Ưu đãi Bậc miễn phí của AWS dành cho AWS CodeCommit được cung cấp không giới hạn cho cả khách hàng AWS mới lẫn hiện có, đồng thời sẽ không hết hạn khi thời hạn sử dụng Bậc miễn phí tiêu chuẩn trong 12 tháng kết thúc.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT, thuế hàng hóa và dịch vụ cũng như thuế doanh thu hiện hành.

* Người dùng hoạt động là một nhận dạng AWS duy nhất bất kỳ (người dùng/vai trò IAM, người dùng liên kết hoặc tài khoản gốc) truy cập kho lưu trữ AWS CodeCommit trong tháng, thông qua yêu cầu Git hay sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS CLI hay AWS SDK. Nhận dạng AWS được tạo bằng việc sử dụng Dịch vụ AWS, ví dụ như AWS CodeBuild và AWS CodePipeline, cũng như máy chủ truy cập CodeCommit bằng Nhận dạng AWS duy nhất, được tính là người dùng hoạt động. Người dùng không bị tính phí nếu không truy cập AWS CodeCommit trong suốt tháng. Dung lượng lưu trữ bao gồm dung lượng trống đầy đủ theo yêu cầu để lưu giữ dữ liệu kho lưu trữ.

Việc sử dụng được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động áp dụng vào hóa đơn của bạn – dung lượng lưu trữ và yêu cầu Git chưa sử dụng không được tích lũy.

Yêu cầu Git bao gồm mọi lệnh đẩy hoặc kéo để truyền các đối tượng kho lưu trữ, bao gồm lệnh chỉnh sửa trực tiếp trên bảng điều khiển hoặc thông qua API CodeCommit. Yêu cầu này không được tính vào mức cho phép yêu cầu Git nếu không có đối tượng nào được truyền do các nhánh tại chỗ và từ xa đã được cập nhật mới nhất.

Ví dụ về giá:

Nếu tài khoản của bạn có 6 người dùng hoạt động trong tháng nhất định thì bạn sẽ được tính phí 1 USD (giả định là không có thêm phụ phí hay phí vượt hạn mức).

Phụ phí

Phí vượt hạn mức: Hạn mức giao dịch và lưu trữ của chúng tôi được thiết kế để xử lý các luồng công việc của nhà phát triển phổ biến nhất mà không bao gồm phí vượt hạn mức. Đối với hầu hết luồng công việc và người dùng CodeCommit đang sử dụng các thao tác Git theo cách thủ công, các hạn mức này hiếm khi bị vượt quá.

Dung lượng lưu trữ và yêu cầu Git không sử dụng sẽ không được tích lũy. Nếu cần thêm dung lượng lưu trữ hoặc yêu cầu Git cho người dùng của mình, dung lượng lưu trữ thêm sẽ được tính phí như sau:

  • 0,06 USD mỗi GB-tháng
  • 0.001 USD mỗi yêu cầu Git

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CodeCommit

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CodeCommit
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi