pháp sao lưu và khôi phục bằng AWS »

Để biết thêm thông tin về dịch vụ lưu trữ của AWS, truy cập Tài nguyên sao lưu và khôi phục »

Quận King

Để thay thế hệ thống sao lưu trên băng từ, Quận King đã phối hợp với AWS để xây dựng một giải pháp sao lưu và lưu trữ dữ liệu dài hạn. Tìm hiểu thêm »

Thomson Reuters

Thomson Reuters sử dụng Amazon Kinesis để chuyển dữ liệu lên Amazon S3 để sao lưu vĩnh viễn. Bản sao lưu được sao chép giữa các Khu vực AWS phục vụ mục đích sao lưu dư thừa. Tìm hiểu thêm »

Tập đoàn Hess

Hess sử dụng AWS để tạo các bản kết xuất nhanh của ổ đĩa dữ liệu và lưu chúng trên S3 để sao lưu hàng đêm. Công ty này cũng sử dụng Glacier để lưu trữ dữ liệu. Tìm hiểu thêm »


Unilever

Unilever lưu trữ các bản sao lưu dữ liệu trên Amazon S3. Unilever cũng lưu trữ các bản kết xuất nhanh Amazon EBS trên Amazon S3 ở nhiều Khu vực khác nhau phục vụ mục đích sao lưu dữ liệu dư thừa. Tìm hiểu thêm »

The Weather Company

Toàn bộ dữ liệu của The Weather Company được lưu trữ trên Amazon S3, tận dụng hiệu suất của lưu trữ trên đám mây cũng như các tính năng sao lưu và sao chép. Tìm hiểu thêm »

Chuỗi khách sạn Kempinski

Kempinski chọn APN Premier Consulting Partner Cloudreach để di chuyển dữ liệu lên AWS và cho phép quản lý, giám sát và sao lưu dữ liệu trên đám mây. Tìm hiểu thêm »

Thay thế băng từ

Đối với nhiều tổ chức, sao lưu trên băng từ có ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ dữ liệu và ứng dụng nhưng vẫn có nguy cơ cao bị sự cố, tốn nhiều tài nguyên và quá trình xử lý tốn kém. Để giúp các công ty xây dựng được những tính năng sao lưu có khả năng chịu sự cố tốt hơn và hiệu suất hơn, AWS cung cấp dịch vụ di chuyển dữ liệu, dịch vụ lưu trữ và giải pháp dành cho đối tác để cải thiện và thay thế phương án sao lưu trên băng từ, thư viện băng từ tại chỗ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu vật lý ở ngoài địa điểm của tổ chức. Bằng cách phối hợp với AWS và đối tác của chúng tôi, nhiều tổ chức đang tận dụng độ bền, khả năng mở rộng linh hoạt, chi phí hợp lý, tính linh hoạt cao và các tính năng tự động của AWS để bảo vệ dữ liệu của mình trong khi vẫn duy trì được khả năng nhạy bén trên thị trường đang biến đổi chưa từng có.

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway có thể dùng làm phương án thay thế nhanh cho sao lưu trên băng từ hay VTL bằng cách thiết lập nó thành Thư viện băng từ ảo (VTL), thư viện này dàn trải từ môi trường tại chỗ của bạn sang đám mây AWS. Kết nối “Cổng băng từ” với ứng dụng sao lưu của bạn và duy trì luồng công việc hiện tại trong khi vẫn ghi lên băng từ ảo được lưu trên Amazon S3 hay cất giữ trên Amazon Glacier.

 • Tương thích với nhiều ứng dụng sao lưu hàng đầu khác nhau
 • Loại bỏ chi phí cho hệ thống băng từ, phí bảo trì và dịch vụ cất giữ cũng như chi phí cho phương tiện lưu trữ trên băng từ
 • Cất giữ dữ liệu với chi phí hợp lý để lưu giữ lâu dài, có thời gian truy xuất có thể dự tính được
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Amazon S3 được xây dựng để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất cứ nơi nào. Có thể sử dụng S3 cho lưu trữ và phân phối bằng phương tiện, để xây dựng các kho dữ liệu cho phân tích, dưới dạng đích sao lưu và dưới dạng bậc lưu trữ cho ứng dụng serverless. S3 cũng hỗ trợ 3 lớp lưu trữ cho các trường hợp sử dụng khác nhau.
 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 3 lớp lưu trữ: Tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên và Amazon Glacier (xem bên dưới)
Amazon Glacier

Amazon Glacier là dịch vụ cất giữ và sao lưu dữ liệu lâu dài. Amazon Glacier được thiết kế để lưu trữ dữ liệu ở mức chi phí hợp lý trong nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều thập kỷ. Khách hàng có thể triển khai các biện pháp kiểm soát tuân thủ bằng cách sử dụng Vault Lock để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về cất giữ dữ liệu. Glacier cung cấp 3 tùy chọn truy xuất để truy cập dữ liệu  – trong vòng vài phút đến vài giờ.

 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • 0.004 USD mỗi gigabyte, mỗi tháng
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 3 tùy chọn truy xuất: Nhanh, Tiêu chuẩn và Hàng loạt
 • Kiểm soát lưu trữ tuân thủ
Tìm hiểu thêm về Sao lưu băng từ ảo sang AWS »

Sao lưu lưu trữ khối

Amazon EBS không chỉ cung cấp ổ đĩa lưu trữ khối ổn định để sử dụng với Amazon EC2 mà còn có các tính năng sao lưu. Khách hàng Amazon EBS có thể tạo bản kết xuất nhanh (bản sao lưu) của bất kỳ ổ đĩa EBS nào. Các bản kết xuất nhanh này sau đó được đưa lên Amazon S3 để lưu trữ bảo mật và dư thừa tại nhiều Vùng sẵn sàng. Bản kết xuất nhanh chính là các bản sao lưu tăng dần, tức là chỉ những khối trên thiết bị đã có sự thay đổi sau khi bản kết xuất nhanh gần nhất của bạn được lưu. Việc này giảm thiểu thời gian và chi phí cần thiết để lưu trữ bản kết xuất nhanh. Bạn cũng có thể sử dụng bản kết xuất nhanh EBS để sao lưu các cơ sở dữ liệu lớn (thường dùng cho những cơ sở dữ liệu cần chạy 24/7).

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon EBS cung cấp ổ đĩa lưu trữ khối ổn định để sử dụng với Amazon EC2. Mỗi ổ đĩa Amazon EBS được tự động sao chép trong Vùng sẵn sàng của ổ đĩa đó. Để lưu các bản sao lưu dữ liệu của bạn, tạo bản kết xuất nhanh của một ổ đĩa EBS rồi lưu trữ nó trên Amazon S3. Bạn có thể tạo ổ đĩa EBS từ bản kết xuất nhanh rồi gán nó cho một phiên bản khác.
 • Được thiết kế dùng cho khối lượng công việc ứng dụng
 • Hiệu suất ổn định với độ trễ thấp
 • Lựa chọn ổ đĩa dự phòng bằng SSD và HDD
 • Mã hóa ổ đĩa dữ liệu, ổ đĩa khởi động và bản kết xuất nhanh
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon S3 được xây dựng để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất cứ nơi nào. Có thể sử dụng S3 cho lưu trữ và phân phối bằng phương tiện, để xây dựng các kho dữ liệu cho phân tích, dưới dạng đích sao lưu và dưới dạng bậc lưu trữ cho ứng dụng serverless. S3 cũng hỗ trợ 3 lớp lưu trữ cho các trường hợp sử dụng khác nhau.
 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 3 lớp lưu trữ: Tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên và Amazon Glacier (xem bên dưới)
AWS Storage Gateway
AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ lai cho phép ứng dụng tại chỗ của bạn sử dụng dung lượng lưu trữ trên Đám mây AWS một cách liền mạch. Bạn có thể sử dụng dịch vụ cổng ổ đĩa để lưu trữ dữ liệu trên các ổ đĩa cục bộ, kết xuất nhanh các ổ đĩa này và chuyển chúng lên đám mây, tại đây các ổ đĩa này có thể được dùng làm ổ đĩa lưu trữ khối trên phiên bản Amazon EC2.
 • Tương thích với bất kỳ hệ điều hành máy chủ cục bộ nào sử dụng giao thức iSCSI
 • Loại bỏ được những quan ngại về quá trình sao chép và đồng bộ phức tạp
 • Lưu trữ dữ liệu kết xuất nhanh ở mức chi phí hợp lý để lưu giữ lâu dài, với khả năng khôi phục đơn giản trên đám mây
Tìm hiểu cách tạo Kết xuất nhanh Amazon EBS »

Phục hồi sau thảm họa và tiếp tục vận hành

Khi xây dựng chiến lược sao lưu, các tổ chức phải xác định những tình huống sự cố có thể xảy ra, dự tính tác động tiềm ẩn và xây dựng giải pháp khôi phục toàn diện sau thảm họa. Đây là một trong những bước quan trọng nhất để đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong và sau khi xảy ra sự kiện có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hiệu quả kinh tế và thương hiệu của bạn. Để chuẩn bị cho các sự kiện thảm họa, các tổ chức hiện đang sử dụng AWS để đảm bảo có thể khôi phục hệ thống CNTT quan trọng nhanh hơn sau thảm họa mà không làm phát sinh chi phí hạ tầng của một cơ sở vật lý thứ hai. Chúng tôi hỗ trợ nhiều kiến trúc chẳng hạn như các môi trường đèn dẫn, dự phòng ấm và dự phòng nóng.

Tính năng
Mô tả
Khu vực
Các Khu vực AWS độc lập với nhau và không có khác biệt gì về cách bạn truy cập và sử dụng các khu vực đó. Việc này cho phép bạn xây dựng giải pháp khôi phục sau thảm họa mà không gặp phải những thách thức mà một địa điểm thứ hai thường tạo ra.
Dịch vụ lưu trữ
AWS cung cấp chuỗi hoàn chỉnh các dịch vụ lưu trữ hỗ trợ các lớp truy cập khác nhau. Chọn từ các dịch vụ lưu trữ đối tượng, tập tin và khối để bắt đầu xây dựng các tính năng khôi phục sau thảm họa cần thiết của bạn.
Dịch vụ di chuyển dữ liệu
AWS cung cấp công cụ để giúp bạn nhập và xuất dữ liệu qua mạng, đường bộ và đối tác công nghệ. Chúng tôi cũng cung cấp AWS Migration Hub để giám sát các hoạt động di chuyển dữ liệu và AWS Database Migration Service.
Amazon Storage Gateway
AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ lai cho phép ứng dụng tại chỗ của bạn sử dụng dung lượng lưu trữ trên Đám mây AWS một cách liền mạch. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để di chuyển dữ liệu lên đám mây thông qua các giao diện lưu trữ thông thường, do đó bạn có thể di chuyển tập tin lên S3 dưới dạng đối tượng, các ổ đĩa lưu trữ khối lên EBS và các bản sao lưu trên đĩa từ lên S3 và Glacier.
Tìm hiểu thêm về phối hợp với AWS để xây dựng Tính năng khôi phục sau thảm họa »

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Ngoài việc có chi phí hợp lý và khả năng thay đổi quy mô linh hoạt, Amazon RDS tự động hóa quá trình tạo bản kết xuất nhanh ổ đĩa lưu trữ của phiên bản cơ sở dữ liệu. Toàn bộ ổ đĩa lưu trữ bao gồm tất cả các tập tin, do đó các bản kết xuất nhanh này sẽ sao lưu toàn bộ phiên bản cơ sở dữ liệu (không chỉ riêng từng cơ sở dữ liệu). Nghĩa là bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng khôi phục cơ sở dữ liệu về một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu.

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Amazon RDS là dịch vụ được quản lý giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây với khả năng truy cập các tính năng của một cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server hay PostgreSQL tương tự. Amazon RDS tự động tạo và lưu bản sao lưu của phiên bản cơ sở dữ liệu theo khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu do bạn xác định. Khi cần thiết, khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn về bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu.
 • Chính sách sao lưu tự động với khoảng thời gian lưu giữ do bạn xác định
 • Đảm bảo phần mềm cơ sở dữ liệu của bạn cập nhật theo phiên bản mới nhất
 • Dễ dàng quản lý với Bảng điều khiển quản lý AWS
Amazon DynamoDB Amazon DynamoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL được quản lý hỗ trợ cả mô hình lưu trữ tài liệu và khóa-giá trị. DynamoDB cũng cung cấp các tính năng sao lưu theo nhu cầu, tự động hoàn toàn và dịch vụ khôi phục về một thời điểm cụ thể. Nghĩa là bạn có thể tạo bản sao lưu đầy đủ của bản ghi DynamoDB, có dung lượng từ vài MB đến hàng 100 TB, mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và độ khả dụng cho các ứng dụng sản xuất của bạn.
 • Được quản lý toàn phần với các tính năng mã hóa, danh mục, khôi phục và lưu giữ
 • Dễ dàng sử dụng để tạo, khôi phục và xóa bản sao lưu
 • Nhanh và có khả năng thay đổi quy mô theo bản ghi sao lưu có kích thước bất kỳ
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Amazon EBS cung cấp ổ đĩa lưu trữ khối ổn định để sử dụng với Amazon EC2. Mỗi ổ đĩa Amazon EBS được tự động sao chép trong Vùng sẵn sàng của ổ đĩa đó. Để lưu các bản sao lưu dữ liệu của bạn, tạo bản kết xuất nhanh của một ổ đĩa EBS rồi lưu trữ nó trên Amazon S3. Bạn có thể tạo ổ đĩa EBS từ bản kết xuất nhanh rồi gán nó cho một phiên bản khác.
 • Được thiết kế dùng cho khối lượng công việc ứng dụng
 • Hiệu suất ổn định với độ trễ thấp
 • Lựa chọn ổ đĩa dự phòng bằng SSD và HDD
 • Mã hóa ổ đĩa dữ liệu, ổ đĩa khởi động và bản kết xuất nhanh
AWS Storage Gateway
AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ lai cho phép ứng dụng tại chỗ của bạn sử dụng dung lượng lưu trữ trên Đám mây AWS một cách liền mạch. Bạn có thể sử dụng dịch vụ cổng ổ đĩa để lưu trữ dữ liệu trên các ổ đĩa cục bộ, kết xuất nhanh các ổ đĩa này và chuyển chúng lên đám mây, tại đây các ổ đĩa này có thể được dùng làm ổ đĩa lưu trữ khối trên phiên bản Amazon EC2.
 • Tương thích với bất kỳ hệ điều hành máy chủ cục bộ nào sử dụng giao thức iSCSI
 • Loại bỏ được những quan ngại về quá trình sao chép và đồng bộ phức tạp
 • Lưu trữ dữ liệu kết xuất nhanh ở mức chi phí hợp lý để lưu giữ lâu dài, với khả năng khôi phục đơn giản trên đám mây
AWS Database Migration Hub AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu đến và từ các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động cho ứng dụng. Dịch vụ này hỗ trợ di chuyển đồng nhất chẳng hạn như Oracle sang Oracle và di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó cũng cho phép bạn truyền dữ liệu lên Amazon Redshift, DynamoDB và S3 từ bất kỳ nguồn được hỗ trợ nào.
 • Tính năng sao chép dữ liệu liên tục
 • Hỗ trợ sao chép cơ sở dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất
 • Cho phép tổng hợp và phân tích dữ liệu
 • Quản lý bằng Bảng điều khiển quản lý AWS
Tìm hiểu thêm về Sao lưu và khôi phục Amazon RDS »Sao lưu và khôi phục Amazon DynamoDB »
Lưu trữ đối tượng

Các dịch vụ lưu trữ đối tượng của AWS, bao gồm Amazon S3 và Amazon Glacier, mang lại độ bền, khả dụng, khả năng thay đổi quy mô linh hoạt và bảo mật không đối thủ nào sánh được, đây là lý do AWS lưu trữ dữ liệu cho hàng triệu ứng dụng được sử dụng bởi những thị trường hàng đầu của mỗi ngành. Các lợi ích này cũng khiến AWS trở thành một đích đến sao lưu lý tưởng. Amazon S3 cung cấp một chuỗi các tính năng quản lý và quản trị linh hoạt nhất, cho phép bạn xác định quy tắc vòng đời để tự động di chuyển dữ liệu ít truy cập sang S3 Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên và S3 Một vùng – Truy cập không thường xuyên và cất giữ các tập dữ liệu lên Amazon Glacier. Lưu trữ đối tượng AWS cũng hỗ trợ tạo phiên bản để lưu giữ, truy xuất và khôi phục từng phiên bản của mỗi đối tượng mà bạn đã lưu trữ trên bộ chứa Amazon S3; sử dụng phiên bản, bạn có thể dễ dàng khôi phục từ lỗi do chủ ý của người dùng và sự cố ứng dụng. 

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Amazon S3 được xây dựng để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất cứ nơi nào. Có thể sử dụng S3 cho lưu trữ và phân phối bằng phương tiện, để xây dựng các kho dữ liệu cho phân tích, dưới dạng đích sao lưu và dưới dạng bậc lưu trữ cho ứng dụng serverless. S3 cũng hỗ trợ 4 lớp lưu trữ cho các trường hợp sử dụng khác nhau.
 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 4 lớp lưu trữ: Tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên, Một vùng – Truy cập không thường xuyên và Amazon Glacier (xem bên dưới)
Amazon Glacier

Amazon Glacier là dịch vụ cất giữ và sao lưu dữ liệu lâu dài. Amazon Glacier được thiết kế để lưu trữ dữ liệu ở mức chi phí hợp lý trong nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều thập kỷ. Khách hàng có thể triển khai các biện pháp kiểm soát tuân thủ bằng cách sử dụng Vault Lock để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về cất giữ dữ liệu. Glacier cung cấp 3 tùy chọn truy xuất để truy cập dữ liệu  – trong vòng vài phút đến vài giờ.

 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • 0.004 USD mỗi gigabyte, mỗi tháng
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 3 tùy chọn truy xuất: Nhanh, Tiêu chuẩn và Hàng loạt
 • Kiểm soát lưu trữ tuân thủ
Tìm hiểu thêm về Lưu trữ đối tượng AWS »  

Cất giữ và lưu trữ nguội

Amazon EFS là dịch vụ lưu trữ tập tin có độ khả dụng cao và bền, nó cũng cung cấp các tính năng sao lưu hệ thống tập tin dễ triển khai. Khách hàng sử dụng Amazon EFS có thể tự động sao chép dữ liệu từ một hệ thống tập tin Amazon EFS (hệ thống tập tin nguồn) sang một hệ thống khác (hệ thống tập tin sao lưu). Các dịch vụ này cũng có thể sao lưu hệ thống tập tin tại chỗ trực tiếp lên Đám mây AWS. Có thể xác định lịch sao lưu và tự động triển khai bằng các dịch vụ như Amazon CloudWatch và AWS Lambda.  

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Amazon EFS cung cấp khả năng lưu trữ tập tin đơn giản, có khả năng thay đổi quy mô để sử dụng với phiên bản Amazon EC2. Dịch vụ này được thiết kế để mang lại hiệu năng cho nhiều khối lượng công việc và ứng dụng khác nhau, bao gồm dữ liệu lớn và các phân tích, luồng công việc xử lý phương tiện lưu trữ, quản lý nội dung, dịch vụ máy chủ web và thư mục gốc.
 • Truy cập lưu trữ tập tin trên nhiều phiên bản
 • Giao diện web đơn giản với Bảng điều khiển quản lý AWS
 • Được thiết kế để đảm bảo năng suất, hoạt động vào-ra mỗi giây (IOPS) và độ trễ thấp
 • Độ bền và độ khả dụng cao
Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát cho tài nguyên và ứng dụng chạy trên AWS. Sử dụng dịch vụ này để thu thập và theo dõi các thông số, thu thập và giám sát tập tin nhật ký, thiết lập cảnh báo và tự động phản ứng khi có biến động về tài nguyên AWS của bạn, chẳng hạn như phiên bản Amazon EC2, phiên bản Amazon DynamoDB và phiên bản CSDL Amazon RDS.

 • Được truy cập thông qua API, giao diện dòng lệnh, AWS SDK và Bảng điểu khiển quản lý AWS
 • Tương thích với bất kỳ hệ điều hành nào được Amazon EC2 hỗ trợ
 • Tích hợp với AWS Indentity and Access Management để giám sát người dùng tài nguyên AWS
AWS Lambda AWS Lambda là dịch vụ xử lý thông tin serverless, chạy mã của bạn để phản hồi các sự kiện và tự động quản lý tài nguyên xử lý thông tin cơ sở cho bạn. Bạn có thể sử dụng AWS Lambda để gia hạn các dịch vụ AWS bằng lôgíc tùy chỉnh hoặc tạo các dịch vụ back-end hoạt động theo quy mô, năng suất và mức bảo mật của AWS.
 • Công tác quản trị được tự động hóa hoàn toàn
 • Tích hợp sẵn khả năng chịu lỗi
 • Tự động thay đổi quy mô
 • Có khả năng chạy mã để đáp ứng các sự kiện Amazon CloudFront
 • Tích hợp mô hình bảo mật
 • Sử dụng mã của chính bạn
 • Chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng
Tìm hiểu thêm về Sao lưu hệ thống tập tin lên Đám mây AWS »  

Truyền và di chuyển dữ liệu

Di chuyển dữ liệu của bạn lên và ra khỏi AWS có thể là một hoạt động tốn kém, mất thời gian và phức tạp, đặc biệt khi bạn cố gắng giảm thiểu gián đoạn. Đây là lý do AWS cung cấp nhiều công cụ và giải pháp đối tác khác nhau để nhập và xuất dữ liệu qua mạng, đường bộ và đối tác công nghệ phù hợp nhất với ứng dụng và yêu cầu của doanh nghiệp bạn. Sử dụng AWS, việc di chuyển dữ liệu lên đám mây để sao lưu thậm chí sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng dịch vụ truy vết của chúng tôi, dịch vụ này giúp bạn nắm được tiến độ di chuyển dữ liệu, chẳng hạn như AWS Migration Hub và AWS Database Migration Service.

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
AWS Database Migration Hub AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu đến và từ các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động cho ứng dụng. Dịch vụ này hỗ trợ di chuyển đồng nhất và không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau. Nó cũng cho phép bạn chuyển dữ liệu lên Amazon Redshift, DynamoDB và S3 từ nguồn được hỗ trợ.
 • Tính năng sao chép dữ liệu liên tục
 • Hỗ trợ sao chép cơ sở dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất
 • Cho phép tổng hợp và phân tích dữ liệu
AWS Direct Connect

Thiết lập kết nối riêng giữa AWS và trung tâm dữ liệu, văn phòng hay môi trường đặt máy chủ của bạn. AWS Direct Connect cho phép cùng một kết nối truy cập đến tài nguyên công cộng (ví dụ: các đối tượng Amazon S3 sử dụng không gian địa chỉ IP công cộng) và tài nguyên riêng (ví dụ: phiên bản Amazon EC2 chạy trên một Amazon VPC sử dụng không gian IP riêng).

 • Giảm chi phí băng thông
 • Tăng năng suất
 • Hiệu năng mạng nhất quán
 • Tương thích với tất cả các dịch vụ AWS
 • Kết nối riêng với Amazon VPC
Amazon Kinesis Firehose
Đây là dịch vụ được quản lý toàn phần để thu thập, chuyển đổi và tải luồng dữ liệu lên AWS được sử dụng với Amazon S3, Redshift, Kinesis Analytics và Elasticsearch Service. Có thể cấu hình các dịch vụ này bằng công cụ nghiệp vụ thông minh hiện có và bảng thông tin để kích hoạt các phân tích gần theo thời gian thực.
 • Tự động thay đổi quy mô để đạt năng suất yêu cầu
 • Tính năng chia lô và nén
 • Mã hóa dữ liệu
 • Tính năng chuyển đổi định dạng dữ liệu
 • Tích hợp với các kho dữ liệu AWS
AWS Migration Hub AWS Migration Hub cung cấp một địa điểm để theo dõi tiến độ di chuyển ứng dụng giữa nhiều giải pháp khác nhau của đối tác và của AWS. Chọn công cụ di chuyển của AWS hay đối tác phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. AWS Migration Hub cũng cung cấp các thông số chính và báo cáo tiến độ cho từng ứng dụng riêng lẻ.
 • Một địa điểm để giám sát di chuyển
 • Linh hoạt để sử dụng nhiều công cụ di chuyển khác nhau
 • Chỉ trả phí cho những công cụ di chuyển và tài nguyên AWS được sử dụng
Amazon S3 Transfer Acceleration Amazon S3 Transfer Acceleration giúp cho tốc độ truyền Internet công cộng sang Amazon S3 nhanh hơn. Tính năng này lý tưởng dùng cho các tác vụ lặp lại nhiều lần trên toàn cầu, chẳng hạn như tải lên các phương tiện truyền thông, sao lưu và các tác vụ xử lý dữ liệu cục bộ. Mức độ cải thiện thường nằm trong khoảng từ 50% đến 500% đối với việc truyền đối tượng lớn hơn giữa các quốc gia với nhau.
 • Tối đa hóa tốc độ truyền dữ liệu
 • Không phải quản lý máy chủ cổng
 • Không phải mở tường lửa
 • Không phải tích hợp giao thức đặc biệt hay máy khách
 • Mức phí trên mỗi GB thấp cho dữ liệu được truyền
AWS Snowball AWS Snowball là giải pháp vận chuyển dữ liệu giúp tăng tốc quá trình di chuyển hàng terabyte đến petabyte dữ liệu lên và ra khỏi AWS bằng cách sử dụng các thiết bị lưu trữ được thiết kế để đảm bảo quá trình vận chuyển thực tế được bảo mật. AWS Snowball giúp loại bỏ những thách thức có thể gặp phải khi truyền dữ liệu quy mô lớn, bao gồm chi phí mạng lớn, thời gian truyền lâu và độ bảo mật.
 • Mã hóa dữ liệu
 • Bao bì chống giả mạo
 • Theo dõi toàn diện
 • Có thể dùng song song
 • 2 tùy chọn dung lượng dữ liệu: 42TB và 72TB
 • Quản lý bằng Bảng điều khiển quản lý AWS
AWS Snowball Edge AWS Snowball Edge là thiết bị vận chuyển dữ liệu dung lượng 100TB có các tính năng lưu trữ và xử lý thông tin. Có thể dùng thiết bị này dưới dạng bậc lưu trữ tạm thời hoặc để thực hiện các khối lượng công việc cục bộ độc lập tại các địa điểm ở xa. Snowball Edge hỗ trợ giao diện tập tin điểm-cuối tương thích với S3 có hỗ trợ NFS, chế độ cụm nên nhiều thiết bị đóng vai trò là một bể lưu trữ và các chức năng của AWS Lambda.
 • Điểm-cuối tương thích với S3
 • Giao diện tập tin có hỗ trợ NFS
 • Các hàm AWS Lambda
 • Mã hóa dữ liệu
 • Bao bì chống giả mạo
 • Theo dõi toàn diện
 • Quản lý bằng Bảng điều khiển quản lý AWS
AWS Snowmobile
AWS Snowmobile là dịch vụ di chuyển dữ liệu quy mô exabyte, có thể di chuyển các bộ dữ liệu lớn lên AWS. Mỗi Snowmobile là một chiếc xe tải được bảo mật có khả năng chuyển dung lượng lưu trữ lên tới 100PB tới trang của bạn và được kết nối trực tiếp với mạng của bạn. Di chuyển một exabyte dữ liệu bằng cách sử dụng 10 Snowmobiles song song từ một địa điểm hay nhiều trung tâm dữ liệu khác nhau.
 • 100PB dung lượng lưu trữ trên mỗi Snowmobile
 • Có thể dùng song song
 • Mã hóa dữ liệu
 • Bao bì chống giả mạo
 • Theo dõi toàn diện
 • Giám sát 24/7 bằng video, giám sát cảnh báo và theo dõi GPS
 • Có tùy chọn hộ tống bảo mật trong khi vận chuyển
AWS Storage Gateway AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ lai cho phép ứng dụng tại chỗ của bạn sử dụng dung lượng lưu trữ trên Đám mây AWS một cách liền mạch. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để di chuyển dữ liệu lên đám mây thông qua các giao diện lưu trữ thông thường, do đó bạn có thể di chuyển tập tin lên S3 dưới dạng đối tượng, các ổ đĩa lưu trữ khối lên EBS và các bản sao lưu trên đĩa từ lên S3 và Glacier.
 • 3 giao diện để chọn: Tập tin (NFS), Ổ đĩa (iSCSI) và Băng từ (iSCSI-VTL)
 • Được tối ưu hóa ở mức cao với tính năng quản lý băng thông, chịu lỗi mạng tự động và truyền dữ liệu hiệu quả
 • Thiết bị cục bộ lưu và đưa dữ liệu tại chỗ vào bộ nhớ đệm và di chuyển dữ liệu hiệu quả sang các dịch vụ lưu trữ AWS
Tìm hiểu thêm về Di chuyển dữ liệu đám mây » 

Cất giữ và lưu trữ nguội

Cho dù là để phục vụ mục đích quản lý nội bộ hay đáp ứng các yêu cầu tuân thủ luật định, các tổ chức phải lưu giữ dữ liệu trong khoảng thời gian kéo dài, việc này trước đây yêu cầu phải có phần cứng đắt tiền, chuyên dụng và có thể nhanh chóng đội chi phí lưu trữ lên khi khối lượng dữ liệu tăng lên. AWS cung cấp các dịch vụ lưu trữ bạn cần để xây dựng các tính năng cất giữ lâu dài để lưu trữ và sao lưu dữ liệu ở mức chi phí hợp lý trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Có thể tự động hóa các chính sách vòng đời của AWS giúp cho việc di chuyển dữ liệu từ Amazon S3 sang Amazon Glacier đơn giản hơn. Ngoài ra, Amazon Glacier Vault Lock là nơi lưu trữ ghi một lần đọc nhiều lần (WORM) để đáp ứng yêu cầu tuân thủ về lưu giữ hồ sơ.

Dịch vụ
Mô tả
Nội dung chính
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Amazon S3 được xây dựng để lưu trữ và truy xuất bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất cứ nơi nào. Có thể sử dụng S3 cho lưu trữ và phân phối bằng phương tiện, để xây dựng các kho dữ liệu cho phân tích, dưới dạng đích sao lưu và dưới dạng bậc lưu trữ cho ứng dụng serverless. S3 cũng hỗ trợ 4 lớp lưu trữ cho các trường hợp sử dụng khác nhau.
 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 4 lớp lưu trữ: Tiêu chuẩn, Tiêu chuẩn – Truy cập không thường xuyên, Một vùng – Truy cập không thường xuyên và Amazon Glacier (xem bên dưới)
Amazon Glacier

Amazon Glacier là dịch vụ cất giữ và sao lưu dữ liệu lâu dài. Amazon Glacier được thiết kế để lưu trữ dữ liệu ở mức chi phí hợp lý trong nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều thập kỷ. Khách hàng có thể triển khai các biện pháp kiểm soát tuân thủ bằng cách sử dụng Vault Lock để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về cất giữ dữ liệu. Glacier cung cấp 3 tùy chọn truy xuất để truy cập dữ liệu  – trong vòng vài phút đến vài giờ.

 • Độ bền bằng 99,999999999%
 • 0.004 USD mỗi gigabyte, mỗi tháng
 • Lưu trữ cho bất kỳ loại và lượng dữ liệu nào
 • 3 tùy chọn truy xuất: Nhanh, Tiêu chuẩn và Hàng loạt
 • Kiểm soát lưu trữ tuân thủ
Tìm hiểu thêm về Cất giữ dữ liệu với AWS »  

AWS Storage Competency bao gồm những đối tác tư vấn và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực, họ cung cấp công nghệ đã được kiểm chứng và các tính năng triển khai cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm các hoạt động sao lưu, phục hồi và khôi phục sang, từ và trong môi trường AWS. Tìm hiểu thêm về những đối tác có năng lực lưu trữ APN này và giải pháp sao lưu và khôi phục APN.

Cloudberry-600X400-New
600x400_N2W_Logo
600x400_Cohesity_Logo
600x400_commvault_Logo
CTERA-Logo-600x400
600x400_Druva_Logo
600x400_NetApp_Logo
Rubrik

Hãy đăng ký một tài khoản và khởi chạy một khối lượng công việc sao lưu và khôi phục mẫu ngay hôm nay.

Homepage_v6-01

Tài khoản của bạn sẽ thuộc Bậc miễn phí của AWS, cho phép bạn trải nghiệm thực tế, miễn phí nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của AWS.

Homepage_v6-03

Xây dựng giải pháp sao lưu và khôi phục của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng sau khi bạn đã sẵn sàng.

Bắt đầu miễn phí