Sao lưu AWS

Quản lý tập trung và tự động hóa việc bảo vệ dữ liệu

Cách hoạt động

Sao lưu AWS là một dịch vụ dựa trên chính sách, được quản lý đầy đủ, tiết kiệm chi phí, giúp đơn giản hóa việc bảo vệ dữ liệu trên quy mô lớn.

Sơ đồ giải thích cách Sao lưu AWS bảo vệ dữ liệu, từ tạo kế hoạch sao lưu đến giám sát, khôi phục và báo cáo.

Trường hợp sử dụng

Sao lưu hoạt động trên đám mây

Sao lưu các kho dữ liệu chính như vùng lưu trữ, ổ đĩa, cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp của bạn trên các dịch vụ của AWS.

Đọc tài liệu »

Bảo vệ dữ liệu kết hợp

Tập trung quản lý bảo vệ dữ liệu cho các ứng dụng đang chạy trong môi trường lai, chẳng hạn như khối lượng công việc VMware và ổ đĩa trên Cổng lưu trữ AWS.

Đọc bài đăng trên blog »

Chính sách bảo vệ dữ liệu tập trung

Cấu hình, quản lý và quản trị hoạt động sao lưu trên các tài khoản AWS, tài nguyên và Khu vực AWS của công ty bạn.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng »

Tuân thủ quá trình bảo vệ dữ liệu

Kiểm tra tài nguyên của bạn theo chính sách bảo vệ dữ liệu để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tổ chức hoặc theo quy định.

Tìm hiểu về Trình quản lý kiểm tra sao lưu AWS »

Cách bắt đầu

Đọc bài đăng trên blog

Khám phá cách tập trung và tự động hóa nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu trên các dịch vụ AWS.

Khám phá hướng dẫn 10 phút

Tạo tác vụ sao lưu phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon theo yêu cầu.

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Sao lưu AWS trên Bảng điều khiển quản lý AWS.


Khám phá thêm về AWS