Bậc miễn phí

50 GB truyền dữ liệu ra

12 tháng miễn phí

2.000.000 yêu cầu HTTP hoặc HTTPS

Mỗi tháng trong một năm

Theo yêu cầu

Phí Amazon CloudFront được tính trên mức sử dụng dịch vụ thực tế trong 5 lĩnh vực:

Truyền dữ liệu ra (Internet/Máy chủ gốc)
Yêu cầu HTTP/HTTPS
Yêu cầu làm mất hiệu lực
Yêu cầu mã hóa cấp trường
YÊU CẦU NHẬT KÝ THEO THỜI GIAN THỰC
Chứng chỉ SSL tùy chỉnh cho IP chuyên dụng kết hợp với phân phối qua CloudFront
Giảm giá

Đối với khách hàng sẵn sàng đưa ra cam kết lưu lượng truy cập tối thiểu nhất định (thường từ 10 TB/tháng trở lên)

Hãy liên hệ chúng tôi

Bậc sử dụng miễn phí của AWS

Trong khuôn khổ Bậc sử dụng miễn phí của AWS, bạn được quyền bắt đầu sử dụng Amazon CloudFront miễn phí. Sau khi đăng ký, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận 50 GB dữ liệu truyền ra và 2.000.000 yêu cầu HTTP và HTTPS mỗi tháng trong một năm.

Lượng sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng và được tính gộp trên toàn bộ các vị trí biên của AWS và tự động áp dụng cho số tiền bạn phải trả – lượng sử dụng hàng tháng chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

 

 

Giá theo yêu cầu

Truyền dữ liệu khu vực ra lên Internet (tính theo GB)

 

 Mỗi tháng

 

Hoa Kỳ, Mexico, & Canada Châu Âu và Israel   Nam Phi, Kenya và Trung Đông  Nam Mỹ Nhật Bản  Úc & New Zealand Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, & Philippines Ấn Độ 
 10 TB đầu tiên  0,085 USD 0,085 USD 0,110 USD 0,110 USD 0,114 USD 0,114 USD 0,140 USD 0,170 USD
 40 TB tiếp theo  0,080 USD 0,080 USD 0,105 USD 0,105 USD 0,089 USD 0,098 USD 0,135 USD 0,130 USD
 100 TB tiếp theo  0,060 USD 0,060 USD 0,090 USD 0,090 USD 0,086 USD 0,094 USD 0,12 USD 0,110 USD
 350 TB tiếp theo  0,040 USD 0,040 USD 0,080 USD 0,080 USD 0,084 USD 0,092 USD 0,100 USD 0,100 USD
 524 TB tiếp theo  0,03 USD 0,03 USD 0,060 USD 0,060 USD 0,080 USD 0,090 USD 0,080 USD 0,100 USD
 4 PB tiếp theo  0,025 USD 0,025 USD 0,050 USD 0,050 USD 0,07 USD 0,085 USD 0,07 USD 0,100 USD
 Trên 5 PB  0,02 USD 0,02 USD 0,040 USD 0,040 USD 0,060 USD 0,080 USD 0,060 USD 0,100 USD
Nếu cam kết mức lưu lượng tối thiểu là 10 TB/tháng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi. Liên hệ với chúng tôi

Để biết giá cả ở Trung Quốc, vui lòng xem trang giá cả ở Trung Quốc. >>

Truyền dữ liệu khu vực tới Máy chủ gốc (tính theo GB)

 

 

 

Hoa Kỳ, Mexico, & Canada Châu Âu & Israel   Nam Phi, Kenya và Trung Đông  Nam Mỹ  Nhật Bản  Úc & New Zealand Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, & Philippines Ấn Độ 
Tất cả tác vụ truyền dữ liệu  0,02 USD 0,02 USD 0,060 USD 0,125 USD 0,060 USD 0,080 USD 0,060 USD 0,160 USD

Để biết giá cả ở Trung Quốc, vui lòng xem trang giá cả ở Trung Quốc. >>

Giá yêu cầu cho tất cả phương thức HTTP (mỗi 10.000 đơn vị)

  Hoa Kỳ, Mexico, & Canada Châu Âu & Israel   Nam Phi, Kenya và Trung Đông  Nam Mỹ Nhật Bản  Úc & New Zealand Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, & Philippines Ấn Độ 
Yêu cầu HTTP 0,0075 USD 0,009 USD 0,009 USD 0,0160 USD 0,0090 USD 0,009 USD 0,009 USD 0,0090 USD
Yêu cầu HTTPS 0,01 USD 0,012 USD 0,012 USD 0,0220 USD 0,0120 USD 0,0125 USD 0,012 USD 0,0120 USD

Chúng tôi tính mức phí thấp ở nơi chúng tôi có mức chi phí thấp, do đó, một số mức giá có thể khác biệt theo khu vực địa lý và tùy theo nội dung của bạn được phân phối thông qua vị trí biên nào. Mọi vị trí biên mới mà chúng tôi bổ sung vào mạng lưới CloudFront trong tương lai có thể sẽ có mức phí cao hơn. Bậc sử dụng cho truyền dữ liệu được tính riêng cho từng khu vực địa lý. Giá bên trên chưa tính các khoản thuế, phí hiện hành hoặc các khoản lệ phí tương tự của chính phủ, nếu có, trừ khi có ghi chú khác. Mức giá sử dụng ngoài các vị trí biên ở Úc chưa tính Thuế hàng hóa và dịch vụ của Úc (GST). Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm >>

Yêu cầu làm mất hiệu lực
Không tính thêm phí đối với 1.000 đường dẫn đầu tiên được yêu cầu làm mất hiệu lực trong mỗi tháng. Sau đó, mức giá 0,005 USD được áp dụng cho mỗi đường dẫn được yêu cầu làm mất hiệu lực.

Lưu ý: Đường dẫn được liệt kê trong yêu cầu làm mất hiệu lực của bạn đại diện cho URL (hoặc nhiều URL nếu đường dẫn có chứa ký tự đại diện) của (các) đối tượng bạn muốn làm mất hiệu lực từ bộ đệm CloudFront. Để biết thêm thông tin về việc làm mất hiệu lực, hãy tham khảo phần Làm mất hiệu lực đối tượng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

Yêu cầu mã hóa cấp trường
Mã hóa cấp trường được tính phí dựa trên số lượng yêu cầu cần mã hóa bổ sung; bạn trả 0,02 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu được CloudFront mã hóa bằng cách sử dụng tính năng mã hóa cấp trường ngoài phí yêu cầu HTTPS tiêu chuẩn.

Yêu cầu nhật ký thời gian thực
Nhật ký thời gian thực được tính phí theo số lượng dòng nhật ký tạo ra, bạn trả 0,01 USD cho mỗi 1.000.000 dòng nhật ký mà CloudFront tạo ra trong đích nhật ký của bạn.

Chứng chỉ SLL tùy chỉnh cho IP chuyên dụng
Bạn trả 600 USD mỗi tháng cho từng chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với một hoặc nhiều bản phân phối CloudFront bằng cách sử dụng phiên bản IP chuyên dụng của hỗ trợ chứng chỉ SSL tùy chỉnh. Đây là khoản phí tháng và được tính theo giờ. Ví dụ: nếu bạn có chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với ít nhất một bản phân phối CloudFront chỉ trong 24 giờ (tức là 1 ngày) vào tháng 6, tổng phí sử dụng tính năng chứng chỉ SSL tùy chỉnh trong tháng 6 sẽ là (1 ngày / 30 ngày) x 600 USD = 20 USD. Đối với các tùy chọn SSL khác, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết SSL tùy chỉnh của CloudFront

Máy chủ gốc đến Amazon CloudFront (tác vụ nạp gốc)
Amazon CloudFront yêu cầu bạn lưu trữ các phiên bản gốc và cuối cùng của nội dung vào máy chủ gốc. Với Amazon CloudFront, bạn có thể sử dụng máy chủ gốc của AWS (tức là Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, v.v.) hoặc máy chủ của riêng bạn làm máy chủ gốc. Bạn phải chịu trách nhiệm trả các loại phí riêng phát sinh cho máy chủ gốc của mình.

Nếu sử dụng máy chủ gốc của AWS, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, dữ liệu được truyền từ máy chủ gốc đến các vị trí biên ("tác vụ nạp gốc" của Amazon CloudFront) sẽ được miễn phí. Quy định này áp dụng cho dữ liệu được truyền từ tất cả các vùng AWS đến tất cả các vị trí biên của CloudFront trên toàn cầu. Dữ liệu truyền ra khỏi các dịch vụ AWS đối với toàn bộ lưu lượng tải nạp không phải gốc đến CloudFront sẽ phát sinh phí truyền dữ liệu ra theo khu vưc tương ứng. Giá dành cho tất cả các dịch vụ AWS có ở đây.

Amazon CloudFront tới máy chủ gốc
Dữ liệu được truyền ra khỏi Amazon CloudFront đến máy chủ gốc của bạn, ví dụ như yêu cầu POST và PUT hoặc lưu lượng truy cập WebSocket từ máy khách tới máy chủ WebSocket, sẽ được xuất hóa đơn theo mức giá "Dữ liệu khu vực ra lên Máy chủ gốc" được niêm yết trong bảng Truyền dữ liệu khu vực ra lên Máy chủ gốc (tính theo GB).

Giá WebSocket

Gửi dữ liệu qua giao thức WebSocket không phải chịu thêm phụ phí nào. Áp dụng phí tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon CloudFront. 

Lớp giá
Các lớp giá đem đến cho bạn tùy chọn giảm giá bạn trả để phân phối nội dung ra khỏi Amazon CloudFront. Theo mặc định, Amazon CloudFront sẽ giảm thiểu độ trễ của người dùng cuối bằng cách phân phối nội dung từ toàn bộ mạng lưới vị trí biên của mình. Tuy nhiên, do chúng tôi tính phí cao ở những nơi có chi phí cao, bạn sẽ phải chi trả nhiều hơn để phân phối nội dung của bạn với độ trễ thấp hơn đến người dùng cuối ở một số vị trí. Lớp giá sẽ giúp bạn giảm giá phân phối bằng cách loại trừ các vị trí biên có giá cao hơn của Amazon CloudFront ra khỏi mạng lưới phân phối Amazon CloudFront của bạn.

Amazon CloudFront sẽ cung cấp cho bạn nội dung từ các vị trí biên liên quan đến lớp giá bạn đã chọn. Bạn sẽ chỉ phải trả các loại phí cụ thể cho các vị trí biên mà nội dung thực sự được phân phối trong lớp giá đã chọn. Đôi khi, nội dung của bạn có thể được phân phối từ một vị trí biên không nằm trong lớp giá của bạn. Trong những trường hợp này, Amazon CloudFront sẽ chỉ tính phí cho bạn với mức giá cho vị trí có giá thấp nhất trong lớp giá bạn đã chọn.

Nếu đặt nặng vấn đề hiệu năng hơn, bạn sẽ không cần phải làm gì cả; toàn bộ mạng lưới các vị trí của chúng tôi sẽ phân phối nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một Lớp giá khác, bạn có thể cấu hình việc phân phối của mình thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc thông qua API của Amazon CloudFront. Nếu chọn lớp giá không bao gồm tất cả các vị trí, một số người xem, đặc biệt là những người ở các vị trí địa lý không thuộc lớp giá của bạn, có thể sẽ phải chịu độ trễ cao hơn so với cách để toàn bộ các vị trí của Amazon CloudFront phân phối nội dung của bạn.

Bảng bên dưới liệt kê các nhóm dành cho từng Lớp giá Amazon CloudFront. Tìm hiểu thêm về cách cài đặt Lớp giá trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

Chúng tôi tính mức phí thấp ở nơi chúng tôi có mức chi phí thấp, do đó, một số mức giá có thể khác biệt theo khu vực địa lý và tùy theo nội dung của bạn được phục vụ thông qua vị trí biên nào. Mọi vị trí biên mới mà chúng tôi bổ sung vào mạng lưới CloudFront trong tương lai có thể sẽ có mức phí cao hơn. Bậc sử dụng cho truyền dữ liệu được tính riêng cho từng khu vực địa lý. Giá bên trên chưa tính các khoản thuế, phí hiện hành hoặc các khoản lệ phí tương tự của chính phủ, nếu có, trừ khi có ghi chú khác. Mức giá sử dụng ngoài các vị trí biên ở Úc chưa tính Thuế hàng hóa và dịch vụ của Úc (GST). Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Yêu cầu làm mất hiệu lực
Không tính thêm phí đối với 1.000 đường dẫn đầu được yêu cầu làm mất hiệu lực trong mỗi tháng. Sau đó, mức giá 0,005 USD được áp dụng cho mỗi đường dẫn được yêu cầu làm mất hiệu lực.

Lưu ý: Đường dẫn được liệt kê trong yêu cầu làm mất hiệu lực của bạn đại diện cho URL (hoặc nhiều URL nếu đường dẫn có chứa ký tự đại diện) của (các) đối tượng bạn muốn làm mất hiệu lực từ bộ đệm CloudFront. Để biết thêm thông tin về việc làm mất hiệu lực, hãy tham khảo phần Làm mất hiệu lực đối tượng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

Chứng chỉ SLL tùy chỉnh cho IP chuyên dụng
Bạn trả 600 USD mỗi tháng cho từng chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với một hoặc nhiều bản phân phối CloudFront bằng cách sử dụng phiên bản IP chuyên dụng của hỗ trợ chứng chỉ SSL tùy chỉnh. Đây là khoản phí tháng và được tính theo giờ. Ví dụ: nếu bạn có chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với ít nhất một bản phân phối CloudFront chỉ trong 24 giờ (tức là 1 ngày) vào tháng 6, tổng phí sử dụng tính năng chứng chỉ SSL tùy chỉnh trong tháng 6 sẽ là (1 ngày / 30 ngày) x 600 USD = 20 USD. Đối với các tùy chọn SSL khác, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết SSL tùy chỉnh của CloudFront.  

Máy chủ gốc đến Amazon CloudFront (tác vụ nạp gốc)
Với Amazon CloudFront, bạn có thể sử dụng máy chủ gốc của AWS (tức là Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, v.v.) hoặc máy chủ gốc của bạn để lưu trữ các phiên bản gốc và cuối cùng của tập tin của bạn. Nếu sử dụng máy chủ gốc của AWS, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, dữ liệu được truyền từ máy chủ gốc đến các vị trí biên ("tác vụ nạp gốc" của Amazon CloudFront) sẽ được miễn phí. Quy định này áp dụng cho dữ liệu được truyền từ tất cả các vùng AWS đến tất cả các vị trí biên của CloudFront trên toàn cầu. Giá dành cho tất cả các dịch vụ AWS có ở đây.

Amazon CloudFront đến Máy chủ gốc (ví dụ như POST và PUT)
Dữ liệu được truyền ra khỏi Amazon CloudFront đến máy chủ gốc của bạn (ví dụ như yêu cầu POST và PUT) sẽ được xuất hóa đơn theo mức giá "Dữ liệu khu vực ra lên Máy chủ gốc" được niêm yết trong bảng Truyền dữ liệu khu vực ra lên Máy chủ gốc (tính theo GB).

Lớp giá

Các lớp giá đem đến cho bạn tùy chọn giảm giá bạn trả để phân phối nội dung ra khỏi Amazon CloudFront. Theo mặc định, Amazon CloudFront sẽ giảm thiểu độ trễ của người dùng cuối bằng cách phân phối nội dung từ toàn bộ mạng lưới vị trí biên của mình. Tuy nhiên, do chúng tôi tính phí cao ở những nơi có chi phí cao, bạn sẽ phải chi trả nhiều hơn để phân phối nội dung của bạn với độ trễ thấp hơn đến người dùng cuối ở một số vị trí. Lớp giá sẽ giúp bạn giảm giá phân phối bằng cách loại trừ các vị trí biên có giá cao hơn của Amazon CloudFront ra khỏi mạng lưới phân phối Amazon CloudFront của bạn. Trong các trường hợp này, Amazon CloudFront sẽ phân phối nội dung của bạn từ các vị trí biên nằm trong vị trí thuộc lớp giá bạn chọn và tính giá truyền dữ liệu và yêu cầu từ vị trí thực tế mà nội dung được phân phối đến.

Nếu đặt nặng vấn đề hiệu năng hơn, bạn sẽ không cần phải làm gì cả; toàn bộ mạng lưới các vị trí của chúng tôi sẽ phân phối nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một Lớp giá khác, bạn có thể cấu hình việc phân phối của mình thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc thông qua API của Amazon CloudFront. Nếu chọn lớp giá không bao gồm tất cả các vị trí, một số người xem, đặc biệt là những người ở các vị trí địa lý không thuộc lớp giá của bạn, có thể sẽ phải chịu độ trễ cao hơn so với cách để toàn bộ các vị trí của Amazon CloudFront phân phối nội dung của bạn.

Hãy lưu ý rằng, đôi khi Amazon CloudFront vẫn phân phối các yêu cầu nội dung của bạn từ vị trí biên thuộc vị trí không có trong lớp giá của bạn. Khi việc này xảy ra, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho vị trí có giá thấp nhất trong lớp giá của bạn.

Bảng bên dưới liệt kê các nhóm dành cho từng Lớp giá Amazon CloudFront. Tìm hiểu thêm về cách cài đặt Lớp giá trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

Chúng tôi tính mức phí thấp ở nơi chúng tôi có mức chi phí thấp, do đó, một số mức giá có thể khác biệt theo khu vực địa lý và tùy theo nội dung của bạn được phục vụ thông qua vị trí biên nào. Mọi vị trí biên mới mà chúng tôi bổ sung vào mạng lưới CloudFront trong tương lai có thể sẽ có mức phí cao hơn. Bậc sử dụng cho truyền dữ liệu được tính riêng cho từng khu vực địa lý. Giá bên trên chưa tính các khoản thuế, phí hiện hành hoặc các khoản lệ phí tương tự của chính phủ, nếu có, trừ khi có ghi chú khác. Mức giá sử dụng ngoài các vị trí biên ở Úc chưa tính Thuế hàng hóa và dịch vụ của Úc (GST). Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Yêu cầu làm mất hiệu lực
Không tính thêm phí đối với 1.000 đường dẫn đầu được yêu cầu làm mất hiệu lực trong mỗi tháng. Sau đó, mức giá 0,005 USD được áp dụng cho mỗi đường dẫn được yêu cầu làm mất hiệu lực.

Lưu ý: Đường dẫn được liệt kê trong yêu cầu làm mất hiệu lực của bạn đại diện cho URL (hoặc nhiều URL nếu đường dẫn có chứa ký tự đại diện) của (các) đối tượng bạn muốn làm mất hiệu lực từ bộ đệm CloudFront. Để biết thêm thông tin về việc làm mất hiệu lực, hãy tham khảo phần Làm mất hiệu lực đối tượng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

Chứng chỉ SLL tùy chỉnh cho IP chuyên dụng
Bạn trả 600 USD mỗi tháng cho từng chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với một hoặc nhiều bản phân phối CloudFront bằng cách sử dụng phiên bản IP chuyên dụng của hỗ trợ chứng chỉ SSL tùy chỉnh. Đây là khoản phí tháng và được tính theo giờ. Ví dụ: nếu bạn có chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với ít nhất một bản phân phối CloudFront chỉ trong 24 giờ (tức là 1 ngày) vào tháng 6, tổng phí sử dụng tính năng chứng chỉ SSL tùy chỉnh trong tháng 6 sẽ là (1 ngày / 30 ngày) x 600 USD = 20 USD. Đối với các tùy chọn SSL khác, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết SSL tùy chỉnh của CloudFront.  

Máy chủ gốc đến Amazon CloudFront (tác vụ nạp gốc)
Với Amazon CloudFront, bạn có thể sử dụng máy chủ gốc của AWS (tức là Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing, v.v.) hoặc máy chủ gốc của bạn để lưu trữ các phiên bản gốc và cuối cùng của tập tin của bạn. Nếu sử dụng máy chủ gốc của AWS, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, dữ liệu được truyền từ máy chủ gốc đến các vị trí biên ("tác vụ nạp gốc" của Amazon CloudFront) sẽ được miễn phí. Quy định này áp dụng cho dữ liệu được truyền từ tất cả các vùng AWS đến tất cả các vị trí biên của CloudFront trên toàn cầu. Giá dành cho tất cả các dịch vụ AWS có ở đây.

Amazon CloudFront đến Máy chủ gốc (ví dụ như POST và PUT)
Dữ liệu được truyền ra khỏi Amazon CloudFront đến máy chủ gốc của bạn (ví dụ như yêu cầu POST và PUT) sẽ được xuất hóa đơn theo mức giá "Dữ liệu khu vực ra lên Máy chủ gốc" được niêm yết trong bảng Truyền dữ liệu khu vực ra lên Máy chủ gốc (tính theo GB).

Lớp giá

Các lớp giá đem đến cho bạn tùy chọn giảm giá bạn trả để phân phối nội dung ra khỏi Amazon CloudFront. Theo mặc định, Amazon CloudFront sẽ giảm thiểu độ trễ của người dùng cuối bằng cách phân phối nội dung từ toàn bộ mạng lưới vị trí biên của mình. Tuy nhiên, do chúng tôi tính phí cao ở những nơi có chi phí cao, bạn sẽ phải chi trả nhiều hơn để phân phối nội dung của bạn với độ trễ thấp hơn đến người dùng cuối ở một số vị trí. Lớp giá sẽ giúp bạn giảm giá phân phối bằng cách loại trừ các vị trí biên có giá cao hơn của Amazon CloudFront ra khỏi mạng lưới phân phối Amazon CloudFront của bạn. Trong các trường hợp này, Amazon CloudFront sẽ phân phối nội dung của bạn từ các vị trí biên nằm trong vị trí thuộc lớp giá bạn chọn và tính giá truyền dữ liệu và yêu cầu từ vị trí thực tế mà nội dung được phân phối đến.

Nếu đặt nặng vấn đề hiệu năng hơn, bạn sẽ không cần phải làm gì cả; toàn bộ mạng lưới các vị trí của chúng tôi sẽ phân phối nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một Lớp giá khác, bạn có thể cấu hình việc phân phối của mình thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc thông qua API của Amazon CloudFront. Nếu chọn lớp giá không bao gồm tất cả các vị trí, một số người xem, đặc biệt là những người ở các vị trí địa lý không thuộc lớp giá của bạn, có thể sẽ phải chịu độ trễ cao hơn so với cách để toàn bộ các vị trí của Amazon CloudFront phân phối nội dung của bạn.

Hãy lưu ý rằng, đôi khi Amazon CloudFront vẫn phân phối các yêu cầu nội dung của bạn từ vị trí biên thuộc vị trí không có trong lớp giá của bạn. Khi việc này xảy ra, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho vị trí có giá thấp nhất trong lớp giá của bạn.

Bảng bên dưới liệt kê các nhóm dành cho từng Lớp giá Amazon CloudFront. Tìm hiểu thêm về cách cài đặt Lớp giá trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

Yêu cầu mã hóa cấp trường
Mã hóa cấp trường được tính phí dựa trên số lượng yêu cầu cần mã hóa bổ sung; bạn trả 0,02 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu được CloudFront mã hóa bằng cách sử dụng tính năng mã hóa cấp trường ngoài phí yêu cầu HTTPS tiêu chuẩn.

 

 Đã bao gồm các vị trí biên 

 

Hoa Kỳ, Mexico, & Canada Châu Âu & Israel  Nam Phi, Kenya và Trung Đông  Nam Mỹ Nhật Bản  Úc & New Zealand Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, & Philippines Ấn Độ 
 Tất cả Lớp giá 
 Lớp giá 200  x x
 Lớp giá 100  x x x x x x

Giảm giá

Giảm giá cho khách hàng sẵn sàng cam kết mức truyền dữ liệu tối thiểu 10 TB/tháng trong 12 tháng trở lên. Mức giảm giá khác nhau dựa trên dung lượng cam kết.

Bạn có muốn đăng ký giảm giá không? Vui lòng liên hệ chúng tôi.

*Lượng sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính từng tháng và được tính gộp trên toàn bộ các vị trí biên của AWS và tự động áp dụng cho số tiền bạn phải trả – lượng sử dụng hàng tháng chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Chi tiết giá Lambda@Edge

Hiện tại chưa có bậc miễn phí cho Lambda@Edge.

Phí bạn phải trả được tính dựa theo tổng số lần yêu cầu các chức năng của bạn. Lambda@Edge tính mỗi lần một yêu cầu bắt đầu xử lý phản hồi cho một sự kiện CloudFront toàn cầu.

Chi phí yêu cầu là 0,6 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu (0,0000006 USD mỗi yêu cầu).

Thời lượng được tính dựa theo thời gian mã của bạn bắt đầu xử lý cho tới khi trả kết quả hoặc chấm dứt. Bạn phải trả phí là 0,00005001 USD cho mỗi GB-giây đã dùng. Ví dụ: nếu bạn dành 128MB bộ nhớ còn trống từ mỗi lần xử lý với hàm Lambda@Edge, phí thời lượng của bạn sẽ là 0,00000625125 USD cho mỗi 128MB-giây đã dùng. Lưu ý rằng chức năng Lambda@Edge được đo theo từng 50 miligiây.

Yêu cầu

0,6 USD CHO MỖI 1 TRIỆU YÊU CẦU

0,0000006 USD mỗi yêu cầu

Thời lượng

0,00000625125 USD CHO MỖI 128MB-GIÂY

Chức năng Lambda@Edge được đo theo từng 50 miligiây

Ví dụ về giá Lambda@Edge

Nếu chức năng Lambda@Edge của bạn xử lý 10 triệu lần trong một tháng và mỗi lần chạy trong 50 miligiây, bạn sẽ được tính phí như sau:

Phí điện toán hàng tháng

Chi phí điện toán mỗi tháng là 0,00000625125 USD mỗi 128MB-giây

Tổng điện toán (giây) = 10 triệu * (0,05 giây) = 500.000 giây

Phí điện toán hàng tháng = 500.000 * 0,00000625125 USD = 3,13 USD

Phí yêu cầu hàng tháng

Giá yêu cầu hàng tháng là 0,6 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

Phí yêu cầu hàng tháng = 10 triệu * 0,6 USD/triệu = 6 USD

Tổng phí hàng tháng

Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 3,13 USD + 6 USD = 9,13 USD mỗi tháng

 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá cách bắt đầu miễn phí với Amazon CloudFront

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi