Bắt đầu

BƯỚC 1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Đăng nhập vào Bảng điều khiển »
BƯỚC 2

Nhận giấy phép di chuyển miễn phí

Đăng ký để nhận giấy phép CloudEndure Migration miễn phí »
BƯỚC 3

Bắt đầu di chuyển sang AWS

Làm theo Hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi »
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Truy cập vào trang giá

Tìm hiểu thông tin chi tiết về giá cả và đánh giá các tài nguyên bổ sung.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu với giấy phép CloudEndure Migration miễn phí.

Bắt đầu ngay