Amazon CloudSearch là dịch vụ được quản lý trên Đám mây AWS, giúp thiết lập, quản lý và thay đổi quy mô giải pháp tìm kiếm một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí cho trang web hay ứng dụng của bạn.

Amazon CloudSearch hỗ trợ 34 ngôn ngữ và các tính năng tìm kiếm phổ biến như làm nổi bật, tự động hoàn thiện và tìm kiếm địa không gian. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lợi ích.

Dùng thử miễn phí CloudSearch

Bắt đầu dùng thử miễn phí CloudSearch
Tìm hiểu thêm

Nhận 750 giờ sử dụng miễn phí phiên bản tìm kiếm đầy đủ tính năng trong 30 ngày. Để bắt đầu:

Đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn rồi khởi chạy Bảng điều khiển CloudSearch

Tạo và cấu hình miền tìm kiếm bằng vài cú nhấp chuột

Tải dữ liệu lên và gửi các yêu cầu tìm kiếm/cập nhật qua bảng điều khiển, AWS SDK hay CLI


Để tìm hiểu về các tính năng mới và thông báo mới nhất về Amazon CloudSearch, hãy xem trang thông tin mới.


Sử dụng Amazon CloudSearch, bạn có thể nhanh chóng thêm các tính năng tìm kiếm giàu dữ liệu vào trang web hay ứng dụng của bạn. Bạn không cần phải là chuyên gia tìm kiếm hay lo lắng về việc cung cấp, thiết lập và bảo trì phần cứng. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể tạo miền tìm kiếm và tải lên dữ liệu mà bạn muốn người khác tìm kiếm được, Amazon CloudSearch sẽ tự động cung cấp tài nguyên cần thiết và tiến hành đánh chỉ mục tìm kiếm có khả năng đáp ứng cao.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi thông số tìm kiếm, tinh chỉnh mức độ liên quan của tìm kiếm và áp dụng thiết lập mới vào bất kỳ lúc nào. Khi khối lượng dữ liệu và lưu lượng của bạn biến động, Amazon CloudSearch sẽ thay đổi quy mô thật trơn tru để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bạn có thể cấu hình và quản lý miền Amazon CloudSearch thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS CLIAWS SDK. Bạn chỉ cần trỏ tới một mẫu dữ liệu, Amazon CloudSearch sẽ tự động gợi ý cách cấu hình các tùy chọn đánh chỉ mục miền của bạn. Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc xóa các trường chỉ mục và tùy chỉnh tùy chọn tìm kiếm, chẳng hạn như tìm kiếm mặt/theo thuộc tính và làm nổi bật. Bạn không cần phải tải lại dữ liệu khi thay đổi cấu hình.

Amazon CloudSearch cung cấp tính năng tự động thay đổi quy mô mạnh mẽ cho tất cả các miền tìm kiếm. Khi dữ liệu hay khối lượng truy vấn của bạn thay đổi, Amazon CloudSearch có thể tăng hoặc giảm quy mô tài nguyên của miền khi cần. Bạn có thể kiểm soát thay đổi quy mô nếu biết rằng bạn cần thêm công suất để tải lên hàng loạt hoặc dự tính lưu lượng tìm kiếm sẽ tăng đột biến.

Amazon CloudSearch cung cấp tính năng tự động giám sát và phục hồi cho các miền tìm kiếm của bạn. Khi kích hoạt Đa AZ, Amazon CloudSearch sẽ cung cấp và duy trì tài nguyên cho miền tìm kiếm ở hai Vùng sẵn sàng để đảm bảo độ khả dụng cao. Các cập nhật được tự động áp dụng cho phiên bản tìm kiếm trên cả hai Vùng sẵn sàng. Lưu lượng tìm kiếm được phân phối trên cả hai Vùng sẵn sàng và các phiên bản ở từng vùng đều có khả năng xử lý toàn bộ tải trong trường hợp có sự cố.

Amazon CloudSearch đảm bảo độ trễ thấp và hiệu năng thông lượng cao, kể cả khi ở quy mô lớn nhờ tính năng tự động phân mảnh và tự động điều chỉnh quy mô theo chiều ngang và dọc.

Amazon CloudSearch là dịch vụ tìm kiếm tùy chỉnh được quản lý toàn phần. Chúng tôi giúp bạn xử lý việc cung cấp, thiết lập và cấu hình phần cứng cũng như phần mềm, vá lỗi phần mềm, phân chia dữ liệu, giám sát nút, điều chỉnh quy mô và đảm bảo độ bền dữ liệu.

Amazon CloudSearch hỗ trợ các tính năng tìm kiếm mạnh mẽ như:

  • Tìm kiếm văn bản tự do, Boolean và Thuộc tính
  • Gợi ý tự động hoàn thiện
  • Sắp xếp mức độ liên quan có thể tùy chỉnh được và biểu thức xếp hạng theo thời gian truy vấn
  • Đo lường hiện trường
  • Tìm kiếm địa không gian
  • Làm nổi bật
  • Hỗ trợ 34 ngôn ngữ

Amazon CloudSearch được thiết kế đảm bảo tiết kiệm chi phí. Bạn trả mức phí thấp theo giờ và chỉ cho những tài nguyên bạn sử dụng. Amazon CloudSearch đảm bảo tổng chi phí sở hữu ứng dụng của bạn thấp hơn so với khi tự bạn vận hành một môi trường tìm kiếm. Để biết thông tin chi tiết về giá, hãy xem Giá cả.

Amazon CloudSearch áp dụng các phương pháp mã hóa mạnh mẽ để xác thực người dùng và ngăn ngừa truy cập trái phép đến miền của bạn. Amazon CloudSearch hỗ trợ HTTPS và tích hợp với Identity and Access Management (IAM) để kiểm soát truy cập vào dịch vụ cấu hình CloudSearch và tài liệu của mỗi miền, tìm kiếm và gợi ý dịch vụ.