AWS CodeCommit

Lưu trữ an toàn các kho lưu trữ Git có quy mô linh hoạt cao và cộng tác về mã

Miễn phí cho 5 người dùng hoạt động mỗi tháng

Không cần lưu trữ, bảo trì, sao lưu hoặc điều chỉnh quy mô các máy chủ kiểm soát nguồn của riêng bạn.

Tùy chỉnh quyền truy cập cho từng người dùng vào kho lưu trữ của bạn với các tệp được mã hóa tự động trong quá trình truyền.

Đảm bảo kho lưu trữ của bạn có độ sẵn sàng cao và truy cập được với kiến ​​trúc bền bỉ, có khả năng dự phòng và quy mô linh hoạt.

Duy trì kho lưu trữ của bạn gần với môi trường xây dựng, dàn dựng và sản xuất của bạn trên AWS.

Cách hoạt động

AWS CodeCommit là một dịch vụ kiểm soát nguồn được quản lý hoàn toàn, an toàn và có quy mô linh hoạt cao để lưu trữ các kho Git riêng tư.

Sơ đồ thể hiện cách CodeCommit lưu trữ an toàn các kho lưu trữ Git và giúp các nhà phát triển cộng tác về mã với người cùng nhóm.
Khám phá Amazon CodeCatalyst, một dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất để nhanh chóng tạo, phân phối và điều chỉnh quy mô các ứng dụng trên AWS.
Tìm hiểu thêm về Amazon CodeCatalyst>>

Trường hợp sử dụng

Cộng tác về mã

Triển khai các quy trình làm việc bao gồm việc xem xét và phản hồi mã theo mặc định và kiểm soát ai có thể thực hiện thay đổi với các nhánh cụ thể.

Sử dụng công cụ bạn đang có

Tiếp tục sử dụng các phần bổ trợ môi trường phát triển, hệ thống tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) cũng như máy khách đồ họa mà bạn thích.

Nhận thông báo và tập lệnh tùy chỉnh

Nhận thông báo từ Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon cho các sự kiện ảnh hưởng đến kho lưu trữ của bạn và gửi thông báo để tạo webhook HTTP.

Tạo tối đa 5.000 kho lưu trữ theo mặc định

Tạo tối đa 25.000 kho lưu trữ bổ sung theo yêu cầu, cũng như lưu trữ và lập phiên bản bất kỳ loại tệp nào.

Cách bắt đầu

Bắt đầu với CodeCommit

Đọc ví dụ về mức sử dụng của các hoạt động CodeCommit.

Tìm hiểu thêm về CodeCommit

Tối ưu hóa hiệu suất Git cho các kho lưu trữ phức tạp.

Xem các tính năng của CodeCommit

Khám phá các tính năng chính.


Khám phá thêm về AWS