Bắt đầu với Amazon CloudSearch miễn phí

Nếu chưa từng biết đến Amazon CloudSearch, bạn có thể bắt đầu dùng miễn phí.

Chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng phí cài đặt hoặc cam kết trả trước để bắt đầu sử dụng Amazon CloudSearch. Phần lớn chi phí miền thông thường đến từ mức độ sử dụng phiên bản tìm kiếm. Mọi tài liệu nguồn và bản cập nhật miền được lưu sau hậu trường trên Amazon S3 để đảm bảo dữ liệu lâu bền và có thể phục hồi, nhưng khách hàng có thể dùng miễn phí, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với những hạ tầng tìm kiếm tự quản lý. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng AWS.

Khách hàng được tính phí theo mức độ sử dụng hàng tháng theo các chiều sau đây:

  • Phiên bản tìm kiếm
  • Lượt tải lên lô tài liệu
  • Lượt yêu cầu IndexDocuments
  • Truyền dữ liệu

Dùng thử miễn phí Amazon CloudSearch

Bắt đầu dùng thử miễn phí CloudSearch
Tìm hiểu thêm

Nhận 750 giờ sử dụng miễn phí phiên bản tìm kiếm đầy đủ tính năng trong 30 ngày. Để bắt đầu:

Đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn rồi khởi chạy Bảng điều khiển CloudSearch

Tạo và cấu hình miền tìm kiếm bằng vài cú nhấp chuột

Bạn được tính phí phiên bản theo giờ:

Region

Các phiên bản search.small, search.medium, search.large, search.xlarge và search.2xlarge là các phiên bản CloudSearch thế hệ mới nhất đã được phát hành vào tháng 1 năm 2021. Vui lòng xem phần Giới thiệu về các phiên bản CloudSearch mới nhất để biết thêm thông tin.  

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Mức phí tính theo số phiên bản-giờ được sử dụng đối với mỗi phiên bản tìm kiếm, kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi chấm dứt. Phiên bản sử dụng chưa đủ một giờ sẽ được lập hóa đơn làm tròn thành 1 giờ.

Khi bạn kích hoạt tùy chọn Multi-AZ để nâng cao tính lâu bền và sẵn có của dữ liệu, Amazon CloudSearch cung cấp và duy trì thêm các phiên bản tìm kiếm khác trong một Vùng sẵn sàng khác. Lưu lượng tìm kiếm được phân phối giữa tất cả các phiên bản và các phiên bản trong vùng nào cũng có khả năng xử lý toàn bộ khối lượng công việc trong trường hợp có sự cố. Khi bạn kích hoạt tùy chọn Multi-AZ, bạn được tính phí cho số giờ sử dụng phiên bản tìm kiếm bổ sung theo mức giá thông thường cho khu vực thích hợp.

Dưới đây là mức giá cho các phiên bản thế hệ trước, chỉ dành cho các miền tìm kiếm hiện có. Tất cả các miền mới tạo sẽ được cung cấp với các tùy chọn phiên bản thế hệ mới hơn với hiệu suất cao hơn.

Region

Các loại phiên bản search.previousgeneration.xlarge, search.previousgeneration.2xlarge, search.previousgeneration.large và search.previousgeneration.small được liệt kê ở trên là những phiên bản mới lần lượt thay thế search.m2.xlarge, search.m2.2xlarge, search.m1.large và search.m1.small. Các phiên bản mới có độ ổn định cao hơn với giá không đổi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp về CloudSearch.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế hải quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Mức phí tính theo số phiên bản-giờ được sử dụng đối với mỗi phiên bản tìm kiếm, kể từ lúc phiên bản được khởi chạy cho tới khi chấm dứt. Phiên bản sử dụng chưa đủ một giờ sẽ được lập hóa đơn làm tròn thành 1 giờ.

Khi bạn kích hoạt tùy chọn Multi-AZ để nâng cao tính lâu bền và sẵn có của dữ liệu, Amazon CloudSearch cung cấp và duy trì thêm các phiên bản tìm kiếm khác trong một Vùng sẵn sàng khác. Lưu lượng tìm kiếm được phân phối giữa tất cả các phiên bản và các phiên bản trong vùng nào cũng có khả năng xử lý toàn bộ khối lượng công việc trong trường hợp có sự cố. Khi bạn kích hoạt tùy chọn Multi-AZ, bạn được tính phí cho số giờ sử dụng phiên bản tìm kiếm bổ sung theo mức giá thông thường cho khu vực thích hợp.

Bạn được tính phí cho tổng số lô tài liệu được tải lên miền tìm kiếm của bạn. Các tài liêu được tải lên được tự động lập chỉ mục.

  • 0,10 USD mỗi 1.000 Lượt yêu cầu tải lên theo lô (dung lượng tối đa cho mỗi lô là 5MB)

Khi bạn thực hiện thay đổi cấu hình chỉ mục của mình, ví dụ bằng cách thêm một trường, bạn sẽ cần phải xây dựng lại chỉ mục. Để làm việc này, bạn dùng Bảng điều khiển quản lý AWS, công cụ dòng lệnh, SDK của AWS, hoặc API để đưa ra một yêu cầu IndexDocuments. Mức phí cho yêu cầu này là:

  • 0,98 USD mỗi GB dữ liệu được lưu trong miền tìm kiếm của bạn

Amazon CloudSearch đôi khi có thể phát hành các cuộc gọi này cho bạn. Ví dụ: khi bạn thêm dữ liệu vào miền của mình, Amazon CloudSearch có thể chủ động xây dựng lại chỉ mục của bạn để cải thiện hiệu suất truy vấn. Bạn sẽ không bị tính phí trong trường hợp này và các trường hợp khác khi bạn không gọi IndexDocuments một cách rõ ràng.

Phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn áp dụng cho dữ liệu được truyền đến và ra khỏi Amazon CloudSearch. Bạn sẽ không phải trả phí dữ liệu được truyền đến và ra khỏi Amazon CloudSearch từ các dịch vụ AWS khác trong cùng một khu vực.