Bất kỳ dữ liệu có thể lưu trữ trong bộ nhớ đệm được truyền đến các vị trí biên của CloudFront từ tài nguyên AWS đều không phát sinh thêm chi phí. CloudFront tính phí truyền dữ liệu ra ngoài từ vị trí biên, cùng với các yêu cầu HTTP hoặc HTTPS. Mức định giá sẽ thay đổi tùy theo loại hình sử dụng, khu vực địa lý và lựa chọn tính năng; các tùy chọn được định giá như bên dưới.

Bậc miễn phí vô điều kiện

Trong khuôn khổ Bậc sử dụng miễn phí của AWS, bạn được quyền bắt đầu sử dụng Amazon CloudFront miễn phí.

Được bao gồm trong Bậc luôn miễn phí
 • 1 TB truyền dữ liệu ra lên intermet mỗi tháng
 • 10.000.000 yêu cầu HTTP hoặc HTTPS mỗi tháng
 • 2.000.000 lệnh gọi hàm CloudFront mỗi tháng
 • 2.000.000 lần đọc CloudFront KeyValueStore mỗi tháng
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
 • Không giới hạn, có tất cả tính năng

Các thành phần định giá

 • Truyền dữ liệu ra
 • Miễn phí cho các tác vụ nạp máy chủ gốc từ tất cả những nguồn AWS như Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3), Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2) hoặc Bộ cân bằng tải linh hoạt.

  Truyền dữ liệu khu vực lên Internet (tính theo GB)

   

   Mỗi tháng 

   

  Hoa Kỳ, Mexico và Canada Châu Âu, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ  Nam Phi, Kenya, Nigeria, Ai Cập và Trung Đông  Nam Mỹ Nhật Bản  Úc và New Zealand  Hồng Kông, Indonesia,  Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam Ấn Độ 
   10 TB đầu tiên  0,085 USD 0,085 USD 0,110 USD 0,110 USD 0,114 USD 0,114 USD 0,120 USD 0,109 USD
   40 TB tiếp theo  0,080 USD 0,080 USD 0,105 USD 0,105 USD 0,089 USD 0,098 USD 0,100 USD 0,085 USD
   100 TB tiếp theo  0,060 USD 0,060 USD 0,090 USD 0,090 USD 0,086 USD 0,094 USD 0.095 USD 0.082 USD
   350 TB tiếp theo  0,040 USD 0,040 USD 0,080 USD 0,080 USD 0,084 USD 0,092 USD 0,090 USD 0,080 USD
   524TB tiếp theo  0,03 USD 0,03 USD 0,060 USD 0,060 USD 0,080 USD 0,090 USD 0,080 USD 0,078 USD
   4 PB tiếp theo  0,025 USD 0,025 USD 0,050 USD 0,050 USD 0,070 USD 0,085 USD 0,070 USD 0.075 USD
   Trên 5 PB  0,02 USD 0,02 USD 0,040 USD 0,040 USD 0,060 USD 0,080 USD 0,060 USD 0,072 USD
  Nếu cam kết mức lưu lượng tối thiểu là 10 TB/tháng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi. Liên hệ với chúng tôi

  Truyền dữ liệu khu vực tới Máy chủ gốc (tính theo GB)

   

   

   

  Hoa Kỳ, Mexico và Canada Châu Âu, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ  Nam Phi, Kenya, Nigeria, Ai Cập và Trung Đông  Nam Mỹ  Nhật Bản  Úc và New Zealand  Hồng Kông, Indonesia,  Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam   Ấn Độ 
  Tất cả tác vụ truyền dữ liệu  0,02 USD 0,02 USD 0,060 USD 0,125 USD 0,060 USD 0,080 USD 0,060 USD 0,160 USD

  Giá yêu cầu cho tất cả phương thức HTTP (mỗi 10.000 đơn vị)

    Hoa Kỳ, Mexico và Canada Châu Âu, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ  Nam Phi, Kenya, Nigeria, Ai Cập và Trung Đông  Nam Mỹ Nhật Bản  Úc và New Zealand Hồng Kông, Indonesia,  Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam Ấn Độ 
  Yêu cầu HTTP 0,0075 USD 0,009 USD 0,009 USD 0,0160 USD 0,0090 USD 0,009 USD 0,009 USD 0,0090 USD
  Yêu cầu HTTPS 0,01 USD 0,012 USD 0,012 USD 0,0220 USD 0,0120 USD 0,0125 USD 0,012 USD 0,0120 USD

  Để biết mức giá ở Trung Quốc, vui lòng xem trang về mức giá ở Trung Quốc. >>

  Lớp giá

  Các lớp giá đem đến cho bạn tùy chọn giảm mức giá bạn phải trả để phân phối nội dung từ Amazon CloudFront. Theo mặc định, Amazon CloudFront sẽ giảm thiểu độ trễ của người dùng cuối bằng cách phân phối nội dung từ toàn bộ mạng lưới vị trí biên của mình. Tuy nhiên, do chúng tôi tính phí cao ở những nơi có chi phí cao, bạn sẽ phải chi trả nhiều hơn để phân phối nội dung của bạn với độ trễ thấp hơn đến người dùng cuối ở một số vị trí. Lớp giá sẽ giúp bạn giảm giá phân phối bằng cách loại trừ các vị trí biên có giá cao hơn của Amazon CloudFront ra khỏi mạng lưới phân phối Amazon CloudFront của bạn. 

  Amazon CloudFront sẽ cung cấp cho bạn nội dung từ các vị trí biên liên quan đến lớp giá bạn đã chọn. Bạn sẽ chỉ phải trả các loại phí cho vị trí biên cụ thể mà nội dung thực sự được phân phối trong lớp giá đã chọn. Đôi khi, nội dung của bạn có thể được phân phối từ một vị trí biên không nằm trong lớp giá của bạn. Trong những trường hợp này, Amazon CloudFront sẽ chỉ tính phí cho bạn với mức giá cho vị trí có giá thấp nhất trong lớp giá bạn đã chọn. 

  Nếu đặt nặng vấn đề hiệu năng hơn, bạn sẽ không cần phải làm gì cả; toàn bộ mạng lưới các vị trí của chúng tôi sẽ phân phối nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một lớp giá khác, bạn có thể cấu hình việc phân phối của mình thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc thông qua API Amazon CloudFront. Nếu chọn lớp giá không bao gồm tất cả các vị trí, một số người xem, đặc biệt là những người ở các vị trí địa lý không thuộc lớp giá của bạn, có thể sẽ phải chịu độ trễ cao hơn so với cách để toàn bộ các vị trí của Amazon CloudFront phân phối nội dung của bạn.

   

   Đã bao gồm các vị trí biên 

   

  Hoa Kỳ, Mexico và Canada Châu Âu, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ Nam Phi, Kenya, Nigeria, Ai Cập và Trung Đông  Nam Mỹ Nhật Bản  Úc và New Zealand Hồng Kông, Indonesia,  Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam Ấn Độ 
   Tất cả Lớp giá 
   Lớp giá 200  x x
   Lớp giá 100  x x x x x x
 • Điện toán biên
 • Các chức năng của CloudFront

  Các chức năng của CloudFront là một nền tảng viết tập lệnh phi máy chủ, cho phép bạn chạy mã JavaScript nhẹ tại các Vị trí biên của CloudFront. 

  Mức định giá lệnh gọi là 0,10 USD/1 triệu lệnh gọi (0,0000001 USD/lệnh gọi). 

  Bạn phải trả phí theo tổng số lệnh gọi cho tất cả hàm. Các chức năng của CloudFront tính lệnh gọi cho mỗi lần bắt đầu xử lý phản hồi cho một sự kiện CloudFront toàn cầu.

  CloudFront KeyValueStore

  CloudFront KeyValueStore là kho dữ liệu giá trị khóa toàn cầu, có độ trễ thấp cho phép bạn chạy điện toán nhẹ với quyền truy cập vào dữ liệu có trạng thái tại các vị trí biên của CloudFront để cải thiện độ trễ, hiệu suất và trải nghiệm của nhà phát triển.

  Chi phí các lần đọc trong Các chức năng của CloudFront là 0,03 USD cho mỗi 1 triệu lần đọc (tương đương với 0,00000003 USD cho mỗi lần đọc). Phí được áp dụng dựa trên tổng số lần đọc trên tất cả các hàm của bạn. CloudFront KeyValueStore đếm số lần đọc từ trong mã hàm của bạn mỗi khi có một lệnh gọi Các chức năng của CloudFront.

  Đối với bất kỳ hành động API nào không liên quan đến việc đọc trong Các chức năng của CloudFront, chi phí sẽ là 1 USD cho mỗi 1.000 yêu cầu API.

  Lambda@Edge

  Lambda@Edge là một môi trường điện toán biên, phi máy chủ, có thể lập trình hoàn toàn để triển khai hàng loạt các tùy chỉnh phức tạp. Các chức năng của Lambda@Edge được thực hiện trong một bộ lưu trữ đệm biên theo khu vực (thường thuộc khu vực AWS gần với vị trí biên của CloudFront nhất mà khách hàng tiếp cận).

  Phí bạn phải trả được tính dựa theo tổng số lần yêu cầu các chức năng của bạn. Lambda@Edge tính mỗi lần bắt đầu thực thi để phản hồi một sự kiện Amazon CloudFront trên toàn cầu là một yêu cầu.

  Chi phí yêu cầu là 0,60 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu (0,0000006 USD mỗi yêu cầu).

  Thời lượng được tính dựa theo thời gian mã của bạn bắt đầu xử lý cho tới khi trả kết quả hoặc chấm dứt. Bạn phải trả phí là 0,00005001 USD cho mỗi GB-giây đã dùng. Ví dụ: nếu bạn dành 128MB bộ nhớ còn trống từ mỗi lần xử lý với hàm Lambda@Edge, phí thời lượng của bạn sẽ là 0,00000625125 USD cho mỗi 128MB-giây đã dùng, được đo theo gia số 1ms.

  Ví dụ: nếu bạn dành 128MB bộ nhớ còn trống từ mỗi lệnh gọi với hàm Lambda@Edge, phí thời lượng của bạn sẽ là 0,00000625125 USD cho mỗi 128 MB/giây đã sử dụng. Lưu ý rằng chức năng Lambda@Edge được đo theo từng 1 mili giây. Hiện tại chưa có bậc miễn phí cho Lambda@Edge.

    Giá
  Yêu cầu 0,60 USD trên 1 triệu yêu cầu
  Thời lượng 0,00005001 USD cho mỗi GB-giây
 • Các tính năng bổ sung
 • Yêu cầu Origin Shield

  Nếu bạn thiết lập Origin Shield làm bộ nhớ đệm tập trung, phí yêu cầu được tính dựa trên Khu vực AWS bạn đã cấu hình làm Khu vực Origin Shield của mình và không dựa trên vị trí biên Amazon CloudFront phân phối nội dung. Origin Shield được tính như một khoản phí yêu cầu cho mỗi yêu cầu từ một bộ lưu trữ đệm theo khu vực khác đến Origin Shield của bạn, hãy xem Ước tính chi phí Origin Shield trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon CloudFront.

  Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng Origin Shield trong kiến trúc đa CDN và được nhận mức định giá chiết khấu, phụ phí có thể được áp dụng. Liên hệ với chúng tôi hoặc đại diện bán hàng AWS của bạn để biết thêm thông tin.

  Mức định giá yêu cầu Origin Shield cho tất cả phương thức HTTP (mỗi 10.000 yêu cầu)

    Hoa Kỳ Châu Âu Nam Mỹ Nhật Bản  Úc Singapore Hàn Quốc Ấn Độ 
  Yêu cầu Origin Shield 0.0075 USD 0.0090 USD 0,0160 USD 0,0090 USD 0,009 USD 0,009 USD 0,009 USD 0,0090 USD

  Yêu cầu làm mất hiệu lực

  Không tính thêm phí đối với 1.000 đường dẫn đầu tiên được yêu cầu làm mất hiệu lực trong mỗi tháng. Sau đó, mức giá 0,005 USD được áp dụng cho mỗi đường dẫn được yêu cầu làm mất hiệu lực. 

  Lưu ý: Đường dẫn được liệt kê trong yêu cầu làm mất hiệu lực của bạn đại diện cho URL (hoặc nhiều URL nếu đường dẫn có chứa ký tự đại diện) của (các) đối tượng bạn muốn làm mất hiệu lực từ bộ đệm CloudFront. Để biết thêm thông tin về việc làm mất hiệu lực, hãy tham khảo phần Làm mất hiệu lực đối tượng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Amazon CloudFront.

  Yêu cầu nhật ký thời gian thực
  Nhật ký thời gian thực được tính phí dựa trên số dòng nhật ký được khởi tạo. Bạn phải trả 0,01 USD cho mỗi 1.000.000 dòng bản ghi mà CloudFront đăng tại đích nhật ký của bạn.

  Yêu cầu mã hóa cấp trường
  Mã hóa cấp trường được tính phí dựa trên số yêu cầu cần mã hóa bổ sung. Ngoài phí yêu cầu HTTPS tiêu chuẩn, bạn phải trả 0,02 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu mà CloudFront mã hóa bằng tính năng mã hóa cấp trường.

  Chứng chỉ SSL tùy chỉnh cho IP chuyên dụng
  Bạn trả 600 USD mỗi tháng cho từng chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với một hoặc nhiều bản phân phối CloudFront bằng cách sử dụng phiên bản IP chuyên dụng của hỗ trợ chứng chỉ SSL tùy chỉnh. Đây là khoản phí tháng và được tính theo giờ. Ví dụ: nếu bạn có chứng chỉ SSL tùy chỉnh được liên kết với ít nhất một bản phân phối CloudFront chỉ trong 24 giờ (tức là một ngày) vào tháng 6, tổng phí sử dụng tính năng chứng chỉ SSL tùy chỉnh trong tháng 6 sẽ là (một ngày / 30 ngày) * 600 USD = 20 USD. Đối với các tùy chọn SSL khác, vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết về SSL tùy chỉnh của CloudFront.

  Định giá WebSocket
  Amazon CloudFront hỗ trợ sử dụng WebSocket, một giao thức dựa trên TCP hữu ích khi bạn cần kết nối hai chiều lâu dài giữa máy khách và máy chủ. Gửi dữ liệu qua giao thức WebSocket không phải chịu thêm phụ phí nào. Áp dụng phí tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon CloudFront.

  Máy chủ gốc đến Amazon CloudFront (tác vụ nạp gốc)
  Amazon CloudFront yêu cầu bạn lưu trữ các phiên bản gốc và cuối cùng của nội dung vào máy chủ gốc. Với Amazon CloudFront, bạn có thể sử dụng dịch vụ AWS (ví dụ: Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing) hoặc máy chủ của riêng bạn làm máy chủ gốc. Bạn phải chịu trách nhiệm trả các loại phí riêng phát sinh từ máy chủ gốc của mình.

  Nếu sử dụng dịch vụ AWS làm máy chủ gốc cho nội dung, dữ liệu được truyền từ máy chủ gốc đến vị trí biên (tác vụ nạp máy chủ gốc Amazon CloudFront) sẽ không bị tính phí. Quy định này áp dụng cho dữ liệu được truyền từ tất cả các khu vực AWS đến tất cả các vị trí biên của CloudFront trên toàn cầu. Dữ liệu truyền ra khỏi các dịch vụ AWS đối với toàn bộ lưu lượng tải nạp không phải gốc (ví dụ: lưu lượng đa CDN) đến CloudFront sẽ phát sinh phí truyền dữ liệu ra theo khu vực tương ứng. Bạn có thể xem mức định giá cho tất cả các dịch vụ AWS tại đây.

  Amazon CloudFront tới máy chủ gốc
  Dữ liệu được truyền từ Amazon CloudFront đến máy chủ gốc của bạn, ví dụ như yêu cầu POST và PUT hoặc lưu lượng truy cập WebSocket từ máy khách tới máy chủ WebSocket, sẽ được tính phí theo mức giá truyền dữ liệu đến Máy chủ gốc được niêm yết trong bảng Truyền dữ liệu khu vực đến Máy chủ gốc (tính theo GB) ở trên.

Định giá chiết khấu

Bậc miễn phí

Luôn miễn phí

1 TB dữ liệu truyền ra ngoài
10.000.000 yêu cầu HTTP hoặc HTTPS
2.000.000 lệnh gọi hàm CloudFront

Mỗi tháng

Gói CloudFront Savings

Amazon CloudFront tính phí lưu lượng truy cập dựa trên các chỉ số sau: Gói CloudFront Security Savings là một gói định giá tự phục vụ linh hoạt, giúp bạn tiết kiệm đến 30% hóa đơn CloudFront với điều kiện cam kết chi tiêu hàng tháng trong thời hạn 1 năm. Khoản tiết kiệm này không giới hạn đối với dữ liệu do CloudFront phân phối nhưng áp dụng cho tất cả các loại hình sử dụng CloudFront bao gồm Các chức năng của CloudFront và Lambda@Edge. Gói CloudFront Security Savings cũng bao gồm việc sử dụng Tường lửa ứng dụng web (WAF) miễn phí của AWS, lên đến 10% số tiền đã cam kết của bạn.

Định giá tùy chỉnh

Định giá tùy chỉnh

Giá tùy chỉnh được chiết khấu có sẵn cho những khách hàng sẵn sàng cam kết mức truyền dữ liệu tối thiểu 10 TB/tháng trong 12 tháng trở lên. Mức giảm giá khác nhau dựa trên dung lượng cam kết. Bạn có muốn đăng ký giảm giá không?

Liên hệ với chúng tôi »

Ví dụ định giá

 • Trong ví dụ này, bạn đang cung cấp một trang web tĩnh cho khối lượng công việc sản xuất nhỏ hoặc để kiểm thử ứng dụng của bạn. Mỗi tháng, bạn có 100 GB dữ liệu truyền lên Internet từ bộ nhớ đệm CloudFront và thực hiện 1.000.000 yêu cầu HTTPS khi nạp nội dung từ CloudFront và phân phối cho người xem của bạn. 

  Bạn cũng được sử dụng Hàm CloudFront cho các yêu cầu xử lý web gọn nhẹ, chẳng hạn như thao tác đệm-khóa hoặc viết lại URL. 

  Giả sử tài khoản của bạn có dưới 1 TB dữ liệu truyền lên internet và dưới 20.000.000 tổng yêu cầu HTTPS, thì DTO và yêu cầu HTTPS sẽ được Bậc miễn phí AWS bao trả, không tính phí. CloudFront của bạn phân phối bằng hàm yêu cầu và phản hồi của người xem cho mỗi yêu cầu. Thao tác này sẽ gọi hai hàm cho mỗi yêu cầu, không tính phí đối với 2.000.000 yêu cầu đầu tiên, sau đó bạn sẽ bị tính phí 0,1 USD cho mỗi một triệu yêu cầu.

    Tính toán chi phí Tổng chi phí
  Truyền 100 GB dữ liệu ra 100 x 0,085 USD mỗi GB 0 USD
  1.000.000 yêu cầu HTTPS 1.000.000 x 0,00 USD cho 10.000.000 đầu tiên

  0 USD

  12.000.000 USD cho hàm của người xem (12.000.000 – 2.000.000) x 0,01 USD mỗi 1.000.000 yêu cầu 0,10 USD
    Tổng chi phí hàng tháng 0,10 USD

  Chiết khấu: Bạn có thể tiết kiệm đến 30% cho hóa đơn CloudFront của mình khi đảm bảo mức chi tiêu tối thiểu cố định mỗi tháng cho cam kết sử dụng trong một năm. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy chủ gốc của AWS, dữ liệu được truyền từ máy chủ gốc đến vị trí biên của CloudFront sẽ được miễn phí.

 • Bạn sử dụng nhật ký thời gian thực của CloudFront để thu thập thông tin về các yêu cầu được thực hiện đối với bản phân phối trong thời gian thực. Bạn cũng phải vô hiệu hóa các đối tượng từ Bộ đệm CloudFront khi nội dung trang web của bạn được cập nhật.

  Đối với Mexico, mức phí truyền dữ liệu lên Internet là 0,085 USD mỗi GB sau TB đầu tiên. Yêu cầu HTTPS có mức phí là 0,01 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu sau 20.000.000 đầu tiên. Nhật ký thời gian thực được tính phí dựa trên số dòng nhật ký được khởi tạo. Bạn phải trả 0,01 USD cho mỗi 1.000.000 dòng nhật ký mà CloudFront đăng tại đích nhật ký của bạn, mỗi yêu cầu khởi tạo 1 dòng nhật ký. Cuối cùng, hãy giả sử rằng mỗi tháng, bạn thực hiện tổng cộng 2.000 yêu cầu vô hiệu hóa cho toàn bộ bản phân phối của mình. 1.000 đường dẫn vô hiệu hóa đầu tiên bạn gửi mỗi tháng đều được miễn phí. Sau đó, bạn sẽ bị tính phí 0,005 USD cho mỗi đường dẫn được yêu cầu để vô hiệu hóa.

    Tính toán chi phí Tổng chi phí
  1 TB dữ liệu truyền ra ngoài 1 TB x 0 USD (1.000 x 0,085 USD mỗi GB sau đó) 0 USD
  10.000.000 yêu cầu HTTPS 10.000.000 x 0 USD (0,01 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu sau đó)

  0 USD

  10.000.000 dòng nhật ký 10.000.000 x 0,01 USD mỗi 1.000.000 dòng nhật ký 0,10 USD
  1.000 đường dẫn vô hiệu hóa đầu tiên 1.000 x 0 USD mỗi đường dẫn (miễn phí 1.000 đường dẫn đầu tiên) 0 USD
  1.000 đường dẫn vô hiệu hóa còn lại 1.000 x 0,005 USD mỗi đường dẫn 5 USD
    Tổng chi phí hàng tháng 5,10 USD

  Lưu ý: Phí Truyền dữ liệu ra ngoài (DTO) từ dịch vụ AWS đến CloudFront là 0 USD/GB. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt CloudFront trước các máy chủ gốc của AWS chẳng hạn như Application Load Balancers (ALB), AWS Elastic Beanstalk, Amazon S3 và những tài nguyên AWS khác để cung cấp các đối tượng HTTP(S) và tiết kiệm khoảng 77 USD chi phí DTO trong ví dụ này.

 • Khi phát trực tiếp video, bạn sử dụng lệnh kích hoạt phản hồi máy chủ gốc Lambda@Edge để tùy chỉnh phản hồi. Bạn cũng có thể sử dụng Origin Shield để giảm khối lượng trên máy chủ gốc bằng cách cung cấp tính năng đóng gói tức thời cho việc phát trực tiếp và xử lý hình ảnh ngay trong quá trình hoạt động.

  Đối với Hoa Kỳ, mức phí truyền dữ liệu lên Internet là 0,085 USD cho mỗi GB sau TB đầu tiên. Yêu cầu HTTPS có mức phí là 0,01 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu sau 20.000.000 đầu tiên. Giả sử hàm Lambda@Edge của bạn xử lý 60 triệu lần trong một tháng và mỗi lần chạy trong 10 miligiây. Chi phí L@E được tính dựa trên điện toán và yêu cầu. Giá điện toán hàng tháng là 0,00000625125 USD cho 128 MB-giây và giá yêu cầu hàng tháng là 0,60 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu. Mức định giá yêu cầu Origin Shield cho các máy chủ gốc được cấu hình tại Hoa Kỳ là 0,0075 USD cho 10.000 yêu cầu HTTPS. Hãy giả sử rằng tổng số yêu cầu động gửi đến Origin Shield chiếm 10% trong tổng yêu cầu HTTPS của bạn: 10% x 200 triệu = 20 triệu.

    Tính toán chi phí Tổng chi phí
  20.000 GB dữ liệu truyền ra ngoài (1 TB x 0 USD) + (19.000 x 0,085 USD mỗi GB) 1.615 USD
  200.000.000 yêu cầu HTTPS (10.000.000 x 0 USD) + (190.000.000 x 0,01 USD cho mỗi 10.000 yêu cầu)

  190 USD

  60.000.000ms chi phí điện toán Lambda@Edge 60.000.000ms x 0,01 giây x 0,00000625125 USD mỗi 128 MB-giây 3,78 USD
  60.000.000 yêu cầu Lambda@Edge 60.000.000 x 0,60 USD mỗi 1.000.000 yêu cầu 36 USD
  20.000.000 yêu cầu Origin Shield 20.000.000 x 0,0075 USD mỗi 10.000 yêu cầu 15 USD
    Tổng chi phí hàng tháng 1.859,78 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Khám phá cách bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon CloudFront

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi