Tải xuống Amazon Chime hoặc sử dụng ứng dụng web

Tại sao nên sử dụng Amazon Chime cơ bản?

Bạn có thể đăng ký Amazon Chime cơ bản để sử dụng các tính năng sau miễn phí. Khi bạn đăng ký Amazon Chime cơ bản lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng các tính năng của Amazon Chime cao cấp trong 30 ngày đầu tiên mà không mất phí.

Các tính năng Amazon Chime cơ bản

Họp

  • Tham dự các cuộc họp thoại (VOIP, quay số vào*, gọi cho tôi**) hoặc cuộc họp video
  • Bắt đầu cuộc họp, chia sẻ màn hình (chỉ 1:1)
  • Nhận cuộc gọi tự động khi cuộc họp bắt đầu
  • Trò chuyện và chia sẻ tệp trong cuộc họp

Trò chuyện

  • Trò chuyện trực tiếp giữa hai người và trò chuyện nhóm
  • Phòng trò chuyện liên tục
  • Gửi tệp dưới dạng tệp đính kèm
  • Kiểm soát thông báo

* Tùy thuộc vào mức giá quay số vào riêng.

** Tùy thuộc vào mức giá gọi cho tôi riêng.

Để biết thêm thông tin về phí của Amazon Chime, hãy truy cập trang Định giá Amazon Chime.

Để biết hướng dẫn sử dụng Amazon Chime, hãy truy cập trang Tài liệu Amazon Chime

Tải xuống ứng dụng khách Amazon Chime và phần bổ trợ Lịch

Amazon Chime dành cho máy tính để bàn

Ứng dụng web của Amazon Chime

Amazon Chime dành cho macOS

Amazon Chime dành cho Windows

Amazon Chime dành cho thiết bị di động

Amazon Chime dành cho iOS

Amazon Chime dành cho Android

Tiện ích mở rộng và bổ trợ cho Amazon Chime

Bổ trợ của Amazon Chime dành cho Outlook

Đặt lịch các cuộc họp Amazon Chime từ Microsoft Outlook

Tiện ích mở rộng của Amazon Chime dành cho Chrome

Chia sẻ màn hình bằng tiện ích mở rộng của Amazon Chime dành cho Google Chrome

Bằng việc tải xuống Amazon Chime, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàng của AWS, Điều khoản dịch vụ của AWSThông báo về quyền riêng tư của AWS. Nếu đã tham gia một thỏa thuận khách hàng của AWS, bạn đồng ý rằng các điều khoản của thỏa thuận đó chi phối việc bạn tải xuống và sử dụng sản phẩm này.

Đăng ký miễn phí

Sử dụng mọi tính năng Amazon Chime cao cấp cho tổ chức của bạn.

Đăng ký 
Tính năng của Amazon Chime

Tìm hiểu về tất cả các tính năng và chi tiết của Amazon Chime cao cấp.

Tìm hiểu thêm 
Liên hệ đội ngũ bán hàng

Điền và gửi mẫu liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ bán hàng.

Hãy liên hệ chúng tôi